Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza w epoce koronawirusa

Transcript

KATECHEZA 10

św. Stanisław ze Szczepanowa

Myśląc "Ojczyzna"

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

MODLITWA

Pamiętasz nazwy miejscowości, z którymi związany był św. Stanisław?

Zaraz po śmierci biskupa zdarzył się cud. Poćwiartowane ciało męczennika, które pilnowały orły, miało się cudownie zrosnąć.

Kult św. Stanisława odegrał w XIII i XIV w. ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.

Bp Stanisław do końca pełnił swą służbę jako wierny i niezłomny pasterz Kościoła, dlatego też papież Jan Paweł II określił go mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.

Męczeństwo bp. Stanisława wywołało wielki wstrząs w narodzie. Naród opuścił króla - mordercę. Na Bolesława spadła klątwa Rzymu i pozbawienie tytułu chrześcijańskiego władcy. Bolesław uciekł z Polski i skrył się na Węgrzech…

Czy wiesz, że...

– Co mówi Pan Jezus o Bogu Ojcu? – Do czego wzywa nas Pan Jezus? – Co to znaczy być doskonałym?- Co powinien czynić człowiek, aby jego działania były moralnie dobre?

„Początkiem każdego dzieła – słowo, a przed każdym działaniem myśl. Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro i zło, życie i śmierć” (Syr 37,16-18)„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)

POMYŚL...

CZYTAJ...

VS

+info

Papież Jan Paweł II, z okazji 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława (która przypadła na 1979 r.), pisząc List apostolski „Rutilans agmen”, przypomniał o świadectwie wiary św. Stanisława i jego znaczeniu dla przyszłych pokoleń oraz o tym, że dzieje zbawienia na polskiej ziemi związały się mocno z datą 1079 r. i stanowią szczególnie głęboki zapis w naszej historii. Ten zapis jest bardzo wymowny i zachęca nas do spełniania powinności moralnych.

ZAPAMIĘTAJ

+info

A może zagrasz o milion???

1. Jedna z cnót Boskich. 2. Msza Święta sprawowana w Adwencie ku czci Matki Bożej. 3. Miasto rodzinne Abrahama. 4. Jedna z krain palestyńskich w czasach Jezusa. 5. Pisał je św. Paweł. 6. Ocalony z potopu. 7. Prorok, który przebywał trzy dni we wnętrzu ryby. 8. Towarzyszy narodzinom dziecka. 9. „ ... w dom – Bóg w dom”.

ĆWICZENIA

Boże, który przez świętego Stanisława związałeś Naród polski z Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra, przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, kształtowali nasze życie przez jedność wiary i braterską miłość, a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe Królestwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Stanisławie, módl się za nami

MODLITWA

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Diecezja Sandomierska