Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

escape game

Hydroxidy

ŠTART

Úvodné informácie

Pozbierajte všetky čísla tak, že splníte každú výzvu a potom tie čísla vložte podľa poradia do poslednej časti hry.

HYDROXIDY

hydroxid sodný

hydroxid draselný

hydroxid vápenatý

NaOH

KOH

Ca(OH)2

MISIA

1

2

3

4

FINALMISIE

7

=

98

x

21

16

14

19

11

A

18

Aká je maximálna hodnota pH?

7

=

7

14

-

÷

x

B

+

14

Pri akom pH je roztok neutrálny?

÷

=

3

21

4

7

5

C

3

14

-

Vydelíme pH hodnotou vody.

GRATULUJEME!

14

-

7

Zapamätajte si výsledok. Potrebujete ho neskôr.

NESPRÁVNE

*SKÚSTE ZNOVA!

POZRITE SI OBRÁZKY

oxóniové katióny

Trojprvkové

kyselina chlórovodíková

kyselina sírová

hydroxidové anióny

pH < 7

CHÉMIA

ZÁSADITOSŤ

KYSLOSŤ

pH=7

kyselina dusičná

kyselina uhličitá

SPRÁVNE ODPOVEDAJTE

Koľko kníh obsahuje info o zásadách?

5

4

3

x

-

(

)

SPRÁVNE ODPOVEDAJTE

Koľko kníh má názov kyseliny?

4

3

2

x

-

3

(

)

SPRÁVNE ODPOVEDAJTE

Koľko kníh obsahuje symbol ?

3

2

1

x

-

3

4

(

)

SPRÁVNE ODPOVEDAJTE

GRATULUJEME!

x

-

3

4

(

)

3

Zapamätajte si odpoveď na neskôr.

NESPRÁVNAODPOVEĎ!

Skúste znovu!

6,8

7,0

1,3

4,5

13

5,9

Aké pH je zásadité?

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

450

630

150

205

915

Aké pH je zásadité?

Je čas ísť do telocvične,tak si zoberte od nejkľúč.

?

VYBERTE SPRÁVNU LOPTU

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

VYBERTE SPRÁVNU LOPTU

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

VYBERTE SPRÁVNU LOPTU

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

NESPRÁVNEROZHODNUTIE

Skúste znovu!

SPRÁVNAODPOVEĎ

* Číslo na dokončenie misie je O!

Kliknite na projektor

Pozrite si video a správne odpovedajte na otázky.

Ktorý indikátor indikuje len kyslé prostredie?

metyloranž

fenolftaleín

lakmus

Kyslé prostredie

Ktorý indikátor indikuje len zásadité prostredie?

kongočerveň

lakmus

fenolftaleín

Zásadité vlastnosti

Akej farby je zásaditý roztok pôsobením fenolftaleínu?

fialový

červený

modrý

Fenolftaleín

GRATULUJEME!

Číslo tejto misie je 5

CELÉ ZLE

*ZNOVA

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01 · Čislo misie 02 · Čislo misie 03 · Čislo misie 04

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

*

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

**

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

***

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

PRESS OK

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

*

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

**

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

***

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

PRESS OK

KLIKNITE NA SPRÁVNE ČÍSLO

· Čislo misie 01· Čislo misie 02· Čislo misie 03· Čislo misie 04

ERROR

GRATULUJEME!

ZAČAŤ ZNOVA?

CERTIFIKÁT

ESCAPE ROOM

tento certifikát je hrdo predložený

TEBE

ZA ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE ESCAPE ROOM S NÁZVOM HYDROXIDY

UČITEĽ/KA CHÉMIE

TENTO ŠKOLSKÝ ROK