Want to make creations as awesome as this one?

M. CP

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Review

DEMOCRATIC CANDIDATES NOV DEBATE

Review

DWAYNE THE ROCK JOHNSON

Review

DIET & CLIMATE CHANGE

Review

ALEX MORGAN

Review

SITTING BULL

Review

FRIDA KAHLO

Review

Transcript

TECHNIK OGRODNIK,TECHNIK WETERYNARII,TECHNIKUM OGRODNICZE,TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA,TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,w Zespole Szkół Nr 39 w Warszawie,Oferuje naukę w czterech zawodach,Technik architektury krajobrazuPrzedmiot rozszerzony: matematyka Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (OGR.04.)Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; 2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; 3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; 4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). ,WRÓĆ,Technik ogrodnikPrzedmiot rozszerzony: biologia Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)- Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.) Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ogrodnika.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych; 2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 3) planowania i zakładania terenów zieleni; 4) projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych. ,WRÓĆ,Technik ochrony środowiska Przedmiot rozszerzony: chemia Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji:- Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (CHM.05.) Absolwent technikum, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodziei posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) badania i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska; 2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie; 3) identyfikowania i klasyfikowania odpadów; 4) podejmowania działań związanych z ochroną środowiska w szczególnościz uzdatnianiem wody, oczyszczaniem gazów odlotowych, składowaniem odpadów;5) eksploatowania urządzeń, obiektów i instalacji związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych i składowaniem odpadów.,WRÓĆ,,WRÓĆ,Technik weterynariiPrzedmiot rozszerzony: chemiaJęzyki obce: angielski, niemieckiNauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (ROL.11.)- Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (ROL.12.)Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika weterynarii.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:1) Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt, wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt2) Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych3) Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt4) Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt5) Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej6) Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt7) Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.,,Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 ul. Bełska 1/302-638 WarszawaTelefon: 22 848 54 53 Faks: 22 848 53 86,WRÓĆ,zs39@edu.um.warszawa.pl