Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Znawca zasad przeciwpoZarowych

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem specjalności z grupy ISKIERKI "Znawca zasad przeciwpożarowych" zapoznaj się z materiałem umieszczonym w punktach od 1 do 7 i zgłoś swoją gotowość do zdania testu z zapoznanego materiału. Dodatkowo musisz wykonać zadania umieszczone w pozostałych ikonach, które trzeba przesłać na adres ospstarysacz@gmail.com. Po zdaniu testu i wykonaniu zadań otrzymasz dokument potwierdzający zdobycie specjalności.

1

2

3

4

5

6

ZADANIA
DO WYKONANIA

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

 • podpalenia,
 • niewłaściwe obchodzenie się z ogniem,
 • wyładowania atmosferyczne,
 • nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,
 • nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych np. – spawanie,
 • samozapalenia przy składowaniu płodów rolnych,
 • wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych.

Głównymi przyczynami rozprzestrzeniania pożarów są:

 • niewłaściwe składowanie materiałów palnych i produktów rolnych,
 • stosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych,
 • brak oddzieleń przeciwpożarowych,
 • stosowanie niewłaściwej strategii gaszenia, i środków gaśniczych,
 • promieniowanie cieplne,
 • zadymienie, iskry.

Zagrożenia ekologiczne:

1. Zanieczyszczenie powietrza.

2. Zanieczyszczenie wód: mórz i oceanów oraz rzek.

3. Efekt cieplarniany.

4. Degradacja gleb: nadmierne używanie środków chemicznych do oprysków.

5. Szkodliwa działalność człowieka.


Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów:

1. Pasy przeciwpożarowe.


2. Składowanie materiałów palnych 100 metrów od skraju lasu.


3. Utrzymywanie źródła wody do celów przeciwpożarowych.


4. Tablice informacyjne o zagrożeniach.


5. Zakaz używania ognia w lesie i jego okolicy.


Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych,
2. stosować silniki elektryczne 5 m od materiałów palnych,
3. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
4. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
5. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice,
6. nie używać otwartego ognia.

Jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych:

1. Gaśnice,

2. Beczka z wodą,

3. Koc gaśniczy,

4. Hydrant.

Napisz jakie miejsca w Twojej okolicy są narażone na pożar: wymień co najmniej dwa i krótko je opisz. Prześlij na adres ospstarysacz@gmail.com

Wskaż przy swoim domu i przygotuj miejsce na ognisko: zrób zdjęcie i prześlij wraz z innymi zadaniami.

Wskaż co najmniej dwa miejsca (dwie sytuacje) gdzie sprawcami pożarów mogą być dzieci: odpowiedź prześlij z innymi zadaniami.