Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3 sierpnia 1901 - 28 maja 1981

Kardynał Stefan Wyszyński

Nasz Patron

Rodzina Stefana Wyszyńskiego

Zuzela nad Bugiem (woj. mazowieckie) - dom rodzinny Stefana Wyszyńskiego. Stąd rodzina przeniosła się do Andrzejewa.

Matka Boża Ostrobramska

Matka Boża Jasnogórska

"A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała".

Stefan uczniem.

Mama Julianna zmarła, gdy Stefan miał 9 lat. Od tego czasu bardzo wierzył, że opiekuje nim się najlepsza Matka - Maryja.

Mszę św. prymicyjną odprawił 5 sierpnia w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Stefan Wyszyński otrzymał święcenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku we Włocławku w dniu swoich 23 urodzin.

"Cóż oddam Panu za wszystkie dobra, które mi uczynił" (Ps 115,2)

Obrazek prymicyjny Wyszyńskiego

Zdjęcie pamiątkowe z rodziną

Wikariusz katedry włocławskiej.

Miłośnik gór.

W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” AK.

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. w zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą.

I Komunia Św.w Zamościu

Po II wojnie światowej został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948.

Procesja Bożego Ciała w Lublinie

Nauczyciel, przywódca, pasterz...

W latach 1948–1981 był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski.

Pod herbem Kardynała znajduje się jego dewiza biskupia "Soli Deo" - Samemu Bogu. Na tarczy - trzy elementy: - obraz Jasnogórski- trzy złote lilie- głowa Jana Chrzciciela

Herb Kardynała Wyszyńskiego

12 stycznia 1953 Prymas Wyszyński został mianowany kardynałem

Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły wydania mu paszportu.

Miejsca internowania

26 września 1953 Prymas został aresztowany i wywieziony z Warszawy. W opinii lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa Kardynał Stefan Wyszyński to: zdolny dyplomata, socjolog, kaznodzieja i wróg Polski Ludowej.

Miejscem pierwszej izolacji Prymasa od społeczeństwa był Rywałd Królewski. Stara wieś leżąca między Radzyniem Chełmińskim a Jabłonowem Pomorskim. Prymasa więziono od 26.09. do 12.10.1953

Z zapisków Prymasa: "(...) to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi w cywilu. Nie opuszczają korytarza i w dzień i w nocy; skrzypiące kroki słyszę cały dzień".

Drugim miejscem odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego był 700-letni Stoczek Warmiński, 11 km na wschód od Lidzbarka, między Olsztynem i Bartoszycami. Prymas został przebywał tu od 12.10.1953 do 6.10.1954.

Z zapisków Prymasa: "Jest to duży dom, stary budynek poklasztorny, świeżo opuszczony przez nieznanych nam mieszkańców. Wszędzie są ślady prowadzenia remontów (…). Wiele drzew, które rosły bliżej parkanów ścięto, inne podpiłowano do połowy, niektóre z nich należały do zabytków drzewnych. Wszędzie pełno zaniedbań i śmieci".

Od 6.10.1954 do 26.10.1955 więziono Prymasa w trzecim miejscu, tym razem w Prudniku Śląskim, leżącym około 7 km od granicy czeskiej.

Z zapisków Prymasa: "Za kilka dni Polska rozpocznie niezwykły Rok Jubileuszowy: 300 lat obrony Jasnej Góry. (...) Warto myśleć o "obronie Jasnej Góry" roku 1955. - Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, Kościoła - przed zalewem nowych "czarów" (...) "Obrona Jasnej Góry" dziś - to obrona chrześcijańskiego ducha Narodu".

Czwarty i ostatni etap przetrzymywania w więzieniu Prymasa trwał od 27.10.1955 do 28.10.1956 w Komańczy, miejscowości na całkowitym odludziu, około 30 km na południe od Sanoka, niedaleko granicy ze Słowacją.

16 maja 1956 roku w Komańczy powstał tekst odnowionych Ślubów, złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze jako Jasnogórskie Śluby Narodu.

Kardynał "wszystko postawił na Maryję"

W latach 1957 – 1965 Prymas prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, którą przygotowywał naród do religijnego przeżycia tej rocznicy. W 1957 roku rozpoczął Nawiedzanie przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowennę zakończył 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce.

Jan Paweł II o Prymasie:

Prymas o wyborze kard. Wojtyły na Papieża:

16 październia 1978 r. na Stolicę Piotrową wybrany zostałkard. Karol Wojtyła - przyjaciel Prymasa Tysiąclecia.

Prymas Wyszyński przywitał Jana Pawła II na polskiej ziemi w 1979 roku.

28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, odszedł do Boga Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Miał 80 lat.

57 lat przeżył w kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 32 lata arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, 28 lat członkiem Kolegium Kardynalskiego.

31 maja 1981 r. Pogrzeb Prymasa

Zobacz na własne oczy:

Grób Kardynała znajduje się w archikatedrze warszawskiej.

Cud za wstawiennictwem Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego

14 marca 1989 r., po intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, stwierdzono przełom. Kolejne badania prowadzone w gliwickim Instytucie Onkologii, potwierdzały dobry stan kobiety. W ciągu 30 lat nie stwierdzono u niej remisji nowotworu i jest całkowicie zdrowa.

W 1988 r. młoda (19-letnia wówczas) kobieta zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. 17 lutego 1988 r. wykonano w Szczecinie rozległą operację usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte przerzutami węzły chłonne. Po początkowym pozornym polepszeniu stan zdrowia pacjentki pogorszył się. Podczas pobytu w Instytucie Onkologii w Gliwicach w styczniu i marcu 1989 kobietę leczono jodem radioaktywnym. W gardle wytworzył się guz wielkości 5 cm, który dusił pacjentkę i zagrażał jej życiu.

Przyjaciel dzieci i młodzieży

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. [...] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów.Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński

Kraków

Częstochowa

Lublin - KUL

Gniezno

Warszawa

Lublin - Kuria

Łomża

Pomniki Prymasa Tysiąclecia są w wielu miastach Polski

"Złote myśli" Kardynała Wyszyńskiego

Sługo Boży, Kardynale Stefanie Wyszyński - wstawiaj się za nami!

Sprawdź, co wieszo NASZYM PATRONIE

Filmowa biografia Kardynała Wyszyńskiego

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

O Prymasie w "tv kul"

Proces beatyfikacyjny Prymasa się zakończył. Trwamy w oczekiwaniu na Jego beatyfikację

Prymasie Tysiąclecia - dziękujemy!