Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Start

Jeżeli nie pamiętasz, co mówimy podczas Spowiedzi Św., kliknij na ikonkę- serce i przypomnij sobie wypowiadaną formułę.Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie .Z Panem Bogiem!

Sakrament pokuty i pojednania jest wspaniałym darem od Pana Jezusa dla każdego z nas- korzystaj z niego pamiętając o pięciu warunkach dobrej Spowiedzi Świętej.Najważniejszym z warunków tego sakramentu jest...…………. .Tak- żal za grzechy

Co mówić podczas Spowiedzi Świętej?Przed podejściem do konfesjonału należy pomodlić się. Następnie, po podejściu do konfesjonału mówisz:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.Wykonaj znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.Mam …. lat, albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … . Ostatnio u Spowiedzi Świętej byłem/byłam…….. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …Po wyznaniu grzechów należy wyrazić swój żal:Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuję i chcę się poprawić, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Jeżeli nie dosłyszysz zadanej pokuty lub jej nie zrozumiesz, nie wstydź się poprosić księdza o jej powtórzenie.Na wezwanie kapłana: "Żałuj za grzechy" wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno:Amen.Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.Odpowiedz:Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.Odpowiedz:Bóg zapłać.

Witam was serdecznie na dzisiejszej katechezie. Zapiszcie temat:T: Przez zamknięte drzwi- niezwykłe wejścieZapraszam was do przeczytania katechezy w podręczniku s. 116-117oraz do zapoznania się z prezentacją, która znajdziecie pod ikonką- domek,a na koniec do uzupełnienia ćwiczeń na s. 102-103 (w zeszycie ćwiczeń).