Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ignacy Krasicki
"Żona modna"

Autor: Agnieszka Ptasiewicz

Treść satyry

Bohaterowie

"Żona modna" - utwór, który został wydany w zbiorze satyr w 1779 r.

1

Motywy

Motyw pieniędzy (zysku), żony, małżeństwa, mody, kosmopolityzmu.

Gatunek

2

Czas akcji: II poł. XVIII w.

Miejsce akcji: Polska - miasto/wieś

Wydarzenia:

Motyw śmierci, bólu, cierpienia, ojca, dziecka, rodziny, miłości.

Pan Piotr

Pan Piotr posiada bardzo charakterystyczne dla XVIII-wiecznej szlachty cechy osobowości - jest cierpliwy, usłużny wobec małżonki, niewymagający, ceni sobie tradycję, zgadza się na spełnianie jej kapryśnych zachcianek, dlatego, że przede wszystkim zależy mu na zysku. Ma swoją hierarchię wartości. Nie ożenił się z powodu miłości, ale z wyrachowania. Cierpi, a mimo to wciąż wspomina o wioskach, które dzięki ślubnemu kontraktowi weszły do jego majątku. Małżeństwo było dla niego kontraktem handlowym.

Żona modna

O imieniu bohaterki satyry nie ma mowy w tekście (wspomina on jedynie o prawdopodobnym imieniu: "Filis" lub "Filida"). Jest zarozumiała, marudna, egoistyczna, rozrzutna, lekkomyślna, wygodna, uparta, materialistka, pogardliwa, krytyczna, złośliwa, bezmyślnie naśladująca francuską modę, obyczaje i język. Jest przeciwniczką wszystkiego co staropolskie. Rozrzutna i egoistyczna, jest typem oświeceniowej modnisi, kobiety próżnej. Odnosi się z pogardą i lekceważeniem nie tylko do służby, ale także do księdza plebana. Jest również komicznie sentymentalna. Pieniądze nie grają dla niej żadnej roli. Często miewa wahania nastrojów. To typowa modna mieszczka, dla której najważniejsze jest życie towarzyskie i spełnianie wymogów stale zmieniającej się mody. Zatraciła się w ślepym podążaniu za modą. Nie dba o męża, nie liczy się z nim. Traktuje wszystkich przedmiotowo. Chce być zawsze w centrum zainteresowania.

Ułóż wydarzenia satyry w kolejności chronologicznej.

https://learningapps.org/view5803477


Satyra to utwór literacki, którego celem jest ośmieszanie ludzkich wad i zachowań, a także obyczajów, instytucji, konkretnych stanowisk, warstw społecznych, idei czy też stosunków społecznych.

Gatunek ten ma charakter krytyczny, posługuje się dowcipem, ironią, kpiną i szyderstwem. Oparty jest na komizmie i karykaturze. Przedmiot satyry jest najczęściej wyolbrzymiany, czasem też pomniejszany i deformowany. Dydaktyzm satyry sprowadza się na ogół jedynie do ośmieszenia jakieś nieprawidłowości, bez podawania właściwych rozwiązań. Autorzy nie mają ambicji rozwiązywania problemów, a jedynie ich eksponowania i krytykowania.

Satyra to gatunek mieszany (synkretyczny). Zawiera więc:

  • elementy liryczne - wierszowana forma, rytmika, obecność środków stylistycznych
  • elementy epickie - obecność narratora, fabuła
  • elementy dramatu - forma dialogu, przytoczone wypowiedzi postaci, akcja toczy się szybko.

Motyw pieniędzy (zysku), żony, małżeństwa, mody, kosmopolityzmu.

egzaminacyjne

Zadania

Sprawdź,
czy potrafisz

Ilustracje

Zadanie 1.

Poprawna odpowiedź BDECA

Zadanie 2.

Przykładowa odpowiedź W utworze skrytykowana zostaje główna bohaterka, a przede wszystkim to, że w bezmyślny sposób ulega obcej modzie. Jej wielkomiejskie przyzwyczajenia nie przystają do życia na wsi. Żona pana Piotra nie tylko zachowuje się, w swoim przekonaniu, zgodnie z modą (nie chce mieszkać w wiejskim domu swojego męża, organizuje wystawne przyjęcia, żyje ponad stan), ale także mebluje dom, zatrudnia służbę, co sprawia, że naraża się na śmieszność i zniechęca do siebie ludzi. Podobnie przedstawiony zostaje jej mąż. Krytyce poddano w utworze jego pazerność – szukał przecież żony, mając na uwadze jej majątek. W utworze został ukazany jako nieznający wielkiego świata prosty człowiek, który nie potrafił przeciwstawić się żonie.

Zadanie 3.

Przykładowa odpowiedź Ilustracja nr 1 Wyjazd młodej pary na wieś. Uzasadnienie: Modna dama zamierza wsiąść do karety, na dachu której już umieszczono niezliczone paczki i paczuszki. Towarzyszą jej domowe zwierzęta, które będą wraz z nią podróżować. Z tyłu stoi pan Piotr, dla którego ledwo wystarczy miejsca w pojeździe.

Ilustracja nr 2 Bal w wiejskim domu pana Piotra i jego żony, po którym wybuchł pożar. Uzasadnienie: Scena przedstawia wielu gości, bawiących się świetnie i pijących wino. Pana Piotra nie ma na ilustracji, bo, jak opowiada, pełnił tam nie tyle rolę gospodarza, ile sługi, donoszącego potrawy i napoje dla gości.

Zadanie 4.

Tytuł lektury: Świtezianka Bohater lektury: młody strzelec Uzasadnienie wyboru: Zacytowane słowa świadczą o tym, że bohater dostrzega, że kara, która go spotkała, jest słuszna, ale jest już za późno, by zmienić swoje postępowanie. Strzelec z ballady Świtezianka przysięgał wierność tajemniczej dziewczynie. Nie dochował jednak przysięgi. Za zdradę spotkała go kara – śmierć w wodach jeziora. Przed śmiercią boginka uświadomiła mu, jak wielkiego zła się dopuścił. Bohater żałował swego postępku, ale kara była nieuchronna.

Podsumowanie