Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Wpływ migracji na strukturę demograficzną Wsi

klasa 7

1

2

3

4

5

6

7

8

Przyczyną migracji wewnętrznych w Polsce są przede wszystkim nierówności ekonomiczne. Wysokie bezrobocie i niskie płace zmuszają wielu ludzi do szukania lepszej przyszłości w miastach, z dala od domu rodzinnego. W efekcie wiele małych miejscowości traci swoich mieszkańców. Takie zjawisko jest nazywane wyludnianiem. Szczególnie intensywnie zachodzi ono we wschodniej Polsce, ale dotyka także peryferyjnych części wszystkich województw.

Przyczyny migracji wewnętrznych

Wykres spadku i wzrostu ludności wg województw

Mapa woj. podlaskiego i Wiżajny

Piramida wieku i płci - Wiżajny

Wykres salda migracji w gminie Wiżajny

Podsumowanie, błędne koło

Zadanie str. 222