Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ÀMBIT ARTÍSTIC,Gaudeix amb les audicions.,Mostra autonomia en el treball, interès i s'esforça en les tasques,ÀMBIT MATEMÀTIC,Comprèn els reptes i problemes que es plantegen.,Té l'hàbit de llegir habitualment.,Mostra interès per conèixer els jocs populars.,Mostra iniciativa per experientar i es planteja hipòtesis i conclusions de les seves tasques.,ÀMBIT PERSONAL,àmbit de medi,àmbited. física,ÀMBITLINGÜÍSITIC,Demostra capacitat de reflexió vers la situació actual,Comprèn les tasques rebudes per correu @.,Revisa els textos amb les normes ortogràfiques, presentació, coherència i cohesió.,Resol els reptes i problemes amb concentració i esforç.,Mostra estratègies a l'hora de buscar informació en llibre, webs,...,Plantja preguntes, té curiositat per descobrir nous coneixements.,Gaudeix amb les activitats de creativitat i dansa..,Identifica els instruments musicals treballats.,Desenvolupa les diferents tècniques plàstiques.,Juga amb la família i respecta les normes.,Realitza l'enquesta sobre els hàbits saludables.,AVALUACIÓ,3R TRIMESTRE,4t, 5è i 6è,EDUCACIÓ PRIMÀRIA- ZER MONTSANT-SERRA DE PRADES