Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Úvod

Misia

Charakteristika

Mapa

Mystery

Breakout

Revolučné zlúčeniny

Úvod

Halogénderiváty uhľovodíkov

Molekuly halogénderivátov uhľovodíkov obsahujú v molekule aspoň jeden atóm halogénu. Vznikajú radikálovými substitúciami alebo elektrofilnými substitúciami. Sú to dôležité rozpúšťadlá či suroviny pre výrobu dôležitých plastov.

Niektoré negatívne vplývajú na životné prostredie. Rozpúšťajú sa v tukoch a tak sa kumulujú v organizme.

+ INFO

Halogénderiváty uhľovodíkov sú organické zlúčeniny, ktoré možno odvodiť od uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka atómom halogénu (F, Cl, Br, I). Obsahujú polárnu väzbu C-X. Halogénderiváty uhľovodíkov sú nerozpustné vo vode. Mnohé z nich sú veľmi dobrými rozpúšťadlami iných organických zlúčenín. Typickými reakciami halogénderivátov sú nukleofilné substitúcie a eliminácie. Mnohé halogénderiváty tú toxické, niektoré majú karcinogénne a mutagénne účinky.

Charakteristika

zástupcovia

tetrachlórmetán

chloroform

vinylchlorid

freóny

teflón

jodoform

DDT

Bezfarebná, jedovatá kvapalina charakteristického zápachu. Je výborným rozpúšťadlom. V minulosti sa používala ako náplň to tzv. tetrachlórových hasiacich prístrojov. Dnes sa už na tento účel nepoužíva, pretože pri hasení môže vznikať veľmi toxický fosgén.

Prchavá kvapalina sladkastej vône, často používaná v laboratóriách ako vynikajúce rozpúšťadlo organických zlúčenín. Má anestetické a narkotické účinky, pretože spôsobuje dočasný útlm nervového systému. V minulosti sa používal ako narkotikum v medicíne.

Karcinogénny plyn. Používa sa na výrobu polyvinylchloridu (PVC). Nemäkčený (Novodur) sa používa hlavne na výrobu inštalačného materiálu. Mäkčený (Novoplast) sa používa napríklad na výrobu fólií, hračiek, podlahových krytín, umelých kožušín, koženiek.

Obsahujú aspoň 2 atómy rozdielnych halogénov, pričom jeden z nich je fluór. Používajú sa ako tzv. hnacie plyny ro rozličných sprejov a tiež ako chladiace médiá do chladničiek. V posledných rokoch sa ich výroba a použitie obmedzuje, pretože prenikajú až do vyšších vrstiev atmosféry, kde narúšajú ozónovú vrstvu chrániacu našu planétu pred nadmerným ultrafialovým žiarením. Typickým predstaviteľom je difluórdichlórmetán (freón 12).

Tetrafluóretylén je plynná látka používaná na výrobu polyméru teflónu, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou odolnosťou voči chemikáliám a vysokým teplotám.

Tuhá, žltá látka s vôňou šafránu. Má dezinfekčné účinky.

1,1,1-trichlór-2,2-bis-(4-chlórfenyl)etán sa v minulosti používal na ničenie hmyzu. Neskôr sa zistilo, že sa prostredníctvom potravového reťazca dostáva do tela živočíchov vrátane človeka, kde sa kumuluje v tukovom tkanive. Keďže je karcinogénny, mutagénny a toxický, jeho použitie bolo u nás v roku 1974 zakázané.

Charakteristika

zástupcovia

tetrachlórmetán

chloroform

vinylchlorid

freóny

teflón

jodoform

DDT

Bezfarebná, jedovatá kvapalina charakteristického zápachu. Je výborným rozpúšťadlom. V minulosti sa používala ako náplň to tzv. tetrachlórových hasiacich prístrojov. Dnes sa už na tento účel nepoužíva, pretože pri hasení môže vznikať veľmi toxický fosgén.

