Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


otpadne baterije

otpadna ulja, boje, lakovi, otapala

stari lijekovi i kemikalije

PESTICIDI

ELEKTRONIČKI OTPAD

otpad se može predati u:

Svake godine u svijetu se proda 300 milijuna računala i milijardu mobilnih uređaja - 80% ih završi na odlagalištima.

Anja Aleksić, 4.a

baterije i akumulatori mogu sadržavati teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi

Jeste li znali da 1 litra motornog ulja može zagaditi milijun litara pitke vode?


DIDACTIC METHODOLOGY

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt


COMPETENCES

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt


STANDARS OF LEARNING

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt


EVALUATION GUIDELINES

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt


EVALUABLE LEARNING RESULTS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

elektronski i opasni otpad U kućanstvu

kada stari lijekovi dospiju u vodu, posebno su ugrožene ribe i drugi vodeni organizmi

1 litra motornog ulja može zagaditi milijun litara pitke vode


niske količine pesticida u hrani mogu djelovati štetno na ljudski organizam kroz godine, odnosno kroz redovitu konzumaciju takvih namirnica

 • reciklažna dvorišta
 • mobilna reciklažna dvorišta
 • specijalizirane trgovine (npr. prodavaonice akumulatora, ljekarne)
 • organiziran besplatan odvoz

Olovo uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog živčanog sustava, krvožilnog sustava, bubrega i reproduktivnih organa. Nalazi se u monitorima i tiskanim pločicama.