Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Adam Mickiewicz

Powrót taty

Historia o przemianie pewnego zbójcy

Beata

Wawrzeńczyk

Czego mamy się nauczyć?


 • Poznać treść ballady Adama Mickiewicza
 • Przypomnieć sobie, kim był Adam Mickiewicz

 • Umieć chronologicznie przedstawić wydarzenia (po kolei)
 • określić świat przedstawiony w utworze
 • przekształcać równoważniki zdań w zdania
 • wskazywać orzeczenia
 • nazywać uczucia, poznać uczucia bohaterów

ADAM MICKIEWICZ

 • lata życia 1798 - 1855 (XVIII/XIXw)
 • jeden z najważniejszych twórców polskiej kultury
 • wieszcz narodowy
 • twórca ballady "Pani Twardowska"
 • twórca epopei narodowej "Pan Tadeusz"

wieszcz - natchniony poeta

epopeja - dłuższy utwór wierszowany, o charakterze podniosłym,

pokazuje naród w ważnym dla niego momencie historii

Posłuchajmy utworu

Kliknij w obrazek.

Utwor łatwiej zrozumiesz, gdy otworzysz podręcznik na str. 244 i będziesz śledził tekst.

Pamiętaj, żeby przeczytać wyjaśnienia do trudnych wyrazów

Posłuchajmy utworu

Kliknij w obrazek.

Utwor łatwiej zrozumiesz, gdy otworzysz podręcznik na str. 244 i będziesz śledził tekst.

Pamiętaj, żeby przeczytać wyjaśnienia do trudnych wyrazów

Trudne słowa

Warto wiedzieć

ARCHAIZMY TO SŁOWA, KTÓRE WYSZŁY JUŻ Z UŻYCIA

Kliknij w napis, potem ułoż plan wydarzeń. Przepisz go do zeszytu, zamieniając równoważniki zdań na zdania. Podkreśl orzeczenia.

plugawa - brudna, niechlujna

tarkot - turkot
łono - brzuch
wylata - wyskakuje
dostatek - dobytek
kamrat - towarzysz
słupiec - słup
na czaty - na zwiady, na przeszpiegi


rozbójnik, rozbójniczka,rozbój,

buława - broń składająca się z trzonu zakończonego ciężką gałką; pałka

rozbój - kradzież połączona z przemocą

herszt - przywódca bandy


Świat przedstawiony

Miejsce

[...] biegną wszystkie razem,

Za miasto, pod słup na wzgórek

Czas

Rozlały rzeki, pełne zwierza bory

Bohaterowie

mama, dzieci, kupiec, dwunastu zbójców wraz z hersztem

Zbójca o miękkim sercu

Kliknij w serduszko, połącz w pary związki wyrazowe. Wybierz cztery i ułóż z nimi zdania w zeszycie

Kliknij w obrazek, a poznasz cechy bohaterów

Kliknij w obrazek, a dowiesz się jaki był herszt bandy zbójców. Wpisz do zeszytu wyrazy bliskoznaczne i cechy zbójcy

NOTATKA

Herszt bandy z ballady Adama Mickiewicza nie okazał się „czarnym charakterem”. Widzimy go najpierw jako człowieka złego, chciwego, okrutnego, bez serca, który za wszelką cenę pragnie uczynić krzywdę niewinnym ludziom. Kiedy jednak widzi zachowanie dzieci, które modlą się za szczęśliwy powrót ojca, zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i współczucie. Okazuje się, że ma miękkie serce, jest wobec kupca litościwy, pozwala mu odejść wolno. Przemiana dokonuje się na skutek wspomnień o sowojej własnej żonie i dzieciach, które też czekają na niego.

Herszt bandy z ballady Adama Mickiewicza nie okazał się „czarnym charakterem”. Widzimy go najpierw jako człowieka bez serca, okrutnika i zwykłego rabusia który za wszelką cenę pragnie skrzywdzić powracającego do domu kupca. Kiedy jednak widzi zachowanie dzieci, które modlą się za szczęśliwy powrót ojca, zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i współczucie. Okazuje się, że ma miękkie serce, staje się wobec kupca litościwy i pozwala mu odejść wolno. Przemiana dokonuje się na skutek wspomnień rozbójnika o swojej własnej żonie i dzieciach oczekujących również jego powrotu do domu.

Uczucia bohaterów

smutek ● przerażenie ● trwoga ● życzliwość ● tęsknota ● rozpacz ● oschłość ● skrucha

● rozmodlenie ● miłość ● obawa ● niepokój ● żal ● nadzieja ● łagodność ● podziw

● zaciekawienie ● żarliwość ● stanowczość ● radość ● zdziwienie

Przyporządkuj nazwy uczuć bohaterom (nazwy zobaczysz, klikając w napis)

uczucia bohaterów

bohaterowie


żona

kupiec

dzieci

herszt

BALLADA

ZAPAMIĘTAJ! Ballada to utwór poetycki o budowie stroficznej, opowiadający o jakimś niezwykłym zdarzeniu. Wyróżnia się tajemniczością i niezwykłością świata przedstawionego, obecnością narratora oraz dialogów. Często zawiera pouczenie.

INSPIRACJE

Może Was też zachęci utwór do stworzenia własnego komiksu ?

Czas na zadanie

Dziękuję za uwagę