Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

KardynałStefan Wyszyński,3 sierpnia 1901 - 28 maja 1981,Nasz Patron,Rodzina Stefana Wyszyńskiego,Zuzela nad Bugiem (woj. mazowieckie) - dom rodzinny Stefana Wyszyńskiego. Stąd rodzina przeniosła się do Andrzejewa.,"A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej.I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała".,,Matka BożaJasnogórska,Matka BożaOstrobramska,Mama Julianna zmarła, gdy Stefan miał 9 lat. Od tego czasu bardzo wierzył, że opiekuje nim się najlepsza Matka - Maryja.,Stefan uczniem.,Stefan Wyszyński otrzymał święcenia kapłańskie3 sierpnia1924 roku we Włocławku w dniu swoich23 urodzin.,Mszę św. prymicyjną odprawił 5 sierpnia w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.,Obrazek prymicyjny Wyszyńskiego,Zdjęcie pamiątkowe z rodziną,"Cóż oddam Panu za wszystkie dobra, które mi uczynił" (Ps 115,2),Wikariusz katedry włocławskiej.,Miłośnik gór.,Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców.Ukrywał się m.in.w zakładzie dla ociemniałychw Laskach pod Warszawą.,W okresie Powstania Warszawskiegoks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” AK.,Po II wojnie światowej został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948.,Procesja BożegoCiała w Lublinie,I Komunia Św.w Zamościu,Nauczyciel, przywódca, pasterz...,W latach 1948–1981 był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskimi warszawskim oraz prymasem Polski.,Herb Kardynała Wyszyńskiego,Pod herbem Kardynała znajduje się jego dewiza biskupia"Soli Deo" - Samemu Bogu.Na tarczy - trzy elementy:- obraz Jasnogórski- trzy złote lilie- głowa Jana Chrzciciela,12 stycznia 1953 Prymas Wyszyński został mianowany kardynałem, Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły wydaniamu paszportu. ,Miejsca internowania,26 września 1953 Prymas został aresztowanyi wywieziony z Warszawy. W opinii lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa Kardynał Stefan Wyszyński to: zdolny dyplomata, socjolog, kaznodzieja i wróg Polski Ludowej. ,Miejscem pierwszej izolacji Prymasa od społeczeństwa był Rywałd Królewski. Stara wieś leżąca między Radzyniem Chełmińskim a Jabłonowem Pomorskim.Prymasa więzionood 26.09. do 12.10.1953 ,Z zapisków Prymasa: "(...) to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi w cywilu. Nie opuszczają korytarza i w dzień i w nocy; skrzypiące kroki słyszę cały dzień". ,Drugim miejscem odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego był 700-letni Stoczek Warmiński, 11 km na wschód od Lidzbarka, między Olsztynem i Bartoszycami.Prymas został przebywał tuod12.10.1953 do 6.10.1954.,Z zapisków Prymasa: "Jest to duży dom, stary budynek poklasztorny, świeżo opuszczony przez nieznanych nam mieszkańców. Wszędzie są ślady prowadzenia remontów (…). Wiele drzew, które rosły bliżej parkanów ścięto, inne podpiłowano do połowy, niektóre z nich należały do zabytków drzewnych. Wszędzie pełno zaniedbań i śmieci". ,Od 6.10.1954 do 26.10.1955 więziono Prymasa w trzecim miejscu, tym razem w Prudniku Śląskim, leżącym około 7 km od granicy czeskiej.,Z zapisków Prymasa: "Za kilka dni Polska rozpocznie niezwykły Rok Jubileuszowy: 300 lat obrony Jasnej Góry. (...) Warto myśleć o "obronie Jasnej Góry" roku 1955. - Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, Kościoła - przed zalewem nowych "czarów" (...)"Obrona Jasnej Góry" dziś - to obrona chrześcijańskiego ducha Narodu". , Czwarty i ostatni etap przetrzymywania w więzieniu Prymasa trwał od 27.10.1955 do 28.10.1956w Komańczy, miejscowości na całkowitym odludziu, około 30 km na południe od Sanoka, niedaleko granicy ze Słowacją.,16 maja 1956 roku w Komańczy powstał tekst odnowionych Ślubów, złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze jako Jasnogórskie Śluby Narodu., W latach 1957 – 1965 Prymas prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, którą przygotowywał naród do religijnego przeżycia tej rocznicy. W 1957 roku rozpoczął Nawiedzanie przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowennę zakończył 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce.,Kardynał "wszystko postawił na Maryję",16 październia 1978 r.na Stolicę Piotrową wybrany zostałkard. Karol Wojtyła - przyjaciel Prymasa Tysiąclecia.,Prymas Wyszyński przywitał Jana Pawła II na polskiej ziemi w 1979 roku.,Prymas o wyborze kard. Wojtyły na Papieża:,Jan Paweł II o Prymasie:,28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, odszedł do Boga Prymas TysiącleciaStefan Kardynał Wyszyński. Miał 80 lat.,57 lat przeżył w kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 32 lata arcybiskupem gnieźnieńskimi warszawskim oraz Prymasem Polski, 28 lat członkiem Kolegium Kardynalskiego. ,Zobacz na własne oczy:,,31 maja 1981 r. Pogrzeb Prymasa,,W 1988 r. młoda (19-letnia wówczas) kobieta zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. 17 lutego 1988 r. wykonanow Szczecinie rozległą operację usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte przerzutami węzły chłonne. Po początkowym pozornym polepszeniu stan zdrowia pacjentki pogorszył się. Podczas pobytuw Instytucie Onkologii w Gliwicach w styczniu i marcu 1989 kobietę leczono jodem radioaktywnym.W gardle wytworzył się guz wielkości 5 cm, który dusił pacjentkę i zagrażał jej życiu. , 14 marca 1989 r., po intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, stwierdzono przełom. Kolejne badania prowadzone w gliwickim Instytucie Onkologii, potwierdzały dobry stan kobiety. W ciągu 30 lat nie stwierdzono u niej remisji nowotworu i jest całkowicie zdrowa.,Cud za wstawiennictwem Sługi BożegoKard. Stefana Wyszyńskiego,Grób Kardynała znajduje sięw archikatedrze warszawskiej.,Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. [...] – Pamiętajcie, żei Wy jesteście z pokolenia orłów.Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński ,Przyjaciel dzieci i młodzieży,,,Pomniki Prymasa Tysiącleciasą w wielu miastach Polski,Łomża,Lublin - Kuria,Warszawa,Gniezno,Lublin - KUL,Częstochowa,Kraków,"Złote myśli" Kardynała Wyszyńskiego,Sprawdź, co wieszo NASZYM PATRONIE,Sługo Boży, Kardynale Stefanie Wyszyński- wstawiaj się za nami!,Filmowa biografia Kardynała Wyszyńskiego,ABC Społecznej Krucjaty Miłości,O Prymasie w "tv kul",Proces beatyfikacyjny Prymasa się zakończył.Trwamy w oczekiwaniu na Jego beatyfikację,Prymasie Tysiąclecia -dziękujemy!