Want to make creations as awesome as this one?

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

TranscriptSadržaj rada škole koncipiran je prema obrazovnim područjima:

o jezično-komunikacijsko područje

o umjetničko područje

o društveno-humanističko područje

o prirodoslovno područje

o tehničko i matematičko - informatičko područje

o tjelesno i zdravstveno područje

o područje ekologije i održivog razvoja

o psihofizičko zdravlje pojedinca i okoline

o školska kultura


Uključene su i međupredmetne teme:

o održivi razvoj

o građanski odgoj i obrazovanje

o osobni i socijalni razvoj

o zdravlje

o poduzetništvo

o učiti kako učiti

o uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije


e-mail: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr

telefon: 051 217 724

051 217 770

adresa: Gajeva 1, Rijeka


http://pshg.net/

STRANI JEZICI

IZBORNA NASTAVA

FAKULTATIVNA NASTAVA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI


- Engleski

- Njemački

- Talijanski

- Francuski

- Španjolski

- Ruski

- Portugalski

- Makedonski


- jezici

- umjetnost (likovna, glazbena, dramska ili filmska)

- prirodoslovlje (kemija, fizika ili biologija)

- matematika/ informatika

- TZK

- društveno područje (povijest, geografija..)

- građanski odgoj


- Povijest umjetnosti i arhitekture

- Arheologija

- Održivi razvoj

- Razvoj mobilnih aplikacija

- Robotika

- Strani jezici

- Stručne ekskurzije

- Obilježavanje Europskog dana jezika

- SEMEP

- Zbor

- Izložbe

- Volontiranje

-Poduzetništvo

- Europski parlament mladih

- Debata

- Sportske aktivnosti (odbojka, košarka, nogomet….)

- Glumačke družine

- Erazmus +

ISTAKNUTI UČENICI GIMNAZIJE:

Janez Trdina

Fran Kurelac

Ivan Dežman

Eugen Kumičić

Rikard Katalinić Jeretov

Antun, Ivan i Matija Mažuranić

Matko Laginja

Drago Gervais

Andrija Rački

Janko Polić Kamov

Ivan Zajc

Vladimir Nazor

Ivan Kobler

... i mnogi drugi...


Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci ima dugu i bogatu kulturnu i povijesnu tradiciju. Godine 1627. u Rijeci na Grivici kraj katedrale sv. Vida Isusovci započinju s gimnazijskim obrazovanjem koje traje neprekidno do današnjeg dana.

Bogatu povijest Gimnazije pripovijedaju i o njoj svjedoče vrijedne i raritetne zbirke knjiga, starih i unikatnih učila koje gimnazija posjeduje i danas i brižno čuva u svojim prostorima, te obiman školski arhiv. O značenju i radu školske ustanove, s najdužom tradicijom u našem kraju, i jednoj od najstarijih u ovom dijelu Europe, svojim životima i djelovanjem govore i generacije učenika i profesora, među kojima je veliki broj slavnih osoba iz kulturne, političke, znanstvene povijesti Hrvatske i srednje Europe.

U kontinuiranom povijesnom slijedu, dugom gotovo četiri stoljeća, Gimnaziju su zadesile mnoge mijene, a posljednje velike promjene dogodile su se devedesetih godina XX. stoljeća kada je Gimnazija dobila današnji naziv – Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci.

ŠKOLSKE GODINE 2021./2022. UPISUJEMO:

ZANIMANJE/

PROGRAM

TRAJANJE

BROJ UČENIKA

NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBOR

NATJECANJE IZ ZNANJA

STRANI JEZICI koji se uče u školi kao obavezni

POSEBNI UVJETI


OPĆA GIMNAZIJA


4


96

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija


Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija

Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik,

Njemački jezik

Zdravstveni:

Uredno kognitivno funkcioniranje.


Dodatna provjera znanja iz Engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik održat će se 30. 6. 2021. u 9:00 sati (na pisani zahtjev učenika), a za kandidate s teškoćama u razvoju 21. 6. 2021. u 12:00 sati (na pisani zahtjev učenika).


Troškovi školovanja za strane državljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole iznose 3.000, kn.

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA


4


24

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i predmet po izboru škole: Biologija


Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i natjecanje po izboru škole: Biologija

Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik,

Njemački jezik


JEZIČNA GIMNAZIJA


4


24

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija I predmet po izboru škole: Biologija


Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija I natjecanje po izboru škole: Biologija


Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik

Napomene:

    • U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto Fizike od 3. razreda biraju 3. strani jezik - Francuski, Španjolski ili Njemački.
    • U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program Matematike i Informatike.
    • Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti Španjolski, Francuski, Njemački, Ruski, Portugalski ili Makedonski jezik po modelu C.
  • Za formiranje grupe stranog jezika mora se prijaviti najmanje 12 učenika.

U Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci provode se programi opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Gimnazija broji nešto više od 600 đaka raspoređenih u 24 razrednih odjela. Oni zajedno sa sedamdesetak vrsnih profesora izučavaju sadržajan i zahtjevan gimnazijski program, ali često i mnogo više od toga. Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se tu i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja, dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju ...

Tijekom svih stoljeća djelovanja, kao i danas, gimnazija je težila za izvrsnošću i to u svim dijelovima školskog života. Oduvijek je gajila dobre tradicijske vrijednosti, ali i razvijala nove vrijednosti u skladu s društvenim razvojem kao i novim humanističkim i pedagoškim dosezima. Stoga danas s ponosom možemo reći da naša škola djeluje prema suvremenim odgojno-obrazovnim načelima. Uz tradicionalni oblik nastave i proces učenja, učenici mogu stvarati i učiti iskustveno, uključujući se u različite projekte i programe zajedno sa svojim nastavnicima. Ovakav oblik rada omogućava im da, uz stjecanje znanja, istraže i izraze svoje kreativne potencijale, interese, mogućnosti i odgajaju se za samostalno, društveno angažirano djelovanje.

Nastojimo graditi kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima želimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti koje će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja, u skladu s geslom:

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!

Učimo za život, ne za školu!

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!

Učimo za život, ne za školu!