Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

EKOLOGIA


LEKCJA

2

1

4


Co to jest ekologia?

EKOLOGIA - nauka o strukturze
i funkcjonowaniu przyrody. Zajmująca się badaniem oddziaływań między organizmami oraz wpływem organizmów na środowisko i środowiska na organizmy.Co to jest nisza ekologiczna?

NISZA EKOLOGICZNA - wszystkie wymagania osobników danego gatunku, które muszą być spełnione, aby mogły przetrwać i wydać
na świat potomstwo:

- warunki środowiska, w których żyje organizm (np. temeratura, wilgotność)

- dostępność zasobów środowiska (np. pokarmu, miejsca
do gniazdowania)

- powiązania organizmu z innymi organizmami (np. ilość drapieżników)

Każdy organizm zajmuje ściśle określoną (charakterystyczną dla danego gatunku) niszę ekologiczną.Przykłady nisz ekologicznych

Nisza ekologiczna - gryzonia - ŻOŁĘDNICY -

- dostęp do pokarmu (żołędzie, orzechy, owady)

- pokarmu poszukuje na ziemi

- miejsce schronienia (dziuple, jamy w ziemi)

Nisza ekologiczna - gryzonia - KOSZATKI -

- dostęp do pokarmu (żołędzie, orzechy, owady)

- pokarmu poszukuje na drzewach

- miejsce schronienia (dziuple, budki lęgowe ptaków, szczeliny skalne)

Dwa różne gatunki, kóre żyją na podobnym obrzarze nie mogą mieć takich samych nisz ekologicznych, ale ich nisze mogą być do siebie podobne.Co to jest siedlisko?

SIEDLISKO - obszar, na którym żyje dany osobnik. Na tym obszarze organizm znajduje pokarm, schronienie oraz rozwija się i rozmnaża.

Siedlisko - BOCIANA BIAŁEGO -

- tereny wiejskie

- na wilgotnych polach i łąkach szuka pokarmu (bezkręgowców, płazów, drobnych gadów i ssaków)

- gniazda zakłada na słupach energetycznych, dachach domów i kominach

Siedlisko - BOCIANA CZARNEGO -

- lasy z dala od ludzkich osiedli, najlepiej w pobliżu jezior i rzek

- głównie w wodzie szuka pokarmu (ryby i bezkręgowce wodne)

- gniazda zakłada na drzewach lub półkach skalnychCzynniki wpływające na organizmy

CZYNNIKI ŚRODOWISKA

OŻYWIONE

NIEOŻYWIONE

- organizmy tego samego gatunku

- organizmy innych gatunków

- temperatura

- wilgotność powietrza
- nasłonecznienie
- stężenie tlenu i dwutlenku węgla
- zawartość soli mineralnych
- ukształtowanie terenuZakres tolerancji ekologicznej

ZAKRES TOLERANCJI EKOLOGICZNEJ - zakres wartości danego czynnika, w których najlepiej rozwija się organizm.

Organizm najlepiej będzie rozwijał się w tzw. OPTIMUM (najkorzystniejszych warunkach czynnika).

Jeżeli czynnik będzie mieć wartość za wysoką lub za niską - organizm przestaje się prawidłowo rozwijać.

Zakres tolerancji ekologicznej zaobserwujemy na przykładzie pomidora
(obejrzyj dokładnie wykres na następnym slajdzie).

Zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska

WODA

Żaden organizm nie może przetrwać bez wody, dlatego jej obecność jest najważniejszym czynnikiem decydującym o występowaniu organizmów.

SOSNA - charakteryzuje się dużą tolerancją na zawartość wody w glebie. Może rosnąć zarówno na obszarach suchych oraz podmokłych

RZEKOTKA CZERWONOOKA - wymaga stałej wilgotności powietrza oraz dostępu do zbiorników wodnych. Zamieszkuje jedynie wilgotne lasy Ameryki Środkowej.Zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska

TEMPERATURA

Organizm może żyć tylko w określonym zakresie temperatury. Zbyt niska temperatura otoczenia prowadzi do wychłodzenia organizmu i zatrzymania jego funkcji życiowych, a zbyt wysoka - do uszkodzenia białek organizmu i śmierci.

SZCZUR WĘDROWNY - jest gatunkiem o szerokim zakresie tolerancji na temperaturę otoczenia. Pozwoliło mu to rozprzestrzenić się prawie
na wszystkich kontynentach.

KORALOWCE- mają wąski zakres tolerancji
na temperaturę otoczenia. Nawet jej niewielki wzrost sprawia, że tracą kolor i przestają rozwijać się prawidłowo.Zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska

STĘŻENIE SOLI

Stężenie soli w wodzie i glebie znacząco wpływa na organizmy żyjące
w tych środowiskach. Gdy jest zbyt małe lub zbyt duże
może zaburzać gospodarkę wodną organizmu.

WĘGORZ EUROPEJSKI - może żyć zarówno
w silnie zasolonych wodach Morza Sargassowego, jaki i słodkich wodach rzek.

SOLIRÓD ZIELNY- mają wąski zakres tolerancji na temperaturę otoczenia. Nawet jej niewielki wzrost sprawia, że tracą kolor i przestają rozwijać się prawidłowo.

SOLIRÓD ZIELNY - jest rośliną słonolubną - żyje
w podłożu o wysokim stężeniu soli. Nadmiaru soli pozbywa się z organizmu za pomocą specjalnych gruczołów wydzielniczych.Zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska

ŚWIATŁO

Natężenie światła w największym stopniu wpływa na rośliny. Kiedy jest zbyt małe, lub zbyt mocne - hamuje proces fotosyntezy.

JASKIER ROZŁOGOWY - to roślina,
którą można spotkać w bardzo różnych środowiskach, o różnym natężeniu światła.

PRZYLASZCZKA POSPOLITA - to roślina cieniolubna, występuje w runie leśnym.
Źle znosi mocniejsze nasłonecznienie.

3

2

1

4

Praca domowa1. Wyjaśnij, czym zajmuje się ekologia?

2. Podaj przykłady czynników środowiska, które wpływają na organizmy.

Odpowiedzi na te pytania przyślij na mojego maila:

joanna.dopierala2@gmail.com

3

2

1

4

Dziękuję za uwagę!

Do zobaczenia na następnej lekcji online