Want to make creations as awesome as this one?

Presentació interactiva per donar a conèixer el nostre centre i facilitar el procés d'escolarització a totes les famílies interessades.

More creations to inspire you

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

Transcript

PROCÉSD'ESCOLARITZACIÓ,2020-2021,CEIP PARE BARTOMEU POU,inici,INICI,Dades del centre,Educació Infantil,8,Període de matrícula,6,7,Projectes de Centre,10,Horaris i serveis,Servei de Menjador,Escola Matinera,1,12,Procés d'adscripció,Procés d'admissió,4,2,5,Activitats Extraescolars,Calendari Escolarització,11,3,9,Transport Escolar,Educació Primària,13,Visita virtual,14,Eines de comunicació,15,PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ,1,,PROCÉS D'ADMISSIÓ,A QUI VA DESTINAT AQUEST PROCÉS,ALUMNAT QUE HA DE CURSAR L'ESO A L'IES LLUCMAJOR. PASSES A SEGUIR:,ALUMNAT QUE VOL DE CURSAR L'ESO EN UN ALTRE CENTRE. HA DE FER EL PROCÉS D'ADMISSIÓ.,WEB CEIP,WEB IES,inici,PROCÉS D'ADMISSIÓ,2,,PROCÉS D'ADMISSIÓ,A QUI VA DESTINAT AQUEST PROCÉS,QUAN?,COM?,ON?,Teniu dubtes?,inici,Previsió de Vacants,PASSESPRÈVIES,PASSES A SEGUIR,COM FER EL TRÀMIT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ?,1,2,inici,CRITERISDE BÀREM,INTRODUIR LES DADES SOL·LICITADES,3,4,OPCIONSDE CENTRE,POSSIBLE DOCUMENTACIÓA ENTREGAR,SIGNATURADELS DOS TUTORS LEGALS,CONSULTAR LLISTES,6,5,ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC,7,PERÍODE DE MATRÍCULA,3,,PROCÉS D'ADMISSIÓ,QUAN?,ON?,COM?,DOCUMENTACIÓ,inici,WEB,DOCUMENTACIÓMATRÍCULA,inici,,SOL·LICITUD AJUTS MENJADOR,FORMULARI DE MATRÍCULA,,DOCUMENTACIÓ COMÚ,DOCUMENTACIÓ EXTRA,FOTOGRAFIES MIDA CARNET,INFORMACIÓ SANITÀRIA,FULL D'AUTORITZACIONS GENERALS,SOL·LICITUD USUARI GESTIB,,SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR,,AUTORITZACIÓ RECOLLIDA GERMÀ PETIT,,INFORMACIÓ PARES SEPARATS,CALENDARIPROCÉSD'ESCOLARITZACIÓ,4,inici,DADES DEL CENTRE,Aquestes dades són aproximades.,5,inici,UBICACIÓ,*Aquests horaris es poden veure alterats temporalment, depenent de les fases de desconfinament i les instruccions del retorn a les activitats escolars.,inici,HORARIS I SERVEIS,6,TRANSPORT ESCOLAR,7,,RANDA,SOL·LICITUD,inici,Per ser usuari del transport escolar s’ha de realitzar una sol·licitud a la secretaria del centre durant el període de matrícula.,ATURADES,PINA,SES MAIOLES,*Els horaris de les aturades han de ser aprovats pel Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació.,EMPRESA RESPONSABLE:,ESCOLA MATINERA,8,inici,GESTIONA:,ORGANITZA:,HORARI: De les 7 a les 9 hores.,MENJADOR ESCOLAR,inici,EMPRESA RESPONSABLE:,HORARI,PREU,INSCRIPCIÓ INFORMACIÓ,COESMA SL,9,ACTIVITATSEXTRAESCOLARS,GESTIONA:,ORGANITZA:,HORARI: De les 15 a les 17 hores.,inici,10,PLA D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 2018-2020CREAM LECTORS I ESCRIPTORS PER A TOTA LA VIDAÀMBIT LINGÜÍSTICINTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA A L'AULAROBÒTICA EDUCATIVA,PROJECTES DE CENTRE,11,inici,EDUCACIÓINFANTIL,12,inici,ORGANITZACIÓI ACTIVITATS,PERÍODE D’ADAPTACIÓ (3 anys)L’INFANT PROTAGONISTA (3 anys)SORPRESA (4 anys)NOTÍCIA (5 anys)FILOSOFIA/PLÀSTICAESPAIS D’AULATALLERS INTERCICLEPROJECTES DE TREBALL/CENTRE D’INTERÈSPLA LECTOR I LECTURA DE CONTESINFANT CONTACONTES,ACTIVITATSEDUCACIÓ INFANTIL,ASSEMBLEALECTURA I ESCRIPTURAMATEMÀTIQUESEL JOCEDUCACIÓ EMOCIONALLES SORTIDES I LES FESTESPSICOMOTRICITATANGLÈSTALLERS DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICAMÚSICAHABILITATS SOCIALS,inici,EDUCACIÓPRIMÀRIA,13,ORGANITZACIÓI ACTIVITATS,inici,PLA LECTORTIPOLOGIES TEXTUALSESTRATÈGIES LECTORESDIARI LECTORTALLERS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMESEDUCACIÓ EMOCIONAL I COHESIÓ DE GRUPJOCS DE PATILUDOTECARACONS D’ÀMBIT LINGÜÍSTIC,ACTIVITATSEDUCACIÓ PRIMÀRIA,ROBÒTICA EDUCATIVATICSPEAKINGAUXILIAR DE CONVERSA (ENGLISH)EDUCACIÓ FÍSICA I COOPEDAGOGIA MOTRIUEDUCACIÓ VIAL,inici,14,VISITAVIRTUAL,inici,EINES DE COMUNICACIÓ,CORREU ELECTRÒNIC,TWITTER,GESTIBfamìlies,PÀGINA WEB,15,INSTAGRAM,inici,+ info,3,1,GRÀCIES!,4,Fins aviat!,2,inici