Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Elkarbizitza-Hezkidetza

T

Gai Ordena

Solasaldi dialogikoa

1

2

4

Emakunde-Zaintza + (Baliabideak)

Zutabeak:7.-Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala8.-Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea eta tratu ona sustatzea.

3

Eskola jazarpena

Solasaldi dialogikoa

María José Lera-La percepción de la autonomía

Nola egingo dugu solasaldi dialogikoa:- Bakoitzak aukeratuko du pasarte bat, ados dagoelako edo ez dagoelako, harritu, gustatu...- Besteei irakurriko die eta zergatik aukeratu duen azaldu.- Bukaeran, autonomiak (horrela ulertuta) zutabe ezberdinen garapenarekin izan dezakeen erlazioak aztertuko dugu.

Emakunde-Zaintza +

Honako hauek dira kanpainaren helburuak:• Etxeko lanetan eta zaintza-lanetan gizon gehiago inplikatzea.• Gizonek etxeko lanei eta zaintza-lanei eskaintzen dieten arduraldia handitzea.• Zaintzek gure gizartean duten garrantziaren inguruan sentsibilizatzea.

Eskola jazarpena

Saioaren grabaketa eskuratzeko lotura

II.HEZKIDETZA -PLANA

7.Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala

7.Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala

Hezkuntza sexualak, osasun eta garapen pertsonal gisa, helburu du pertsonalki haztea eta sexuarekiko jarrera baikor eta arduratsua izatea; hartara, arduraz jokatzen laguntzen du, ez norberarekin soilik, inguruan duen testuinguru sozialeko beste pertsonekin ere

7.Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala

Hezkuntza horren oinarriak nazioarteko hainbat erakunderen arau eta aholkuetan oinarritzen dira.Kontutan hartu behar dira dokumento honek barne dituen orientabideak : "Sexualitatearen alorreko hezkuntzari buruzko nazioarteko orientabide teknikoak. Ebidentzian oinarritutako ikuspegia 2.018"

Lorem Ipsum

Zer esaten du domukentu honek?

Hezkuntza afektibo sexuala txikitatik eskeintza beharrezkoa dela.Hezkuntza sexualak ondorio positiboak dituela.Pertsonak sexualitatearen inguruan dugun ezagutza hobetzen du.Jokabide sexualari eta osasun sexualari dagokionez jarrera ere hobetzen du.Sexu-transmisioko gaisotasunak izateko arriskua murrizten du.Hezkuntza sexuala are eraginkorra da genero-ikuspegitik jorratuta

Dokumentuan ondorengoa jasota dago:

HH

Norbere gorputza ezagutzeaEzetz esaten jakiteaPertsonen jatorriari buruzko galdereei naturaltasunez eta haurrentzako hizkuntza ulergarrian erantzuteaAtxikipena, lotura emozionala familien aniztasuna antzeko gaiak erakustea Gorputzaren arloko estereotipoei eta hoRien onarpenaren aurka lan eginHaur hezkuntzara zuzendutako sexu-heziketako programak ezagutu

Gorputzaren atalak izendatzea -neska zein mutilena-, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun fisikoak ezagutzea.

Zer gustatzen zaien eta zer ez zaien gustatzen aitortzea eta haien gainerakoen gorputzetara iristeko mugak aitortzea.

LH

Gorputzaren desberdintasunak, gorputzaren zaintza eta aurre-pubertaroko aldaketa fisilogikoak erakustea.Sexu-orientazio desberdinak errespetatzea eta ezagutzea.Afektuen adierazpena orokortzea, genero-estereotiporik gabe.Harreman afektibo eta sexualaren mugak erakustea.Neska eta mutilen sexu-heziketan genero-estereotipoak modu kritikoan aztertzea.Harreman afektiboetan eta sexualetan tratu onen eta berdinatsunaren etika transmititzea.

