Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza w epoce koronawirusa

Transcript


Myśląc "Ojczyzna"

św. Stanisław ze Szczepanowa

KATECHEZA 10

MODLITWA

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać.

Panno Chwalebna i Błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Pamiętasz nazwy miejscowości, z którymi związany był św. Stanisław?

Piotrawin jest najdalej wysuniętą na zachód parafią w archidiecezji lubelskiej, pięknie położoną na prawym brzegu Wisły.

Miejscowość jest związana z legendarnym sporem między bp._Stanisławem ze Szczeanowa a królem Bolesławem Śmiałym. Król nie_chciał wierzyć słowom biskupa, który twierdził, że nabył wieś od_poprzedniego właściciela, rycerza Piotra, który niestety już nie żył. W tej sytuacji biskup wskrzesił zmarłego, aby ten mógł złożyć w sądzie potrzebne świadectwo.

"Wskrzeszenie Piotrawina", obraz z_kościoła w_Piotrawinie

Kraków jest miejscem męczeńskiej śmierci bp. Stanisława. Kościół oraz klasztor paulinów, znajdujące się niedaleko Wawelu, nad Wisłą, na niewielkim wzgórzu, nazywane są potocznie Skałką lub kościołem Na Skałce. Jest to według legendy sanktuarium męczeństwa św. Stanisława, biskupa krakowskiego.

Kościół i klasztor oo. paulinów w Krakowie - Na_Skałce, widok od strony wschodniej

Szczepanów to miejscowość położona w_województwie małopolskim, niedaleko Tarnowa. Według tradycji hagiograficznej to tutaj urodził się św._Stanisław biskup i męczennik. Na przestrzeni wieków w_Szczepanowie powstały liczne budowle sakralne, związane z_kultem św._Stanisława.

Bazylika mniejsza św. Marii Magdaleny i_św._Stanisława w_SzczepanowieCzy wiesz, że...

Męczeństwo bp. Stanisława wywołało wielki wstrząs w narodzie. Naród opuścił króla - mordercę.
Na Bolesława spadła klątwa Rzymu i pozbawienie tytułu chrześcijańskiego władcy. Bolesław uciekł z Polski i skrył się na Węgrzech…


Bp Stanisław do końca pełnił swą służbę jako wierny i niezłomny pasterz Kościoła, dlatego też papież Jan Paweł II określił go mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.

Kult św. Stanisława odegrał w XIII i XIV w. ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.

Zaraz po śmierci biskupa zdarzył się cud. Poćwiartowane ciało męczennika, które pilnowały orły, miało się cudownie zrosnąć.

+info

VS

CZYTAJ...

POMYŚL...

„Początkiem każdego dzieła – słowo, a przed każdym działaniem myśl. Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro
i zło, życie
i śmierć”
(Syr 37,16-18)


„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)

– Co mówi Pan Jezus o Bogu Ojcu?

– Do czego wzywa nas Pan Jezus?

– Co to znaczy być doskonałym?

- Co powinien czynić człowiek, aby jego działania były moralnie dobre?

Moralność – zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre, a co złe; działanie człowieka zgodne z jego powinnością jest określane jako moralnie dobre, zaś działanie przeciwne jest określane jako moralnie złe.

+info

ZAPAMIĘTAJ

Papież Jan Paweł II, z okazji 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława (która przypadła na 1979 r.), pisząc List apostolski „Rutilans agmen”, przypomniał o świadectwie wiary św. Stanisława i jego znaczeniu dla przyszłych pokoleń oraz o tym, że dzieje zbawienia na polskiej ziemi związały się mocno
z datą 1079 r. i stanowią szczególnie głęboki zapis w naszej historii. Ten zapis jest bardzo wymowny
i zachęca nas do spełniania powinności moralnych.

„Jest to zapis wiary, nadziei i miłości, które nadają właściwy i pełny wymiar życiu człowieka i społeczeństwa. Jest to zapis męstwa i odwagi wyznania prawdy, która stanowi o szlachectwie ludzkiego ducha. Jest to zapis troski o_zbawienie, o dobro duchowe i doczesne bliźnich, rodaków i wszystkich, któremu służyć należy z nieustającą wytrwałością” (Jan Paweł II, List Apostolski „Rutilans agmen” do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława, Rzym, 8 maja 1979 r., 5).

ĆWICZENIA

1. Jedna z cnót Boskich.

2. Msza Święta sprawowana w Adwencie ku czci Matki Bożej.

3. Miasto rodzinne Abrahama.

4. Jedna z krain palestyńskich w czasach Jezusa.

5. Pisał je św. Paweł.

6. Ocalony z potopu.

7. Prorok, który przebywał trzy dni we wnętrzu ryby.

8. Towarzyszy narodzinom dziecka.

9. „ ... w dom – Bóg w dom”.

A może zagrasz o milion???

MODLITWA

Boże, który przez świętego Stanisława

związałeś Naród polski z Kościołem Chrystusowym

zbudowanym na opoce Piotra, przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy i spraw,

abyśmy naśladując świętego patrona,

kształtowali nasze życie przez jedność wiary
i braterską miłość, a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe Królestwo.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Stanisławie, módl się za nami

Diecezja Sandomierska

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