Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Rozwiązywanie równań

2

1

4

X

x + 7 = 17

STRONA 2

Jak rozwiązać równanie?

Równania złożone

4

Podsumowanie

5

Zadania

6

Najprostsze

1

Równania z dodawaniem

2

Równania z odejmowaniem

3

+

-

1

Równania najprostsze

7x = 84


Jeśli w równaniu nie ma ani dodawania, ani odejmowania i jest ono w takiej postaci jak obok, wystarczy jego obie strony podzielić przez liczbę, która występuje przy niewiadomej x. W tym przypadku przez 7.

WRÓĆ

:7

7x:7=x, a 84:7=12

x = 1 2

Otrzymujemy:

Zapis wygląda tak:
7x = 84 /:7
x = 12

Wykonujemy w pamięci:

Kreda udaje kreskę, którą zawsze narysujesz obok równania, kiedy będziesz wykonywać działania na obu jego stronach. Tutaj dzielisz przez 7.

Zapamiętaj, że równania należy zapisywać w kolumnie. Jeden zapis pod drugim, nie obok.

Lewa strona równania

Prawa strona równania

2

Równania z dodawaniem

WRÓĆ

4x + 33 = 69

Jeśli w równaniu jest dodawanie, to aby je rozwiązać, należy zastosować odejmowanie. Oczywiście od obu stron.

- 33

Wykonujemy w pamięci:
4x + 33 - 33 to 4x 69 - 33 to 36

Otrzymujemy:

4x = 36 /:4

Dalej postępujemy tak, jak w najprostszych równaniach, czyli dzielimy obustronnie przez liczbę stojącą przy x.


W rezultacie równanie wygląda tak:

3

Równania z odejmowaniem

5x - 14 = 41

Jeśli w równaniu jest odejmowanie, trzeba zastosować dodawanie do obu stron.

WRÓĆ

+ 14

Wykonujemy w pamięci: 5x - 14 + 14 to 5x
41 + 14 to 55

Otrzymujemy: 5x = 55

Dalej postępujemy tak, jak w najprostszych równaniach.

Po wszystkich obliczeniach równanie wygląda tak:

4

Równania złożone

3x + 5 = 2x + 10

WRÓĆ

6x -2 = 7x - 6

5x + 7 = 9x - 1

Równania złożone zawierają dodawanie, odejmowanie
lub oba działania.

Jak rozwiązujemy równania złożone?

3x + 5 = 2x + 10 /- 5

3x = 2x + 5 /-2x

x = 5

6x - 2 = 7x - 6 /+2

6x = 7x - 4 /-7x

-x = -4 /: -1

x = 4

5x + 7 = 9x - 1 /-7

5x = 9x - 8 /-9x

-4x = -8 /:-4

x = 2

5x + 7 = 9x - 1

Jak rozwiązujemy równania złożone?

krok 1

5x = 9x - 8

krok 2

-4x = -8

krok 3

x = 2

krok 4

Zastanawiamy się, które elementy nie są po właściwej stronie.

Pozbywamy się liczby 7 z lewej strony równania, czyli odejmujemy ją od obu stron.

Pozbywamy się 9x z prawej strony, czyli odejmujemy od obydwu stron.

Dzielimy obie strony równania przez minus cztery.

W zeszycie zapis powinien wyglądać tak:

WRÓĆ

5x + 7 - 7 to 5x

9x - 1 - 7 to 9x - 8

5x - 9x to -4x

9x - 8 - 9x

zostaje -8

-4x : (-4) równa się x

-8 : (-4) równa się 2

5x + 7 = 9x - 1 /-7

5x = 9x - 8 /-9x

-4x = -8 /:(-4)

x = 2

5

Podsumowanie

WRÓĆ

Na koniec są do obejrzenia filmy utrwalające rozwiązywanie równań.

Każdy jest przygotowany przez innego nauczyciela.

6

Zadania

WRÓĆ

Zadanie 1

Zadanie 2

KONIEC

Zadanie 3

Zadanie 1


z + 12 = 119

Rozwiąż równania. Spróbuj to zrobić samodzielnie, potem sprawdź odpowiedź.

WRÓĆ

-c + 7= -1

Rozwiązania

z + 12 = 119 /-12

z = 107

-c + 7 = -1 /-7

-c = -8 /:(-1)

c = 8

Zadanie 1

x - 5 = 23

WRÓĆ

Rozwiąż równania. Spróbuj to zrobić samodzielnie, potem sprawdź odpowiedź.

22 = 2d - 3

Rozwiązania

22 = 2d - 3 /+3

25 = 2d /:2

12,5 = d

x - 5 = 23 /+5

x = 28

Zadanie 3

WRÓĆ

3x - 2 = 2x + 3

KONIEC

Rozwiąż równania. Spróbuj to zrobić samodzielnie, potem sprawdź odpowiedź.

-s + 4 = 3s - 4

Rozwiązania

3x - 2 = 2x + 3 /+2

3x = 2x + 5 /-2x

x = 5-s + 4 = 3s - 4 /-4

-s = 3s - 8 /-3s

-4s = -8 /:(-4)

x = 2


3

2

1

4

Powodzenia w rozwiązywaniu równań!

Dziękuję :)

WRÓĆ