Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

JUDO

Interactive Image

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

EXPEDITIE ROBINSON

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

Transcript

Święty stanisław Biskup

- obrońca ładu moralnego

... sprawdźmy kim był święty Stanisław, że został ogłoszony głównym Patronem Polski obok świętego Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny ...

sprawdź poprawność

włączpisak

B

B

B

B

B

K

K

K

K

K

W dzisiejszych czasach wydaje się jasne, które symbole są związane z czyją posługa....

Jednak w czasach, gdy żył święty stanisław biskup, nie było to takie oczywiste, za chwilę dowiemy się dlaczego?

Obejrzyj krótką historię jego życia

Posługa Bpa Stanisława zaowocowała:

* powstaniem nowych placówek duszpasterskich

*rozwojem zakonów

* przywróceniem świetności archidiecezji Gnieźnieńskiej

* przywróceniem ładu hierarchicznegow Polsce

* nadzorem nad budową katedry wawelskiej

* troską o budowanie ducha właściwej pobożności opartejo rozważanie wydarzeń z życia Zbawicielai uczestnictwo we Mszy św.

Rozwiąż krzyówkę i znajdź odpowiedź na pytanie:

na czym opierał się ład moralny, którego budowie poświęcił swoje życieśw. Stanisław?

1. Ojciec Bolesława Śmiałego, Kazimierz ....

2. Które miasto było stolicą pierwszegoarcybiskupstwa w Polsce?

4. Św. Stanisław bardzo dbał o ich rozwój

3. Miasto, w którym bp Stanisławrozpoczynał swoją edukację

6.. Biskup Stanisław została ogłoszonyświętym, jak nazywa się ten proces?

5. Przedstawiciele papieża, którzypomogli biskupowi Stanisławowi odnowićdziałanie metropolii gnieźnieńskiej

6.. To arcybiskupstwo w Niemczech pominąłśw. Stanisław udając się prosto do Koloniiz prośbą do tamtejszego arcybiskupao udzielenie święceń biskupich.

1

2

3

4

5

6

7

dziękuję za współpracę