Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

CYKL LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGOz okazji 100-lecia urodzinPatrona szkołyOpracowany przez Koło Polonistów2020-05-18

Nie zastąpi Ciebie nikt...

Budujemy pomnik duchowy dlaŚwiętego Jana Pawła II

Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.Przedzieraj się, szukaj,nie ustępuj!

Wprowadzenie

Jan Paweł II,Tryptyk rzymski

Drodzy uczniowie,rok 2020 jest ogłoszony rokiem Świętego Jana Pawła II.Przedstawiam cykl lekcji, który będzie nie tylko przypomnieniem sylwetki Wielkiego Polaka, ale i wirtualną pielgrzymką przez Jego życie.

PLAN PRACY NA DNI 11-18 MAJA

PONIEDZIAŁEK 11 MAJATEMAT:ŻYCIORYS KAROLA WOJTYŁY

WTOREK 12 MAJATEMAT:CZŁOWIEK O DUSZY ARTYSTY I....

ŚRODA 13 MAJATEMAT:ODKRYWAMY TAJEMNICE SŁÓW

PIĄTEK 15 MAJATEMAT:MY JANA PAWŁA UCZNIOWIE

PONIEDZIAŁEK 18 MAJATEMAT:PAPIEŻ W SERCU KAŻDEGO Z NAS...

Podsumowanie cyklu lekcji.

CZWARTEK 14 MAJATEMAT:WAŻNE DATY I WYDARZENIA W ŻYCIORYSIE PAPIEŻA

A teraz sprawdź siebie.Rozwiąż krzyżówkę.

01

Przypomnij sobie życiorysKarola Wojtyły...

Temat:Życiorys Karola Wojtyły

Pan kiedyś stanął nad brzegiem...

02

Jedną z ulubionych pieśni oazowych Papieża była Barka.Wysłuchaj utworu.

A teraz sprawdź siebie.Wstaw brakujące wyrazy.

Przeczytaj artykuły o Karolu Wojtyle, a następnie wykonaj polecenia

Sprawdź siebie

03

04

WOJTYŁAAKTOR,POETA,DRAMATURG

KAPŁAN - TURYSTA

Sprawdź siebie

Temat:Człowiek o duszy artysty i...

Odkrywając słowo poprzez studia literackie czy językowe, nie mogłem nie przybliżyć się do tajemnicy Słowa

Tajemnicze słowa...Sprawdź siebie!

Jan Paweł II

Odkrywamy tajemnicze słowa,które pozwolą namlepiej zrozumieć przesłanie Patrona.

Temat:Odkrywamy tajemnice słów

05

Data 1

18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii zKaczorowskich. 20 czerwca został ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach.

Data 3

1942 r. rozpoczęcie studiów na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ(jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej).

Data 5

16 października 1978 roku podczas siódmego głosowania, około godz. 17.15, metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem.Przybrał imię Jana Pawła II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża.

Data 2

1938 r. egzamin dojrzałości, przeprowadzka wraz z ojcem do Krakowa i rozpoczęcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Data 4

1946 r. przyjęcie 1 listopada święceń kapłańskich z rąk kardynała Sapiehy w kaplicy Domu Biskupiego, a następnego dnia Msza św. prymicyjna odprawiona w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. Wyjazd na studia do Rzymu.

Data 6

1981 r. zamach na życie Ojca Świętego 13 maja podczas środowej audiencji ogólnej.

Kalendarium życia

Temat:Ważne daty i wydarzenia w życiorysie patrona

Przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia, pomogą Ci w tym ilustracje, które pojawią się na osi czasu.

Papież Pielgrzym

czy wiesz, że

Według oficjalnych danych Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne pielgrzymki. Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, czy Portugalię. Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km Długość ta odpowiada trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem, czy prawie 30-krotnemu obiegnięciu Ziemi wokół równika. Poza Watykanem Jan Paweł II spędził w sumie ponad dwa lata swego 25-letniego pontyfikatu.

AUSTRALIA.Podczas przemówień Jan Paweł II zachęcał do refleksji nad głęboką tajemnicą relacji Bóg Ojciec – człowiek jako dziecko Boże. Wiele miejsca papież poświęcił zjawisku niewiary i moralnej obojętności u wielu wiernych. „Moja wizyta ma być zachętą dla kościelnej wspólnoty Australii, a zwłaszcza dla ludzi świeckich, do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie życia i miłości, prawdy i sprawiedliwości oraz godności każdej osoby ludzkiej”.

AMERYKA PÓŁNOCNA.Podczas spotkania z czarnoskórymi kapłanami papież mówił o pokojowych formach walki o uznanie obywatelskich praw dla Murzynów. Przypomniał wybitną postać Martina Luthera Kinga, który odegrał istotną rolę w tej walce. Papież wyraźnie podkreślił, iż „nie ma Kościoła czarnego, ani białego, ani amerykańskiego (…) jest i musi być w jednym Kościele Chrystusowym miejsce dla czarnych, białych, Amerykanów, dla każdej kultury i każdej rasy”.

Podczas pielgrzymki do Afryki Papież prosi mieszkańców tego kontynentu o wybaczenie "okrutnej zniewagi," jaką był handel czarnymi niewolnikami.

Polska 1979 rok. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi...po pierwszej wizycie papieża zmieniło się oblicze Polski.

Podróż do Indii. Spotkanie z Matką Teresą.

AMERYKA POŁUDNIOWA.Dominikana, Meksyk, Bahama.Pierwsza podróż ewangelizacyjna.

06

CHRZEŚCIJAŃSTWO

ISLAM

JUDAIZM

BUDDYZM

Papież ekumenizmu

Tolerancja to za mało, bo ważna jest też miłość do braci wierzących inaczej, ale w tego samego BogaJan Paweł II

+ info

ŚWIATOWA MODLITWA O POKÓJ

W 1986 roku papież Jan Paweł II zaprosił do Asyżu przedstawicieli prawie wszystkich religii świata. Był to początek cyklicznych spotkań.

SYMBOL EKUMENIZMU

1 filar

Twoje myśli, które drogi wskazują...

2 filar

Twoje słowa, które uczą mądrości...

3 filar

Twoje czyny przepełnione miłością...

Temat: My, Jana Pawła uczniowieNasze progimnazjum szkolną codzienność opiera na filarach zbudowanych z nauczania Patrona

My, Jana Pawła uczniowie słowa ojca w czyn chcemy przemieniać...

Projekcja filmuKAROLczłowiek, który został PAPIEŻEM.

Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.

Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi.

07

Wybierz jeden z cytatów Ojca Świętego i napisz jak rozumiesz słowa Papieża.Około 15-20 zdań.

Patron uczy mnie...

Papież jest dla mnie...

Temat:Papieżw sercu każdego z nas

Zostawiam Was ze słowami naszego PatronaGóry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę duchai życzę zdobywania własnych szczytów...