Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TRANSPORT WODNY. . SPIS TREŚCI. 3. Wodowanie statku. 9. Quiz. 2. Prezentacja środków transportu wodnego. 1. Co to są środki transportu?. 4. Słynne polskie statki . 5. Kim był Stefan Batory?. 7. Matematyka. 6. Praca z Podręcznikiem i Kartami ćwiczeń.. 8. Projekt Wielka Rzeka. START. QUIZ. TRANSPORT MORSKI . na rzekach. na stawach. na kałużach. Gdzie może odbywać się transport wodny?. Pytanie 1. samochód. wodobus. Jakie znasz środki transportu wodnego do przewozu ludzi?. Pytanie 02. wycieczkowiec. Pytanie 03. Statek rybacki to.... motorówka. prom. kuter. piasek. zboże. Co przewozi tankowiec?. Pytanie 04. ropę. STEFAN BATORY. KAZIMIERZ WIELKI. MIESZKO I. Jak nazywa się statek, który był złomowany w Turcji?. Pytanie 05. masowiec. Jak nazywa się statek do przewozu zboża?. wagowiec. Pytanie 06. zbożowiec. Jakiej narodowości był Stefan Batory?. Polskiej. Pytanie 07. Węgierskiej. Litewskiej. w Gdyni. w Kołobrzegu. Pytanie 08. w Gdańsku. Gdzie cumuje obecnie Dar Młodzieży?. Pytanie 09. Co to jest trawler?. statek wycieczkowy. statek rybacki. statek piracki. świętym. błaznem. Pytanie 10. królem. Kim był Stefan Batory?. Gratulacje!. Chcesz spróbować jeszcze raz?. WYCIECZKOWIEC. Współczesne statki pasażerskie to te, które przewożą ponad 12 osób, uprawiające żeglugę morską.. JACHT. Jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowym, przeznaczona najczęściej do celów rekreacyjnych lub turystycznych. Jachty budowane i wykorzystywane są także do uprawiania sportu, do celów szkoleniowych, reprezentacyjnych lub wychowania morskiego.. PROM. Statek wodny służący do przewozu osób i towarów.. FREGATA. Historyczna klasa okrętów żaglowych, w XIX wieku także parowo-żaglowych. Na przestrzeni wieków jako fregaty określano różne okręty żaglowe. . WODOLOT. . Jednostka pływająca charakteryzująca się zainstalowanymi pod kadłubem płatami nośnymi, które powodują wynurzanie się kadłuba z wody wraz ze wzrostem prędkości jednostki.. Stefan Batory. Luksusowy transatlantyk, który mierzył 153 m długości, mógł pomieścić 783 pasażerów i 331 członków załogi. Był wodowany 1 kwietnia 1952r. W pierwszy rejs wypłynął 11 kwietnia 1969 r. z Gdyni do Montrealu. W 2000 roku popłynął do Turcji, gdzie został zezłomowany w porcie Aliaga.. DAR MŁODZIEŻY. Statek został zbudowany w 1982 roku w Polsce, przez Stocznię Gdańską, częściowo ze składek społeczeństwa. Konstruktorem fregaty jest inż. Zygmunt Choreń. Rejs Niepodległości- dookoła świata pod żaglami Daru Młodzieży wypłynęło 1000 osób z całej Polski, odwiedziło 23 porty w 18 państwach z całego świata.. Stefan Batory. Stefan Batory był Węgrem i pochodził z Siedmiogrodu. Polsak szlachta wybrała go na męża Anny Jagiellonki. Znał wiele języków, ale polskiego nigdy nie opanował.Był doskonałym wodzem, który wzmocnił polską armię. Założył Akademię w Wilnie oraz Trybunał Koronny czyli sąd dla szlachty.. Wojskowa jednostka pływająca, okręt konstrukcyjnie przystosowany do prowadzenia działań i operacji zarówno na powierzchni, jak i pod wodą; współcześnie jedna z głównych klas okrętów.. OKRĘT PODWODNY. Statek, zazwyczaj z pojedynczym pokładem i dnem podwójnym oraz zbiornikami przeznaczony głównie do przewozu suchych ładunków masowych luzem, tj. bez opakowania, wsypywanych bezpośrednio do ładowni, jak np. węgiel, ruda, nawozy mineralne, zboża.. MASOWIEC. FILM- WODOWANIE STATKU. Statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów.. KONTENEROWIEC. Statek-cysterna, przeznaczony do transportowania materiałów płynnych. Zbiornikowce należą do największych statków handlowych. . ZBIORNIKOWIEC. Mały statek rybacki, najmniejsza jednostka połowowa, która służy rybakom do połowu ryb.. KUTER. Statek rybacki przystosowany do połowu ryb dennych za pomocą włoków (narzędzi sieciowych) ciągnionych za statkiem. . TRAWLER. Luksusowy transatlantyk, który mierzył 153 m długości, mógł pomieścić 783 pasażerów i 331 członków załogi. Był wodowany 1 kwietnia 1952r. W pierwszy rejs wypłynął 11 kwietnia 1969 r. z Gdyni do Montrealu. W 2000 roku popłynął do Turcji, gdzie został zezłomowany w porcie Aliaga.. Stefan Batory. Są to maszynylub żywe istoty(np. zwierzęta),które umożliwiająprzemieszczanie towarówlub osóbz jednego miejsca do drugiego.. Podczas połączenia on line wykonamy zadania na str. 14-15w kartach pracy.. Wykorzystując wiedzę zdobytą po obejrzeniu prezentacjioraz zdjęć w podręczniku-wykonaj ćw. 1,2,3 na str. 14w kartach ćwiczeń.. Wykorzystując dostępne w domu materiały przygotuj makietę WIELKIEJ RZEKI.Pamiętaj, że rzeka ma swoje źródło, zakola, dopływy, ujście, płynie w korycie, a żyją różne zwierzęta. Chciałabym, by te elementy znalazły się na makiecie. Pamiętaj też o brzegach, które porośnięte są roślinnością,z żyjącymi tam ptakami i ssakami.Możesz wykonać tabliczki z podpisami.Pamiętaj, że ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .