Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

otpadne baterije

otpadna ulja, boje, lakovi, otapala

stari lijekovi i kemikalije

PESTICIDI

ELEKTRONIČKI OTPAD

otpad se može predati u:

Svake godine u svijetu se proda 300 milijuna računala i milijardu mobilnih uređaja - 80% ih završi na odlagalištima.

Anja Aleksić, 4.a

baterije i akumulatori mogu sadržavati teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi

Jeste li znali da 1 litra motornog ulja može zagaditi milijun litara pitke vode?

DIDACTIC METHODOLOGYLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitSed diam nonummy nibh euismod tinciduntUt laoreet dolore magna aliquam erat volutpatLorem ipsum dolor sit amet, consectetuerQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisSed diam nonummy nibh euismod tincidunt

COMPETENCESLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitSed diam nonummy nibh euismod tinciduntUt laoreet dolore magna aliquam erat volutpatLorem ipsum dolor sit amet, consectetuerQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisSed diam nonummy nibh euismod tincidunt

STANDARS OF LEARNINGLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitSed diam nonummy nibh euismod tinciduntUt laoreet dolore magna aliquam erat volutpatLorem ipsum dolor sit amet, consectetuerQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisSed diam nonummy nibh euismod tincidunt

EVALUATION GUIDELINESLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitSed diam nonummy nibh euismod tinciduntUt laoreet dolore magna aliquam erat volutpatLorem ipsum dolor sit amet, consectetuerQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisSed diam nonummy nibh euismod tincidunt

EVALUABLE LEARNING RESULTSLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitSed diam nonummy nibh euismod tinciduntUt laoreet dolore magna aliquam erat volutpatLorem ipsum dolor sit amet, consectetuerQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingQuis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortisSed diam nonummy nibh euismod tincidunt

elektronski i opasni otpad U kućanstvu

kada stari lijekovi dospiju u vodu, posebno su ugrožene ribe i drugi vodeni organizmi

1 litra motornog ulja može zagaditi milijun litara pitke vode

niske količine pesticida u hrani mogu djelovati štetno na ljudski organizam kroz godine, odnosno kroz redovitu konzumaciju takvih namirnica

reciklažna dvorištamobilna reciklažna dvorištaspecijalizirane trgovine (npr. prodavaonice akumulatora, ljekarne)organiziran besplatan odvoz

Olovo uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog živčanog sustava, krvožilnog sustava, bubrega i reproduktivnih organa. Nalazi se u monitorima i tiskanim pločicama.