Want to make creations as awesome as this one?

M. CP

Transcript

TECHNIKUM OGRODNICZE

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OGRODNIK

TECHNIK WETERYNARII

w Zespole Szkół Nr 39 w Warszawie

Oferuje naukę w czterech zawodach

https://www.google.com/maps/place/Bełska+1%2F3,+02-640+Warszawa/@52.1898926,20.9947972,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4719332c276aa81f:0xc652d599dfab35ed!8m2!3d52.1898893!4d20.9991746

Technik architektury krajobrazuPrzedmiot rozszerzony: język angielskiJęzyki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (OGR.04.)Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; 2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; 3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; 4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

WRÓĆ

Technik ogrodnikPrzedmiot rozszerzony: biologia Języki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)- Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.) Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziew zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ogrodnika.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych; 2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 3) planowania i zakładania terenów zieleni; 4) projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

WRÓĆ

Technik ochrony środowiska Przedmiot rozszerzony: język angielskiJęzyki obce: angielski, niemiecki Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji:- Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (CHM.05.) Absolwent technikum, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodziei posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkołyi może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) badania i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska; 2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie; 3) identyfikowania i klasyfikowania odpadów; 4) podejmowania działań związanych z ochroną środowiska w szczególnościz uzdatnianiem wody, oczyszczaniem gazów odlotowych, składowaniem odpadów;5) eksploatowania urządzeń, obiektów i instalacji związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych i składowaniem odpadów.

WRÓĆ

Technik weterynariiPrzedmiot rozszerzony: chemia/biologiaJęzyki obce: angielski, niemieckiNauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:- Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (ROL.11.)- Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (ROL.12.)Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika weterynarii.Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:1) Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt, wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt2) Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych3) Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt4) Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt5) Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej6) Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt7) Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

WRÓĆ

Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 ul. Bełska 1/302-638 WarszawaTelefon: 22 848 54 53 Faks: 22 848 53 86

WRÓĆ

zs39@edu.um.warszawa.pl