DBH

Nerabezaroko aldaketa fisikoak eta psikologikoak ikastea.Norberaren gorputza komunikazio eta plazer-gisa onartzea.Erakarpen erotikoan gustuen aniztasuna errespetatzea.Edertasunaren eredu estetikoak aztertzea.Fisiologia maskulinoa eta femeninoa ezagutzea.Harreman pertsonaletan eta sexualetan etika transmititzea.Maitasun erromantikoaren mitoen dekonstrukzioa.Sexu eta erreproduzio-osasun arloko baliabideak hurbiltzea.Sare sozialen erabilera etikoaren buruz eztabaidatzea.Pornografia emakumeen kontrako indarkeritzat jotzea.

BALIABIDEAK

Hezkuntza emozionala

Hezkuntza afektibo-sexuala

Matilde Fontechak dio (Pikara Glosarioa)Haurrak afektibitate eta aniztasunean heztenEdexHezkuntza afektibo-sexuala Nafarroa (Material bilduma)Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO: Ni ogros, ni princesas. Gobierno de Asturias

BALIABIDEAK

Lorem Ipsum

Identitate-Aniztasuna

Baliabideak

Lorem Ipsum

Baliabideak

8.-Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku-hartzea

HH

Neska eta mutil izateko berdintasunezko ereduen eraikuntzara bideratze lana.Genero ikuspegia duen heziketa emozionala ere gara daiteke.Berdinen arteko harremanak lantzen hastea.Garatu beharreko edukiak:Feminitate ahaldunduak eraikitzea.Berdintasunezko maskulinitateak eraikitzea.Heziketa emozionala, genero ikuspegitikMaitasun-adierazpen desiratuak.

LH

Adinean aurrera egitean gehiago bistaratzen dira genero-diskriminazioak eta hor lan egin beharko da.Funtsekoa da gorputz eta mugak lantzea, baita maitasun adierazpenak emateko eta jasotzeko nahia ere.Autozaintza lantzea.Genero-indarkeriaren prebentzioan arreta gehiago jarri behar da mutilengan. Emakumeen aurkako indarkeria egoerarekiko enpatia sustatu behar daLandu beharreko edukiak

Feminitate ahuldunduak.Berdintasunezko maskulinitateakGure gorpuntzakAuto ezagutzaBaietz esaten dudanaren BAI da.AutozaintzaBroma sexisten analisiaOndo tratatzea versus gaizki tratatzeaEnpatiaAbestien analisia.Sexismorik gabeko bideo-jokoak

LH-k dituen puntu berdinak dituLandu beharreko edukiakFeminitate ahaldunduakBerdintasunezko maskulinitateakSare sozialen erabilera generoaren ikuspegitikZibermatxismoaMaitasun erromantikoaMikromatxismoakGenero-indarkeriaren gaineko mitoakZiberindarkeria.Maitasun erromantikoen mitoakHarreman osasuntsuak versus harreman toxikoakEmakumeen genitalen mutilazioaSexu-indarkeria bikote harremanetanPosible diren bestelako harreman afektiboak eta sexualak

DBH

Adinean aurrera egitean gehiago bistaratzen dira genero-diskriminazioak eta hor lan egin beharko da.Funtsekoa da gorputz eta mugak lantzea, baita maitasun adierazpenak emateko eta jasotzeko nahia ere.Autozaintza lantzea.Genero-indarkeriaren prebentzioan arreta gehiago jarri behar da mutilengan.Emakumeen aurkako indarkeria egoerarekiko enpatia sustatu behar da

SextingSextorsiaGormingPorno- mendekuaCiberstalking

Baliabide orokorrak

Nahiko programaNAHIKO-Irakasleen formakuntza atala

Informazio orokorraMonografikoak

Baliabide orokorrak

Protokoloak

Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebentziorako esku-liburuaKirolean emakumearen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida. Protokoloa egiteko jarraibideak.Indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa

Baliabide orokorrak

Gelarako materiala

La historia de Pepa y PepeAmodio zintzoen gida.12 cortos para trabajar la violencia de géneroGuía de prevención de violencia adolescenteKomikia: "¿Quién eres tú? Busca tu identidad."Komikia: "Quedamos esta noche."Gida. "Yo ligo, lo decido"

Eskerrik asko