Want to make creations as awesome as this one?

M. CP

More creations to inspire you

VIOLA DAVIS

Review

BEYONCÉ

Review

OSCAR WILDE

Review

NORMANDY 1944

Review

DEMOCRATIC CANDIDATES NOV DEBATE

Review

DWAYNE THE ROCK JOHNSON

Review

DIET & CLIMATE CHANGE

Review

Transcript

TECHNIK OGRODNIK,TECHNIK WETERYNARII,TECHNIKUM OGRODNICZE,TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA,TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,w Zespole Szkół Nr 39 w Warszawie,Oferuje naukę w czterech zawodach,Technik architektury krajobrazuPrzedmiot rozszerzony: matematyka Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (OGR.04.)Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; 2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; 3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; 4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). ,WRÓĆ,Technik ogrodnikPrzedmiot rozszerzony: biologia Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)- Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.) Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ogrodnika.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych; 2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 3) planowania i zakładania terenów zieleni; 4) projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych. ,WRÓĆ,Technik ochrony środowiska Przedmiot rozszerzony: chemia Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji:- Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (CHM.05.) Absolwent technikum, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodziei posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) badania i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska; 2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie; 3) identyfikowania i klasyfikowania odpadów; 4) podejmowania działań związanych z ochroną środowiska w szczególnościz uzdatnianiem wody, oczyszczaniem gazów odlotowych, składowaniem odpadów;5) eksploatowania urządzeń, obiektów i instalacji związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych i składowaniem odpadów.,WRÓĆ,,WRÓĆ,Technik weterynariiPrzedmiot rozszerzony: chemiaJęzyki obce: angielski, niemieckiNauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (ROL.11.)- Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (ROL.12.)Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika weterynarii.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:1) Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt, wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt2) Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych3) Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt4) Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt5) Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej6) Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt7) Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.,,Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 ul. Bełska 1/302-638 WarszawaTelefon: 22 848 54 53 Faks: 22 848 53 86,WRÓĆ,zs39@edu.um.warszawa.pl