Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja on line, maj/2020 - Gosia BADECKA - ENP

3

Konstytucja 3 maja

Czego dowiesz się dzisiaj ?

1. Szlachta

2. Konstytucja

3. Hymn polski

Jak wyglądał polski szlachcic XVII wieku Polski szlachcic w kontuszu i żupanie z rogatywką w ręku na XVIII wiecznym rysunku Jana Norblina.

Co pamiętasz ?

Co pamiętasz z poprzedniej lekcji ? 1. Jakie miasto było drugą stolicą Polski ? 2. Z wieży kościoła Mariackiego możemy usłyszeć grany na trąbce ......... 3. Dzwon, który możesz zobaczyć w katetrze na Wawelu to Dzwon ................

Flaga Polski

Polska - XVIII wiek

Co wiesz o XVIII wieku w Polsce? Kto żył w tym czasie ?Jakie wydarzenia ?

Burza mózgów

rozbiórPolski

Kościół Mariacki w Krakowie

Długotrwałe wojny XVII wieku osłabiły Rzeczpospolitą. W XIII stuleciu wprowadzone przez Stanisława Augusta Poniatowskiego reformy niepokoiły Rosję, Prusy i Austrię, które nie chciały wzmocnienia państwa polskiego. W 1772 Rosja, Austria i Prusy dokonały pierwszego rozbioru Polski. Pretekst do II rozbióru w 1793 roku dała wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja, przegrana przez Rzeczpospolitą. W II rozbiorze wzieły udział Rosja i Prusy. W 1795 nastąpił III rozbiór Polski, w którym uczetniczyły Rosja, Prusy i Austria. Król Stanisław August Poniatowski abdykował i udał sie do Petersburga, gdzie zmarł w 1798. Podzielona przez zaborców Rzeczpospolita przestała istnieć

Szlachcicszlachcianka szlachta szlachciaństwo

kto rządził?

Kto ustanawiał prawo ?

- złota wolność szlachecka

nie płacono podatków

- nihil novi

- król elekcyjny

- przywilej

Przywilej, łac. privilegium – prawo (dokument) lub ugoda w prawie nadane przez monarchę określonej grupie społecznej (stanowi) obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny). Przywileje najczęściej miały formę zrzeczenia się przez monarchę pewnych swoich kompetencji na rzecz wymienionych adresatów przywileju.

- Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie

- liberum veto

znaczy: nie pozwalam, dzięki któremu każdy poseł mógł w dowolnej chwili zerwać obrady sejmu. Wystarczyło, że krzyknął „Liberum veto!”, protestując przeciwko jakiejś uchwale i nawet nie miał obowiązku uzasadniać swojego sprzeciwu.

- złota wolność szlachecka

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=20084&show_nav=true

Król Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski

Kól realizował liczne reformy: założył Szkołę Rycerską, Komisję Edukacji Narodowej, pracował nad reformą zmiany ustroju państwa, założył tygodnik Monitor. Stanisław August słynął z zamiłowania do sztuki, sprowadzał do Polski cenionych architektów i malarzy. Był też inicjatorem obiadów czwartkowych, które idealnie wpisywały się w program oświeceniowy Polski. http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=20084&show_nav=true

Obiady czwartkowe

Sejm Wielki 1788-1792

Sejm cztero-letni

Zamek królewski w Warszawie dzisiaj

Sejm Wielki

Witaj majowa jutrzenko, Vivat maj !

Witaj majowa jutrzenko

Witaj, majowa jutrzenko świeć naszej polskiej krainie uczcimy ciebie piosenką która w całej Polsce słynie. Wiwat Maj, Trzeci Maj, dla Polaków błogi raj! x2 Ucisk braci naszych cisnął,niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. Wiwat, Maj, piękny Maj, wiwat wielki Kołłątaj! x2

Co to jest konstytucja ?

od łaciny 'constitutio" = urządzać , ustanawiać , regulować.Akt prawny, który ma najwyższą moc prawną w państwie. Zestaw reguł, praw i obowiązków

Konstytucja 3 maja - reformy

- liberum veto-mniej praw dla szlachty - wolna elekcja - zniesienie Unii polsko-litewskiej

- władza ustawodawcza, wykonawcza (król) i sądownicza - dziedziczenie tronu - prawa dla chłopów- utworzenie jednego państwa- władza spoczywała w rękach rady królewskiej "Straż prawa"

Konstytucja 3 maja

Reformy

Konstytucja 3 maja

1

4

2

5

3

4

  • Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego

Stanisław August Poniatowski (1732–1798), król polski

Hugo Kołłątaj (1750–1812), podkanclerzy koronny, współautor konstytucji

Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych

Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych

Jan Suchorzewski (zm. 1804 lub 1809), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji

Sprawdź co zapamiętałeś

Sprawdź swoją wiedzę o konstytucji

Dla ambitnych

Czytaj więcej

Pierwszy rozbiór Polski

Jeszcz Polska nie zginęła póki my żyjemy

kliknij i zaśpiewaj hymn

Lekcja online, 05/2020 - Gosia BADECKA

Dziękuję za udział !

W przyszłym tygodniu:

Legiony Dąbrowskiego