Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

Transcript

Lekcja on line, maj/2020 - Gosia BADECKA - ENP,3,Konstytucja 3 maja,Czego dowiesz się dzisiaj ?,1. Szlachta,2. Konstytucja,3. Hymn polski,Co pamiętasz ?,Polska - XVIII wiek,Co wiesz o XVIII wieku w Polsce? Kto żył w tym czasie ?Jakie wydarzenia ?,Burza mózgów,rozbiórPolski,,Szlachcicszlachciankaszlachtaszlachciaństwo,kto rządził?,Kto ustanawiał prawo ?,- złota wolność szlachecka,- nihil novi,- król elekcyjny,- przywilej,- Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie,- liberum veto,- złota wolność szlachecka,,,KrólStanisławAugustPoniatowski-ostatni król Polski,,,Obiady czwartkowe,Sejm Wielki 1788-1792,Sejmcztero-letni,Zamek królewski w Warszawie dzisiaj,Sejm Wielki,Witaj majowa jutrzenko, Vivat maj !,Witaj majowa jutrzenko,Witaj, majowa jutrzenko świeć naszej polskiej krainie uczcimy ciebie piosenką która w całej Polsce słynie. Wiwat Maj, Trzeci Maj, dla Polaków błogi raj! x2Ucisk braci naszych cisnął,niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. Wiwat, Maj, piękny Maj, wiwat wielki Kołłątaj! x2,Co to jest konstytucja ?,od łaciny 'constitutio" =urządzać ,ustanawiać ,regulować.Akt prawny, który ma najwyższąmoc prawną w państwie.Zestaw reguł, praw i obowiązków,Konstytucja 3 maja - reformy,- liberum veto-mniej praw dla szlachty- wolna elekcja- zniesienie Unii polsko-litewskiej,- władza ustawodawcza, wykonawcza (król) i sądownicza- dziedziczenie tronu- prawa dla chłopów- utworzenie jednego państwa- władza spoczywała w rękach rady królewskiej "Straż prawa",Konstytucja 3 maja,Reformy,Konstytucja 3 maja,1,2,3,4,4,5,Sprawdź co zapamiętałeś,Sprawdź swoją wiedzę o konstytucji,Dla ambitnych,Czytaj więcej,Pierwszy rozbiór Polski,Jeszcz Polska nie zginęła póki my żyjemy,kliknij i zaśpiewaj hymn,Lekcja online, 05/2020 - Gosia BADECKA,Dziękuję za udział !,W przyszłym tygodniu:,Legiony Dąbrowskiego