Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ACOMPANYAMENTI ACTIVITATSCOMPETENCIALS,Serveis Territorials d'Educació a Lleida, l'Alt Pirineu i AranÀrea de Serveis Educatius i Formació Permanent,Departament d'Educació ,De la distància a l'apropament,EL QUE FA A L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE,,,,Clica per saber-ne més,EQUIP DIRECTIU- EQUIP DOCENT/CLAUSTRECap acció sense reflexió,,,,1 Temps de PAUSA,2 COMPARTIR la situació ,3REPARTIR les tasques ,5 LIDERATGE COMPARTIT,6 mantenir CONTACTE ,7 TREBALL COOPERATIU ,8 REVISIÓ,ACTUALITZACIÓ IVINCULACIÓ ,9 Establir criteris clars de SUPORT ,10 AVALUARles actuacions ,4LÍNIA D'ACTUACIÓ,FAMÍLIES.Acompanyament de tu a tu.,,,,1 Crear XARXA ,2 Fomentar PARTICIPACIÓ,3CONÈIXER necessitats ,5TUTORIA FAMILIAR COTUTORIAIntermediació lingüística,6 REUNIONS de famílies,4 Establir INTERLOCUTORS,ALUMNES.Un infant, una nova realitat.,,,1 PRIMER CONTACTE ,2DIARI PERSONAL,3ÚS D’EINES INFORMÀTIQUES ,5ACOMPANYAMENT ORIENTACIÓ ,,4 TROBADES VIRTUALS, PEL QUE FA A LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES,Clica per saber-ne més,ACTIVITATS.Una activitat, una oportunitat per aprendre,,,,1 OBJECTIUS. Pocs i concrets,2 DUA,3Confeccionar activitats consensuades,5AVALUACIÓ per aprendre,6 FEEDBACK: personalitzat i constructiu,,,,,,,4 SEQÜÈNCIACIÓ I INTERACCIÓ,CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATSUna activitat, una oportunitat per aprendre,,,,,,GLOBALS I TRANSVERSALS, ,CRÍTIQUES,ACTIVES,SIGNIFICATIVES I CONTEXTUALITZADES,INCLUSIVES I INTEGRADORES,PRODUCTIVES,SOSTENIBLES,METACOGNITIVES,COMPETÈNCIA DIGITAL,SOSTENIBLES, PER PODER APROFUNDIR MÉS,Clica per saber-ne més,REFLEXIÓ.De la diversificació a l’atenció a la diversitat,,,,,,,,,INFORMACIÓ,ESTRATÈGIES DIVERSES,CANALS DE COMUNICACIÓ,GESTIÓ DE LA INCERTESA,ACOMPANYAMENT EMOCIONAL,PERSPECTIVA DE FUTUR,Serveis Territorials a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran,Àrea de Serveis Educatius i Formació Permanent