Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HOW TO CREATE THE PERFECT VIRTUAL WORKSPACE

List

12 PRINCIPLES OF ANIMATION

List

10 CREATIVE WAYS TO USE PADLET

List

18 THINGS YOU SHOULDN'T DO WHEN ABROAD

List

Transcript

Revisa els textos escrits mirant: ortografia, presentació, coherència.,3R TRIMESTRE,Llegeix habitualment una estona,Comprèn els reptes/ problemes,AVALUACIÓ,ÀMBIT PERSONAL,Mostra interès i s'esforça en realitzar les tasques,Mostra autonomia en el treball.,Demana ajuda quan la necessita.,ÀMBIT LINGÜÍSTIC,Enten les tasques,ÀMBIT MATEMÀTIC,Resol els problemes amb concentració i esforç,1r, 2n i 3r,EDUCACIÓ PRIMÀRIA- ZER MONTSANT-SERRA DE PRADES,Gaudeix jugant amb la família,3R TRIMESTRE,Mostra interès per conèixer els jocs populars,Respecta les normes proposades.,AVALUACIÓ,ÀMBIT ARTÍSTIC,Gaudeix amb les audicions.,Gaudeix les activitats de musica i dansa,Desenvolupa diferents tècniques plàstiques,S'esforça en ser polit.,ÀMBIT ED. FÍSICA,ÀMBIT DE MEDI,Mostra estratègies a l'hora de buscar informació en llibres, webs,..,Es planteja preguntes té curiositat.,Mostra iniciativa per experimentar, fer hipòtesis.,1r, 2n i 3r,EDUCACIÓ PRIMÀRIA- ZER MONTSANT-SERRA DE PRADES