Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Znawca zasad przeciwpoZarowych

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem specjalności z grupy ISKIERKI "Znawca zasad przeciwpożarowych" zapoznaj się z materiałem umieszczonym w punktach od 1 do 7 i zgłoś swoją gotowość do zdania testu z zapoznanego materiału. Dodatkowo musisz wykonać zadania umieszczone w pozostałych ikonach, które trzeba przesłać na adres ospstarysacz@gmail.com. Po zdaniu testu i wykonaniu zadań otrzymasz dokument potwierdzający zdobycie specjalności.

1

2

3

4

5

6

ZADANIADO WYKONANIA

Napisz jakie miejsca w Twojej okolicy są narażone na pożar: wymień co najmniej dwa i krótko je opisz. Prześlij na adres ospstarysacz@gmail.com

Wskaż przy swoim domu i przygotuj miejsce na ognisko: zrób zdjęcie i prześlij wraz z innymi zadaniami.

Wskaż co najmniej dwa miejsca (dwie sytuacje) gdzie sprawcami pożarów mogą być dzieci: odpowiedź prześlij z innymi zadaniami.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:podpalenia,niewłaściwe obchodzenie się z ogniem,wyładowania atmosferyczne,nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych np. – spawanie,samozapalenia przy składowaniu płodów rolnych,wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych.

Głównymi przyczynami rozprzestrzeniania pożarów są:niewłaściwe składowanie materiałów palnych i produktów rolnych,stosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych,brak oddzieleń przeciwpożarowych,stosowanie niewłaściwej strategii gaszenia, i środków gaśniczych,promieniowanie cieplne,zadymienie, iskry.

Zagrożenia ekologiczne:1. Zanieczyszczenie powietrza.2. Zanieczyszczenie wód: mórz i oceanów oraz rzek.3.Efekt cieplarniany.4. Degradacja gleb: nadmierne używanie środków chemicznych do oprysków.5. Szkodliwa działalność człowieka.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów:1. Pasy przeciwpożarowe.2. Składowanie materiałów palnych 100 metrów od skraju lasu.3. Utrzymywanie źródła wody do celów przeciwpożarowych.4. Tablice informacyjne o zagrożeniach.5. Zakaz używania ognia w lesie i jego okolicy.

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych,2. stosować silniki elektryczne 5 m od materiałów palnych,3. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;4. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;5. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice,6. nie używać otwartego ognia.

Jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych:1. Gaśnice,2. Beczka z wodą,3. Koc gaśniczy,4. Hydrant.