Want to make creations as awesome as this one?

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

More creations to inspire you

Transcript

Sadržaj rada škole koncipiran je prema obrazovnim područjima:o jezično-komunikacijsko područjeo umjetničko područjeo društveno-humanističko područjeo prirodoslovno područjeo tehničko i matematičko - informatičko područjeo tjelesno i zdravstveno područjeo područje ekologije i održivog razvojao psihofizičko zdravlje pojedinca i okolineo školska kulturaUključene su i međupredmetne teme:o održivi razvojo građanski odgoj i obrazovanjeo osobni i socijalni razvojo zdravljeo poduzetništvoo učiti kako učitio uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

e-mail: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hrtelefon: 051 217 724 051 217 770adresa: Gajeva 1, Rijeka

http://pshg.net/

STRANI JEZICIIZBORNA NASTAVAFAKULTATIVNA NASTAVAIZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - Engleski - Njemački - Talijanski - Francuski - Španjolski - Ruski - Portugalski - Makedonski- jezici- umjetnost (likovna, glazbena, dramska ili filmska)- prirodoslovlje (kemija, fizika ili biologija)- matematika/ informatika- TZK- društveno područje (povijest, geografija..)- građanski odgoj- Povijest umjetnosti i arhitekture- Arheologija- Održivi razvoj- Razvoj mobilnih aplikacija- Robotika- Strani jezici- Stručne ekskurzije- Obilježavanje Europskog dana jezika- SEMEP- Zbor- Izložbe- Volontiranje-Poduzetništvo- Europski parlament mladih- Debata- Sportske aktivnosti (odbojka, košarka, nogomet….)- Glumačke družine- Erazmus +

ISTAKNUTI UČENICI GIMNAZIJE:Janez TrdinaFran KurelacIvan DežmanEugen KumičićRikard Katalinić JeretovAntun, Ivan i Matija MažuranićMatko LaginjaDrago GervaisAndrija RačkiJanko Polić KamovIvan ZajcVladimir NazorIvan Kobler... i mnogi drugi...

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci ima dugu i bogatu kulturnu i povijesnu tradiciju. Godine 1627. u Rijeci na Grivici kraj katedrale sv. Vida Isusovci započinju s gimnazijskim obrazovanjem koje traje neprekidno do današnjeg dana.Bogatu povijest Gimnazije pripovijedaju i o njoj svjedoče vrijedne i raritetne zbirke knjiga, starih i unikatnih učila koje gimnazija posjeduje i danas i brižno čuva u svojim prostorima, te obiman školski arhiv. O značenju i radu školske ustanove, s najdužom tradicijom u našem kraju, i jednoj od najstarijih u ovom dijelu Europe, svojim životima i djelovanjem govore i generacije učenika i profesora, među kojima je veliki broj slavnih osoba iz kulturne, političke, znanstvene povijesti Hrvatske i srednje Europe.U kontinuiranom povijesnom slijedu, dugom gotovo četiri stoljeća, Gimnaziju su zadesile mnoge mijene, a posljednje velike promjene dogodile su se devedesetih godina XX. stoljeća kada je Gimnazija dobila današnji naziv – Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci.

ŠKOLSKE GODINE 2021./2022. UPISUJEMO:ZANIMANJE/PROGRAMTRAJANJEBROJ UČENIKANASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBORNATJECANJE IZ ZNANJASTRANI JEZICI koji se uče u školi kao obavezniPOSEBNI UVJETIOPĆA GIMNAZIJA4 96Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: BiologijaHrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: BiologijaEngleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik,Njemački jezikZdravstveni:Uredno kognitivno funkcioniranje.Dodatna provjera znanjaiz Engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik održat će se 30. 6. 2021. u 9:00 sati (na pisani zahtjev učenika), a za kandidate s teškoćama u razvoju 21. 6. 2021. u 12:00 sati(na pisani zahtjev učenika).Troškovi školovanjaza strane državljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole iznose 3.000, kn.PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA424Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i predmet po izboru škole: BiologijaHrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i natjecanje po izboru škole: BiologijaEngleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik,Njemački jezikJEZIČNA GIMNAZIJA424Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija I predmet po izboru škole: BiologijaHrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija I natjecanje po izboru škole: BiologijaEngleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezikNapomene:U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto Fizike od 3. razreda biraju 3. strani jezik - Francuski, Španjolski ili Njemački.U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program Matematike i Informatike.Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti Španjolski, Francuski, Njemački, Ruski, Portugalski iliMakedonski jezik po modelu C.Za formiranje grupe stranog jezika mora se prijaviti najmanje 12 učenika.

U Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci provode se programi opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Gimnazija broji nešto više od 600 đaka raspoređenih u 24 razrednih odjela. Oni zajedno sa sedamdesetak vrsnih profesora izučavaju sadržajan i zahtjevan gimnazijski program, ali često i mnogo više od toga. Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se tu i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja, dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju ...Tijekom svih stoljeća djelovanja, kao i danas, gimnazija je težila za izvrsnošću i to u svim dijelovima školskog života. Oduvijek je gajila dobre tradicijske vrijednosti, ali i razvijala nove vrijednosti u skladu s društvenim razvojem kao i novim humanističkim i pedagoškim dosezima. Stoga danas s ponosom možemo reći da naša škola djeluje prema suvremenim odgojno-obrazovnim načelima. Uz tradicionalni oblik nastave i proces učenja, učenici mogu stvarati i učiti iskustveno, uključujući se u različite projekte i programe zajedno sa svojim nastavnicima. Ovakav oblik rada omogućava im da, uz stjecanje znanja, istraže i izraze svoje kreativne potencijale, interese, mogućnosti i odgajaju se za samostalno, društveno angažirano djelovanje.Nastojimo graditi kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima želimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti koje će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja, u skladu s geslom:NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!Učimo za život, ne za školu!

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!Učimo za život, ne za školu!