Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza w epoce koronawirusa

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

KATECHEZA 10,,Myśląc "Ojczyzna",św. Stanisław ze Szczepanowa,MODLITWA,Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.,Pamiętasz nazwy miejscowości, z którymi związany był św. Stanisław?,Męczeństwo bp. Stanisławawywołało wielki wstrząs w narodzie.Naród opuścił króla - mordercę.Na Bolesława spadła klątwaRzymu ipozbawienie tytułuchrześcijańskiego władcy. Bolesławuciekł z Polski i skrył się na Węgrzech…,,Czy wiesz, że...,Bp Stanisław do końca pełnił swą służbę jako wierny i niezłomny pasterz Kościoła, dlatego też papież Jan Paweł II określił go mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.,Kult św. Stanisława odegrał w XIII i XIV w. ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.,Zaraz po śmierci biskupa zdarzył się cud. Poćwiartowane ciało męczennika, które pilnowały orły, miało się cudownie zrosnąć.,VS,CZYTAJ...,POMYŚL...,„Początkiem każdego dzieła – słowo, a przed każdym działaniem myśl.Korzeniem zamierzeńjest serce,skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro i zło, życiei śmierć” (Syr 37,16-18)„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48),– Co mówi Pan Jezus o Bogu Ojcu? – Do czego wzywa nas Pan Jezus? – Co to znaczy być doskonałym?- Co powinien czynić człowiek, aby jego działania były moralnie dobre? ,+info,ZAPAMIĘTAJ,Papież Jan Paweł II, z okazji 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława (która przypadła na 1979 r.), pisząc List apostolski„Rutilans agmen”, przypomniał o świadectwie wiary św. Stanisławai jego znaczeniu dla przyszłych pokoleń oraz o tym, że dzieje zbawieniana polskiej ziemi związały się mocno z datą 1079 r. i stanowią szczególnie głęboki zapis w naszej historii. Ten zapis jest bardzo wymownyi zachęca nas do spełniania powinności moralnych.,+info,1. Jedna z cnót Boskich. 2. Msza Święta sprawowana w Adwencie ku czci Matki Bożej. 3. Miasto rodzinne Abrahama. 4. Jedna z krain palestyńskich w czasach Jezusa. 5. Pisał je św. Paweł. 6. Ocalony z potopu. 7. Prorok, który przebywał trzy dni we wnętrzu ryby. 8. Towarzyszy narodzinom dziecka. 9. „ ... w dom – Bóg w dom”.,ĆWICZENIA,A może zagrasz o milion???,MODLITWA,Boże, który przez świętego Stanisławazwiązałeś Naród polski z Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra,przyjmij nasze modlitwy,które Ci składamy i spraw,abyśmy naśladując świętego patrona, kształtowali nasze życie przez jedność wiary i braterską miłość,a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe Królestwo.Przez Chrystusa Pana naszego.Amen. Święty Stanisławie, módl się za nami,DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ,Diecezja Sandomierska