Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Znajdź skrótowce i wpisz do zeszytu ich pełne znaczenie.

DPS "Jutrzenka"

AZS "Złoto"

PLL Lot

ORP "Nimfa"

SM "Mieszkaniec"

UM

LO

NBP

NZOZ

OIOM


MOK

PZMot

PZW

PSS "Społem"

GOPR

WOPR

IMGW