Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SPRING

START

wiosna

ENGLISHTIME

HELLO SONG

Let's sing a song to say hello!

SPRING VOCABULARY

LADYBIRD

GRASS

Look at the pictures and repeat the wordsSpójrz na obrazki i powtórz słowa

Spójrz na obrazki i powtórz słownictwo:)

SPRING VOCABULARYY

More info

BEE

FLOWER

Look at the pictures and repeat the wordsSpójrz na obrazki i powtórz słowa

Spójrz na obrazki i powtórz słownictwo:)

Spójrz na obrazki i powtórz słownictwo!:)

SPRING VOCABULARYRY

More info

Spójrz na obrazki i powtórz słownictwo:)

BUTTERFLY

TREE

Look at the pictures and repeat the wordsSpójrz na obrazki i powtórz słowa

Spójrz na obrazki i powtórz słownictwo:)

Spójrz na obrazki i powtórz słownictwo!:)

MEMORY GAME

It's time for the first game.Find the pairs. Good luck! :)Czas na pierwszą grę. Znajdź pary. Powodzenia! :)

START

Let's sing a song!

It's SPRING so let's sing a song and move our bodies! Jest WIOSNA więc zaśpiewajmy piosenkę i poruszajmy się!

GAMES

GAME

What's missing?

Hide and seek

GAME

Now it's time for another games. Click on the clouds. Teraz czas na kolejne zabawy. Kliknij na chmurki.

Do tej zabawy tworzymy karty obrazkowe- drukujemy obrazki lub wykonujemy samodzielnie ilustracje przedstawiające słownictwo z zajęć:biedronkę, drzewo, trawę, kwiatka, motyla, pszczołę- razem musimy mieć 6 obrazków!:)Rozkładamy karty obrazkowe. Dziecko zamyka oczy (na polecenie: Close your eyes-zamknij oczy) a w tym czasie rodzic odwraca 1 lub 2 karty tak, aby ilustracja nie była widoczna. Następnie zadajemy pytanie "What's missing?"- Czego brakuje?- zadaniem dziecka jest powiedzieć co zniknęło, w języku angielskim. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie. Powodzenia!:)

Do tej zabawy również będą nam potrzebne stworzone samodzielnie lub wydrukowane karty obrazkowe.Dziecko zamyka oczy, a rodzic chowa wszystkie karty w różnych miejscach pokoju. Zadaniem dziecka jest odnalezienie obrazków. Odnajdując kartę nazywamy ją po angielsku. Powodzenia! :)

GOODBYE !

Worksheet Karta pracy

Colour the butterfly with the right colours. Have fun! :)Pokoloruj motyla odpowiednimi kolorami.Miłej zabawy! :)

Bye, bye,goodbye!