Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1

2

9

5

3

4

6

7

8

W każdej sytuacji, w której jesteśmy, w każdym miejscu

jest z nami ktoś, kogo nie widzimy oczami, ale możemy odczuć, że jest.

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział:

"Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
Pan Jezus jest z nami zawsze.

Nie tylko wtedy, gdy się modlimy czy jesteśmy w kościele.

Jest z nami podczas zabawy, spaceru, rozmowy z mamą.

Zawsze o tym pamiętajmy..

Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu wielu jego przyjaciół było bardzo zasmuconych.

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwóch jego przyjaciół wędrowało do miasta Emaus.

Rozmawiali o śmierci Pana Jezusa na krzyżu.

Nagle podszedł do nich Jezus i szedł z nimi.

Jednak oni nie poznali Go.

Opowiedzieli Mu o swoim smutku z podowu śmierci Jezusa.

Gdy dotarli do miasta był już wieczór.

Uczniowie zaproponowali Jezusowi by został z nimi.

Pan Jezus zgodził się, wszedł z przyjaciółmi do domu,

usiadł do stołu, wziął chleb, połamał go i dał każdemu po kawałku.

Wtedy uczniowie rozpoznali Jezusa:

To jest Jezus! On żyje! - powiedzieli z radością.

Później opowiedzieli o tym innym uczniom Jezusa.


Pan Jezus jest z nami gdy się uczymy..


Pan Jezus jest z nami podczas zabawy..


Pan Jezus jest z nami gdy jesteśmy w kościele..


Pan Jezus jest z nami zawsze gdy się modlimy..


Pan Jezus zawsze jest z nami.

Możemy spotkać Go jak uczniowie idący do Emaus.W