Prchavá kvapalina sladkastej vône, často používaná v laboratóriách ako vynikajúce rozpúšťadlo organických zlúčenín. Má anestetické a narkotické účinky, pretože spôsobuje dočasný útlm nervového systému. V minulosti sa používal ako narkotikum v medicíne.

Karcinogénny plyn. Používa sa na výrobu polyvinylchloridu (PVC). Nemäkčený (Novodur) sa používa hlavne na výrobu inštalačného materiálu. Mäkčený (Novoplast) sa používa napríklad na výrobu fólií, hračiek, podlahových krytín, umelých kožušín, koženiek.

Obsahujú aspoň 2 atómy rozdielnych halogénov, pričom jeden z nich je fluór. Používajú sa ako tzv. hnacie plyny ro rozličných sprejov a tiež ako chladiace médiá do chladničiek. V posledných rokoch sa ich výroba a použitie obmedzuje, pretože prenikajú až do vyšších vrstiev atmosféry, kde narúšajú ozónovú vrstvu chrániacu našu planétu pred nadmerným ultrafialovým žiarením. Typickým predstaviteľom je difluórdichlórmetán (freón 12).

Tetrafluóretylén je plynná látka používaná na výrobu polyméru teflónu, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou odolnosťou voči chemikáliám a vysokým teplotám.

Tuhá, žltá látka s vôňou šafránu. Má dezinfekčné účinky.

1,1,1-trichlór-2,2-bis-(4-chlórfenyl)etán sa v minulosti používal na ničenie hmyzu. Neskôr sa zistilo, že sa prostredníctvom potravového reťazca dostáva do tela živočíchov vrátane človeka, kde sa kumuluje v tukovom tkanive. Keďže je karcinogénny, mutagénny a toxický, jeho použitie bolo u nás v roku 1974 zakázané.

Mapa

zlúčeniny

Prejdite celú cestu. Zistite všetky čísla tak, že splníte každú misiu. Potom tie čísla vložte podľa poradia do poslednej časti hry.

· Lokalita

· Lokalita

· Lokalita

· Lokalita

· Lokalita

· Lokalita

Odpovedzte na otázku a objavíte smer ďalšej cesty.

Ktorý atóm sa nahrádza v molekule uhľovodíka pri vzniku jeho derivátu?

vodík

uhlík

halogén

Mission 1

Misión 4

Misión 2

Misión 3

Locked

Locked

Locked

Completed

Mission 2

Misión 3

Misión 4

Locked

Locked

Potiahnite a objavte

Predtým musíte odpovedať na niektoré otázky

Mám anestetické a narkotické účinky(spôsobujem dočasný útlm nervového systému).

trichlórmetán

trijódmetán

chlóretén

Som mimoriadne odolný voči chemikáliám i vysokým teplotám.

teflón

vinylchlorid

freón

Kvôli toxickému fosgénu sa už nepoužívam pri hasení.

chlorid uhličitý

jodoform

chloroform

Continue

Completed

Misión 2

Mission 3

Misión 4

Completed

Locked

Odpovedzte na otázku a objavíte ďalšie vodítko.

Obsahujem dva rozdielne atómy halogénov, narúšam ozónovú vrstvu, bol som v hnacích plynoch a chladiacich médiách.

freón 12

chlóretén

DDT

14+3

Odpoveď obsahuje prvé dve čísla záverečnej hádanky.

>

Completed

Misión 2

Misión 3

Mission 4

Completed

Completed

Posledné číslo je výsledkom 27/9

Enter

Enter

Unlocked

Try again

Nesprávna odpoveď

Začať odznova

Completed

Misión 2

Misión 3

Misión 4

Completed

Completed

Completed

Blahoželám, dokončili ste všetky misie!

CERTIFIKÁT

HALOGÉNDERIVÁTY

certifikát hrdo predkladám

TEBE

za úspešné zvládnutie misie.

CHEMIKÁR/KA

TENTO ŠKOLSKÝ ROK