Want to make creations as awesome as this one?

kvarta

More creations to inspire you

THE MUGGLE AT HOGWARTS

Breakout

SPACE INVADERS GAME

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

CEVICHE ESCAPE GAME

Breakout

THUNBERG CASE. TIME SOLDIERS

Breakout

MINERALS AND ROCKS

Breakout

PATHFINDER: RETURN OF THE RUNELORDS

Breakout

Transcript

Prírodné látky,GenialBreakout,GO!,Pozbierajte všetky čísla tak, že splníte každú výzvu a potom tie čísla vložte podľa poradia do poslednej časti hry.,Index,01 Kvíz,03Správny text,02Nájdi!,Odmena,04Série,Na začiatok,INTRODUCTION,Vyplňte nasledujúci kvíz a získajteprvé číslo na získanie vašej odmeny!,KVÍZ,Štart,Ktoré chemické prvky sa nachádzajú v prírodných látkach?,C, H, O, N, P,KVÍZ,C, O, N, P,question 1/5,C, H,Explanation:Prírodných látok je veľké množstvo. Líšia sa zložením (aké prvky obsahujú) a štruktúrou (vzájomným usporiadaním atómov). Niektoré tvoria jednoduché, iné zložité, obrovské molekuly. Všetky sú zložené z biogénnych prvkov - najmä C, H, O, N, často obsahujú aj S, P a ďalšie prvky.,KVÍZ,next,RIGHT!,cukry, voda, minerálne látky,nukleové kyseliny, voda, sacharidy, lipidy,cukry, tuky, bielkoviny,KVÍZ,Ktoré látky označujeme ako prírodné látky?,question 2/5,KVÍZ,Explanation:Organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch organizmov, sa označujú ako prírodné látky. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky (lipidy), bielkoviny (proteíny) a nukleové kyseliny.,RIGHT!,NEXT,Ktorá látka je najviac zastúpená v ľudskom organizme?,QUESTION 3/5,sacharidy,KVÍZ,voda,bielkoviny,Graf,KVÍZ,RIGHT!,NEXT,Anorganické látky delíme na:,QUESTION 4/5,vodu a lipidy,minerálne látky a sacharidy,KVÍZ,vodu a minerálne látky,Graf,KVÍZ,NEXT,RIGHT!,RNA,Kóduje a prenáša genetické informácie organizmov z rodičov na potomkov:,QUESTION 5/5,DNA,KVÍZ,ANA,Obrázok,KVÍZ,RIGHT!,NEXT,KVÍZ,Wrong!Pozor, doučte sa!!! Študujte info v učebnici chémie.,ERROR!,TRY AGAIN,Zo všetkých vyhlásení, ktoré objavíte,kliknite iba na tie správne.,NÁJDI!,ŠTART,RNA je jednovláknová.,DNA je jednovláknová.,RNA prenáša genetické informácie.,DNA je ribonukleova kyselina.,KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 1/3,Svetlo použite na prehľadávanie temnoty,RIGHT!,Prírodné látky sú organické látky.,Prírodné látky delíme do troch základných skupín.,Najmenej je v organizme zastúpená voda.,Prírodné látky sú anorganické látky.,Anorganické látky v organizmoch delíme na štyri základné skupiny.,Svetlo použite na prehľadávanie temnoty,KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 2/3,Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme nukleove kyseliny a voda.,KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 3/3,Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme bielkoviny.,RIGHT!,Svetlo použite na prehľadávanie temnoty,Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme tuky.,Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme nukleove kyseliny a minerálne látky.,Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme sacharidy.,ERROR!,Wrong!Toto tvrdenie je nesprávne.,TRY AGAIN,SPRÁVNY OBRÁZOK,Vyberte správny obrázok,Štart,fotosyntéza,PRI ZAHRIEVANÍ SA SACHARIDY ROZKLADAJÚ NA:,RIGHT!,ČOKOLÁDA JE PROSPEŠNÁ:,RIGHT!,ŠKROB JE VO VODE MÁLO ROZPUSTNÝ.,RIGHT!,FOTOSYNTÉZOU VZNIKÁ:,RIGHT!,ERROR!,TRY AGAIN,Vyberte správny tvar do série,Série,ŠTART,Vyberte správny tvar:,?,KTORÝ TVAR NASLEDUJE?,Option 03,Option 04,Option 01,Option 02,Option 06,Option 05,Option 04,Option 03,Option 02,Option 01,RIGHT!,Vyberte správny tvar:,KTORÝ TVAR NASLEDUJE?,Option 05,?,Option 06,WHAT SHAPE GOES NEXT?,RIGHT!,?,Vyberte správny tvar:,Option 05,Option 02,Option 03,Option 01,Option 06,Option 04,KTORÝ TVAR NASLEDUJE?,RIGHT!,?,Vyberte správny tvar:,Option 05,Option 02,Option 03,Option 01,Option 06,Option 04,Zopakujte si to...,ERROR!,TRY AGAIN,ERROR!,Prvé číslo je:,GREAT!,BACK TO INDEX,7,Druhé číslo je:,GREAT!,BACK TO INDEX,0,Tretie číslo je:,GREAT!,BACK TO INDEX,9,GREAT!,Štvrté číslo je:,BACK TO INDEX,2,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,_ _ _ _,0,7,1,8,4,5,2,3,9,6,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,* _ _ _,2,3,4,5,0,6,8,1,7,9,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,* _ _ _,7,1,9,4,2,0,3,8,5,6,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,* * _ _,6,0,5,2,3,9,7,4,8,1,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,* * _ _,5,8,9,6,0,1,2,3,4,7,* * * _,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,3,0,8,1,4,9,6,5,2,7,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,* * * _,1,6,2,3,7,8,0,9,5,4,GRATULUJEME!,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,Máte základné vedomosti o prírodných látkach.,Oh, nie!Chybný kód,Opravte si to!,VLOŽTE TAJNÝ KÓD,TRY AGAIN,Prírodné látky,TEBE,chemikár/ka,Žite zdravo a skúmajte prírodné látky!,ESCAPE ROOM,tento školský rok,CERTIFIKÁT