Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

NIAGARA FALLS

Interactive Image

STONEHENGE

Interactive Image

MARS

Interactive Image

THANKSGIVING GENIALLY

Interactive Image

COUNTING SHEEP

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

THE ROMAN COLOSSEUM

Interactive Image

Transcript

Znawca zasad przeciwpoZarowych

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem specjalności z grupy ISKIERKI "Znawca zasad przeciwpożarowych" zapoznaj się z materiałem umieszczonym w punktach od 1 do 7 i zgłoś swoją gotowość do zdania testu z zapoznanego materiału. Dodatkowo musisz wykonać zadania umieszczone w pozostałych ikonach, które trzeba przesłać na adres ospstarysacz@gmail.com. Po zdaniu testu i wykonaniu zadań otrzymasz dokument potwierdzający zdobycie specjalności.

1

2

3

4

5

6

ZADANIADO WYKONANIA

Napisz jakie miejsca w Twojej okolicy są narażone na pożar: wymień co najmniej dwa i krótko je opisz. Prześlij na adres ospstarysacz@gmail.com

Wskaż przy swoim domu i przygotuj miejsce na ognisko: zrób zdjęcie i prześlij wraz z innymi zadaniami.

Wskaż co najmniej dwa miejsca (dwie sytuacje) gdzie sprawcami pożarów mogą być dzieci: odpowiedź prześlij z innymi zadaniami.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:podpalenia,niewłaściwe obchodzenie się z ogniem,wyładowania atmosferyczne,nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych np. – spawanie,samozapalenia przy składowaniu płodów rolnych,wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych.

Głównymi przyczynami rozprzestrzeniania pożarów są:niewłaściwe składowanie materiałów palnych i produktów rolnych,stosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych,brak oddzieleń przeciwpożarowych,stosowanie niewłaściwej strategii gaszenia, i środków gaśniczych,promieniowanie cieplne,zadymienie, iskry.

Zagrożenia ekologiczne:1. Zanieczyszczenie powietrza.2. Zanieczyszczenie wód: mórz i oceanów oraz rzek.3.Efekt cieplarniany.4. Degradacja gleb: nadmierne używanie środków chemicznych do oprysków.5. Szkodliwa działalność człowieka.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów:1. Pasy przeciwpożarowe.2. Składowanie materiałów palnych 100 metrów od skraju lasu.3. Utrzymywanie źródła wody do celów przeciwpożarowych.4. Tablice informacyjne o zagrożeniach.5. Zakaz używania ognia w lesie i jego okolicy.

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych,2. stosować silniki elektryczne 5 m od materiałów palnych,3. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;4. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;5. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice,6. nie używać otwartego ognia.

Jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych:1. Gaśnice,2. Beczka z wodą,3. Koc gaśniczy,4. Hydrant.