Want to make creations as awesome as this one?

Czym jest LLL? Jakie są zasady LLL? Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Transcript

LLLlifelong lerning

Czyli o tym. że uczymy się całe życie

Prezentacja

Spis treści

1. Cytat2. Co to jest LLL?3. Nidgy nie jest się zbyt starym aby sie uczyć4. Nauka prze doświadczenie5. Walidacja6. Efekty uczenia się7. Efekty uczenia się8. 7 zasad horyzontalnych9. Cele operacujne10. Możliwości11. Dream team w LLL12. Powodzenia

"

„Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie."

"

Mahatma Gandhi

Pozwala jednostkom i społeczeństwom sprostać wyzwaniom współczesności: gwałtownemu rozwojowi technologicznemu, procesom globalizacyjnym oraz przemianom społeczno-ekonomicznym i kulturowym.

LLL touczenie się przez całe życie

Kto się uczy nigdy się nie starzeje

Nigdy nie jest sięzbyt starymaby się uczyć

1

+

Każdego dnia wykonując codzienne czynności uczymy się nowych rzeczy.

Uczymy się także poprzez doświadczenie,czyli bezwiednie

2

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Walidacja

1

Walidacja - definicja

Walidacja to ogół czynności mający na celu zbadaniu odpowiedniości, trafności lub dokładności wykonywanej czynności i wiedzy z jej zakresu.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Efekty uczenia się

W odniesieniu do ram kwalifikacji (Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji) terminy efekty uczenia się/kształcenia się i kompetencje mogą być stosowane zamiennie. W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (kwiecień 2011) efekty kształcenia zdefiniowano jako „zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się” .

Efekty uczenia się

1

Na czym polegaz ZRK?

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

7 zasad horyzontalnych

Dążenie do tego, aby dzieci i młodzież były dobrze przygotowane do uczenia się przez całe życie a osoby dorosłe poszerzały i uzupełniały swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym

1.

Docenianie uczenia się w różnych formach i miejscach

2.

Otwarcie uczenia się na wszystkich

3.

Otwarte podejście do kwalifikacji

4.

Rozwijanie partnerstwa na rzecz uczenia się przez całe życie

5.

Ułatwianie nowych ścieżek kariery

6.

Postawienie osoby w centrum zainteresowania (a nie instytucji lub systemów)

Perspektywa uczenia się przez całe życie

7.

Efektywne inwestowanie w uczenie się (lepszy dostęp do usług edukacyjnych)

Cele operacyjne

Kreatywność i innowacyjność osób

Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnianiu uczenia się dorosłych.

Cel 1

Cel 5

Cel 3

Cel 4

Cel 2

Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji

Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji

Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy

Możliwości

Uczenie się przez całe życie to konieczność

Technologia to najlepszy prognostyk zmian. Jeżeli telefon po pół roku to staroć, to co dopiero z wiedzą z zakresu Twojej branży po 10 latach. Zmiany będą ogromne. Jeżeli zostaniesz w miejscu, to tak jakbyś się cofał.

Czasami sytuacja życiowa wymusi zmianę pracy czy zawodu. Każde nowe miejsce i zadanie jest inne od poprzedniego, a to wymusza konieczność nauki.

Nastawienie ma ogromne znaczenie. Nauka to świetna przygoda, to rozwój. To po prostu super sprawa.

Uczenie się to bezwarunkowy warunek funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Komputery stały się wszechobecne, a telefon dzisiaj ma większą pojemność niż mój pierwszy laptop. Bankomaty, kasy samoobsługowe e-obywatel.... sama technologia wymusza dokształcanie.

Bez rozwoju - nauki, odbierasz sobie szansę na sukces zawodowy i życiowy

Dream Team w LLL

Wiedzą ulega cały czas aktualizacji

Wiedza

Zmiany technologiczne rozwijają nowe umiejętności

Umiejętności

Działanie buduje doświadczenie

Doświadczenie

Nowe technologie wymuszają na rynku pracy nowe kwalifikacje

Kwalifikacje

W podejmowaniu decyzji warto skorzystać z rzetelnego wsparcia

LifeLong Guidence toBardzo ważny element uczenia się przez całe życie

I jeszcze jedno...

Lifelong Guidance

Zachęcanie do nabycia w ciągu życia umiejętności zarządzania.

LLG dotyczy poradnictwa zawodowego w czasie całej kariery zawodowej: to wsparcie indywidualne niezależnie od wieku na wszystkich szczeblach kariery, zawierające informacje nt. rozwoju kariery, porad, doradztwo, ocenę umiejętności oraz mentoring.

Cel 1

Cel 3

Cel 4

Cel 2

Podniesienie standardów doradztwa ubezpieczeniowego.

Łatwy dostęp wszystkich obywateli do usług doradztwa.

Wsparcie koordynacji i kooperacji pomiędzy różnymi nacjami, redionami i lokalnymi zaangażownaymi stronami.

Powodzenia !

Olga Mazurek - Lipka