Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza w epoce koronawirusa

More creations to inspire you

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

Transcript

KATECHEZA 10,,Myśląc "Ojczyzna",św. Stanisław ze Szczepanowa,MODLITWA,Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.,Pamiętasz nazwy miejscowości, z którymi związany był św. Stanisław?,Męczeństwo bp. Stanisławawywołało wielki wstrząs w narodzie.Naród opuścił króla - mordercę.Na Bolesława spadła klątwaRzymu ipozbawienie tytułuchrześcijańskiego władcy. Bolesławuciekł z Polski i skrył się na Węgrzech…,,Czy wiesz, że...,Bp Stanisław do końca pełnił swą służbę jako wierny i niezłomny pasterz Kościoła, dlatego też papież Jan Paweł II określił go mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.,Kult św. Stanisława odegrał w XIII i XIV w. ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.,Zaraz po śmierci biskupa zdarzył się cud. Poćwiartowane ciało męczennika, które pilnowały orły, miało się cudownie zrosnąć.,VS,CZYTAJ...,POMYŚL...,„Początkiem każdego dzieła – słowo, a przed każdym działaniem myśl.Korzeniem zamierzeńjest serce,skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro i zło, życiei śmierć” (Syr 37,16-18)„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48),– Co mówi Pan Jezus o Bogu Ojcu? – Do czego wzywa nas Pan Jezus? – Co to znaczy być doskonałym?- Co powinien czynić człowiek, aby jego działania były moralnie dobre? ,+info,ZAPAMIĘTAJ,Papież Jan Paweł II, z okazji 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława (która przypadła na 1979 r.), pisząc List apostolski„Rutilans agmen”, przypomniał o świadectwie wiary św. Stanisławai jego znaczeniu dla przyszłych pokoleń oraz o tym, że dzieje zbawieniana polskiej ziemi związały się mocno z datą 1079 r. i stanowią szczególnie głęboki zapis w naszej historii. Ten zapis jest bardzo wymownyi zachęca nas do spełniania powinności moralnych.,+info,1. Jedna z cnót Boskich. 2. Msza Święta sprawowana w Adwencie ku czci Matki Bożej. 3. Miasto rodzinne Abrahama. 4. Jedna z krain palestyńskich w czasach Jezusa. 5. Pisał je św. Paweł. 6. Ocalony z potopu. 7. Prorok, który przebywał trzy dni we wnętrzu ryby. 8. Towarzyszy narodzinom dziecka. 9. „ ... w dom – Bóg w dom”.,ĆWICZENIA,A może zagrasz o milion???,MODLITWA,Boże, który przez świętego Stanisławazwiązałeś Naród polski z Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra,przyjmij nasze modlitwy,które Ci składamy i spraw,abyśmy naśladując świętego patrona, kształtowali nasze życie przez jedność wiary i braterską miłość,a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe Królestwo.Przez Chrystusa Pana naszego.Amen. Święty Stanisławie, módl się za nami,DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ,Diecezja Sandomierska