Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Patron Naszej Szkoły

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik

19 lutego 1473-24 maja 1543

łac. Nicolaus Copernicus

Mikołaj kopernik

Polski astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, kanonik, strateg, lekarz.

Dom Mikołaja kopernika w toruniu

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary z domu Watzenrode. Miał troje starszego rodzeństwa: brata Andrzeja i siostry Barbarę oraz Katarzynę. Po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki, Łukasz Watzenrode, wybrany w 1489 roku na biskupa warmińskiego.

Edukacja

Dzięki staraniom wuja Mikołaj Kopernik skończył w 1491 roku naukę w szkole św. Jana w Toruniu. Następnie studiował na wydziale sztuk wyzwolonych na Akademii Krakowskiej.

Studia zagraniczneMikołaja kopernika

W Ferrarze otrzymanie tytułu doktora prawa kanonicznego

Rozpoczęcie studiów medycznych w Padwie

Praktyka prawnicza w kancelarii papieskiej w Rzymie

Ukończenie studiów w Padwie i uzyskanie prawa do wykonywania praktyki lekarskiej

Rozpoczęcie studiów prawniczych w Bolonii

1503

1501

1500

1503

1496

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, siedziba bpa Łukasza Watzenrode

w 1507 roku Mikołaj Kopernik wrócił z Włoch do Polski. Został osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja Łukasza Watzenrode. Osiadł w Lidzbarku Warmińskim. W 1510 roku przeniósł się do Fromborka, z którym był związany do końca życia, z kilkuletnimi przerwami na pobyt w Olsztynie min. podczas obrony miasta w latch 1520-1521.

Frombork, Baszta Mikołaja Kopernika

W 1514 roku Mikołaj Kopernik kupił jedną z baszt zamku we Fromborku. Tam urządził obserwatorium i dokonywał epokowych obserwacji na wykonanych przez siebie przyrządach, które przygotował z drewna jodłowego wzorując się na instrumentarium antycznym.

Przyrządy te ustawiał w ogrodzie na dobrze wypoziomowanej płycie-pavimentum.

Do obserwacji gwiazd Mikołaj Kopernik wykorzystywał najbardziej skomplikowany przyrząd - astrolabium (sferę armilarną)

Do dokładniejszych pomiarów wysokości astronom używał przyrządu triquetrum, czyli trójkąta paralaktycznego.

Najprostszym przyrządem był kwadrant, którym Mikołaj Kopernik mierzył kątową wysokość Słońca i Księżyca nad horyzontem.

przyrządy do obserwacji

o obrotach sfer niebieskichde revolutionibus orbium coelestium

Przeprowadzone badania i obliczenia utwierdziły Mikołaja Kopernika w jego teorii heliocentrycznej dającej nowe spojrzenie na budowę wszechświata. Teoria mówiąca, że Ziemia jest jedną z krażących wokół Słońca planet, stawiała Kopernika w opozycji wobec astronomów głoszących tradycyjne poglądy i wobec Kościoła.Mikołaj Kopernik swe główne dzieło De revolutionibus orbium coelestium ukończył w 1530 roku, ale długo nie mógł się zdecydować na jego wydrukowanie.

Obecny grób Kopernika w katedrze fromborskiej

Pierwsze epitafium Kopernika w katedrze fromborskiej

Mikołaj Kopernik zmarł na skutek wylewu między 21-24 maja 1543 roku we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze. Legenda głosi,że w ostatnim dniu życia dotarła do astronoma jego książka wydana 20 marca 1543 roku .

Grobu Mikołaja Kopernika poszukiwano kilkakrotnie w historii. Pierwsze takie prace podjęło Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk w 1802 r., kolejne przeprowadzono w 1909 r. i 1939 r. Od 2004 r. podejmowane były próby odnalezienia grobu Mikołaja Kopernika w archikatedrze we Fromborku przez zespół prof. Jerzego Gąssowskiego oraz pracowników WSH w Pułtusku. W 2005 roku poszukiwania zaowocowały odnalezieniem trumien i kilku szkieletów. Dokładne wyniki badań potwierdziły, że jeden z nich należał do sławnego astronoma. Na podstawie pobranego materiału i dostępnych technik wykonano rekonstrukcję twarzy Mikołaja Kopernika.

9 maja 1999 roku Szkole Podstawowej w Topólce nadano imię sławnego astronoma - Mikołaja Kopernika

to już 21 lat z patronem