Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święty stanisław Biskup

- obrońca ładu moralnego

... sprawdźmy kim był święty Stanisław, że został ogłoszony głównym Patronem Polski obok świętego Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny ...

sprawdź poprawność

włączpisak

B

B

B

B

B

K

K

K

K

K

W dzisiejszych czasach wydaje się jasne, które symbole są związane z czyją posługa....

Jednak w czasach, gdy żył święty stanisław biskup, nie było to takie oczywiste, za chwilę dowiemy się dlaczego?

Obejrzyj krótką historię jego życia

Posługa Bpa Stanisława zaowocowała:

* powstaniem nowych placówek duszpasterskich

*rozwojem zakonów

* przywróceniem świetności archidiecezji Gnieźnieńskiej

* przywróceniem ładu hierarchicznegow Polsce

* nadzorem nad budową katedry wawelskiej

* troską o budowanie ducha właściwej pobożności opartejo rozważanie wydarzeń z życia Zbawicielai uczestnictwo we Mszy św.

Rozwiąż krzyówkę i znajdź odpowiedź na pytanie:

na czym opierał się ład moralny, którego budowie poświęcił swoje życieśw. Stanisław?

1. Ojciec Bolesława Śmiałego, Kazimierz ....

2. Które miasto było stolicą pierwszegoarcybiskupstwa w Polsce?

4. Św. Stanisław bardzo dbał o ich rozwój

3. Miasto, w którym bp Stanisławrozpoczynał swoją edukację

6.. Biskup Stanisław została ogłoszonyświętym, jak nazywa się ten proces?

5. Przedstawiciele papieża, którzypomogli biskupowi Stanisławowi odnowićdziałanie metropolii gnieźnieńskiej

6.. To arcybiskupstwo w Niemczech pominąłśw. Stanisław udając się prosto do Koloniiz prośbą do tamtejszego arcybiskupao udzielenie święceń biskupich.

1

2

3

4

5

6

7

dziękuję za współpracę