Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PAU CASALS

PORTES OBERTES

Escola

2021

UNA ESCOLA DE PEL·LÍCULA

La comunitat educativa comparteix un objectiu comú: que els infants aconsegueixin l’èxit acadèmic, emocional, personal i social i sobretot, que siguin feliços

ENS PRESENTEM !!!!

*Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.(Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.)*Certificat de convivència on consti el domicili dels membres de la unitat familiar.Aquest tràmit es pot sol·licitar telemàticament a través del següent enllaç:*Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutora, tutor, guardadora o guardador de fet) o de la targeta de residència ons consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.*Original i fotocòpia del DNI de l'infant si en te.*Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'infant.*Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdi equivalent. Si no en té, cal presentar certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.*4 fotografies mida carnet de l'infant (s'entregaran en formalitzar la matrícula al juny).CAL PRESENTAR LA SOL·LICITUD AL CENTRE QUE ES DEMANA EN PRIMER LLOC(només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne que reculli totes les opcions; ja s'informarà de la forma de presentació quan des d'Educació i Salut estableixin el protocol a seguir).

Documentació necessària per a la preinscripció.

INFORMACIÓ GENERAL PREINSCRIPCIÓ 2021-22:

Departament d'Educació

Oficina Municipal d'Escolarització

CALENDARI:*PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:del 15 al 24 de març* PERÍODE DE MATRICULACIÓ: a determinar pel Departament d'Educació.

VEURE

VEURE

VEURE

VEURE

PROJECTES DE CENTRE

SOMFILOSCOLA

VEURE

VEURE

VEURE

VEURE

VEURE

PROJECTES DE CENTRE

SOMESCOLA MAGNET

+info

Altres projectes

30 MINUTS DE LECTURA DIARIS (20’ A L’EDUCACIÓ INFANTIL).INNOVAMAT, MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES DE 1r A 4t (proper curs fins a 5è).MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES A 5è i 6è.ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ: SCRATCH, PRO-BOOTS I BEE-BOTS (DES DE P-5). DISPOSEM DE CHROMEBOOKS PER CADA CICLE DE PRIMÀRIA. DISPOSEM DE TELÈFONS MÒBILS PER A DUR A TERME TOT TIPUS D'ACTIVITATS AUDIOVISUALS.ESCOLTA’M: PROGRAMA DE TUTORIA PERSONALITZADA.ESPAIS SIMPÀTICS: PATIS EDUCATIUS DINAMITZATS PER MESTRES.5’ ENGLISH: ESPAI DIARI PER REFORÇAR L’ANGLÈS A TOTA L’ESCOLA1,2,3 ENS RELAXEM: ESPAI DIARI PER TORNAR A LA CALMAPADRINS I FILLOLS: APADRINAMENT ENTRE P-5 I 5è.EMPRENEDORIA: INFANTS DE 5è CREEN UNA COOPERATIVA I FOMENTEN TOTES LES COMPETÈNCIES.ALTRES: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES, ESTALVI ENERGÈTIC 50/50,CUIDA'T, CUIDA'M, CUIDEM-NOS: PROGRAMA PER CUIDAR-NOS AMB TALLERS PER A MESTRES, INFANTS I FAMÍLIES.

Educació Infantil

ADAPTACIÓ P-3 AMB ACOMPANYAMENT FAMILIAR A DEMANDA DELS INFANTS

RACONS, PROJECTES, CREATIVITAT, EXPLORACIÓ PSICOMOTRIU, FILOSOFIA 3/18 A PARTIR DE JOCS, EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL AMB LES FAMÍLIES A L’AULA...

APRENENTATGES BASATS EN L’EXPERIMENTACIÓ I AMB EL JOC COM A EINA D’APRENENTATGE.

LLENGUATGE PLÀSTIC: EXPERIMENTACIÓ AMB DIFERENTS TÈCNIQUES I MATERIALS GAUDINT DE L’OBRA D’ARTISTES DE RENOM: YAYOY KUSAMA, PAUL KLEE, KANDINSKY, DALÍ... DUES SESSIONS ESPECÍFIQUES SETMANALS AMB MIG GRUP.

PADRINS I FILLOLS: P-5 I ELS INFANTS DE 5è FAN ACTIVITATS CONJUNTES DE DIFERENT CAIRE.

PSICOMOTRICITAT: DUES SESSIONS SETMANALS PER AJUDAR A UN DESENVOLUPAMENT HARMÒNIC DE L’INFANT. SESSIONS AMB MIG GRUP.TREBALL DE CONSCIENCIACIÓ FONOLÒGICA DIARI I SISTEMÀTIC PER A UN BON ASSOLIMENT DE LA LLENGUA ORAL: RIMES, ENDEVINALLES, PRÀXIES, CONTES...

