Want to make creations as awesome as this one?

5 razred OŠ Tlo

Transcript

Tlo- ponavljanje

zadatak

zadatak

Zadatak

zadatak

Zadatak

zadatak

Objasni zašto nije svejedno u koje se doba dana mjeri temperatura tla i kakve su pri tome vremenske prilike.

O kojem svojstvu tla ovisi koliko često treba zalijevati biljke lončanice ili vrt?

Kad nakon kiše na tlu dugo ostaju lokvice vode, što možeš zaključiti o svojstvu toga tla?

Koja se svojstva tla MIJENJAJU tijekom godišnjih doba? Objasni svoje razmišljanje.

Zašto se temperatura tla mjeri na 5 i na 10 cm dubine?

Zašto uzorke za određivanje vlažnosti tla treba dobro zatvoriti prije prvog vaganja?

1

5

2

3

4

6

Koja su svojstva tala NEPROMIJENJENA u godišnjim dobima i nakon više godina? Objasni svoje razmišljanje.

Ako se na nekom mjernom mjestu temperatura tla na dubini od 10 cm promijenila u razmaku od 30 minuta, kako možeš objasniti tu promjenu?

Ako istraživač na terenu treba odrediti boju tla, hoće li koristiti suhi ili navlaženi uzorak? Objasni svoje razmišljanje.

Crnica, crvenica, ilovača, lapor su vrste tla određene prema _____________________.Pijesak, ilovača, glinasu vrste tala određene prema _________________________.Najveće čestice tla zovemo ________________, a najsitnije ____________________.

Kako zovemo čestice tla koje su veće od čestica pijeska?

Čime se mjeri temperatura tla?

Gdje se u tlu nalazi voda?