SESSIONS D’ANGLÈS DES DE P-3 AMB MIG GRUP. TAMBÉ DUEM A TERME EL PROJECTE 5’ENGLISH ON CADA DIA VISIONEN UN VÍDEO EN ANGLÈS.

LECTURA: 20 MINUTS DIARIS DE LECTURA AUTÒNOMA, DEL MESTRE, CONTES PDI, BOSSA VIATGERA DELS CONTES...

Relació amb l'entorn proper (si ho permet la pandèmia)

CANTATA ESCOLAR 4tAPADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI: SOM PADRINS D’EN BÒDUMCANTÀNIA ESCOLAR 5èPROJECTE D’EMPRENEDORIA 5èRUBIMPÍADESBALLADA COL·LECTIVA AMB INFANTS DE 2n I 4t DE LA CIUTATPARTICIPACIÓ A LA FIRA DE SANT GALDERIC I A LA FIRA DE LA PRIMAVERA.PARTICIPACIÓ A LA XARXA O-6 (virtual)COORDINACIÓ I FORMACIÓ AMB EL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE RUBÍ (CRP Rubí). (virtual)

PARTICIPEM EN ACTIVITATS DE CIUTAT COM:

Oferta educativa

E. INFANTIL : 6 tutores amb 6 persones de reforç (3 mestres, 1 TEI a P-3, 1 educadora i 1 vetlladora)E.PRIMÀRIA :12 Tutors/es, 12 persones de reforç ( 9 mestres, 1 TIS) i 1/2 E.EESPECIALISTES: Anglès 2 mestres (1 mestra tutora)Ed. Física 2 mestres (2 mestres tutors)Mestre de ReligióEd. Especial 2 mestres / 1 Vetlladora (codocència)Música 2 mestres (codocència)SIEIEAP (Equip d’atenció psicopedagògica)Logopèdia Equip directiu: 3 mestres

RECURSOS HUMANS: 40 professionals de l’educació.

HORARI:Matí: de 9 a 2/4 d’1Tarda: de 3 a 2/4 de 5 (horari oficial sense adaptació per la pandèmia)

aules exteriors:jardin de juanita

AULA SIEI

AULA D'ANGLÈS

sala de psicomotricitat

aules exteriors pati de primària

ESPAIS DE L’ESCOLA

ESPAIS DE L’ESCOLA

aules d'infantil

biblioteca escolar

aules primària

proj. espais simpàtics

MENJADOR ESCOLAR

aula música i cinema

VEURE

VEURE

Premi Baldiri Reixacpel curtmetratge "Un conte de Nadal"

1r Premi Sambori per "Una amanida de contes" d'en Gerard Puntí Muñoz(5è primària)

Reconeixements curs 2019-20

Relació família i escola

REUNIONS D’INICI DE CURS DINÀMIQUES I PARTICIPATIVES.

COMUNICACIÓ FENT SERVIR VIES DIVERSES: AGENDA ESCOLAR, CIRCULARS, FAMILIES DELEGADES (WHASSAP), TOKAPP, XARXES SOCIALS, TUTORIES, TRUCADES...

MILLOREM AQUESTA RELACIÓ COORDINANT-NOS EN LES DIFERENTS COMISSIONS CONJUNTES ESCOLA-AFA: FESTES, MENJADOR, EQUIP DIRECTIU-AFA, PATIS, COEDUCACIÓ I IGUALTAT DE GÈNERE, COMUNICACIÓ, EQUIP IMPULSOR MAGNET...

LES AULES OBERTES FACILITEN LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LA VIDA ESCOLAR: ACTIVITATS D’AULA, APORTACIONS FAMÍLIES, FESTES, PORTES OBERTES....

1

2

3

4

5

ESCOLA-FAMÍLIES COMPARTIM FORMACIONS SOBRE ELS PROJECTES DEL CENTRE.

Reinventem la relació família-escola amb la pandèmia

dia de la música

nadales2n,3r,4t,5è i 6è

nadalesE.infantil i primer

PARTICIPACIÓ VIRTUAL DE LES FAMÍLIES EN LES FESTES DE L'ESCOLA

+info

Serveis que gestiona l'AFA

Extraescolars

Espai de menjadoramb cuina pròpia

Acollida matinala partir de les8

L'equipde mestresus ofereix

EDUQUEM AMB EL COR.

T’ESPEREM

Telèfon de l'escola93 6992969

Correu electrònic: escolapaucasalsrubi@xtec.cat

Contacta amb nosaltres per avisitar l'escolaamb cita prèvia(també per a qualsevol dubte o aclariment).