Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

Transcript

Lekcja on line, maj/2020 - Gosia BADECKA - ENP,3,Konstytucja 3 maja,Czego dowiesz się dzisiaj ?,1. Szlachta,2. Konstytucja,3. Hymn polski,Co pamiętasz ?,Polska - XVIII wiek,Co wiesz o XVIII wieku w Polsce? Kto żył w tym czasie ?Jakie wydarzenia ?,Burza mózgów,rozbiórPolski,,Szlachcicszlachciankaszlachtaszlachciaństwo,kto rządził?,Kto ustanawiał prawo ?,- złota wolność szlachecka,- nihil novi,- król elekcyjny,- przywilej,- Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie,- liberum veto,- złota wolność szlachecka,,,KrólStanisławAugustPoniatowski-ostatni król Polski,,,Obiady czwartkowe,Sejm Wielki 1788-1792,Sejmcztero-letni,Zamek królewski w Warszawie dzisiaj,Sejm Wielki,Witaj majowa jutrzenko, Vivat maj !,Witaj majowa jutrzenko,Witaj, majowa jutrzenko świeć naszej polskiej krainie uczcimy ciebie piosenką która w całej Polsce słynie. Wiwat Maj, Trzeci Maj, dla Polaków błogi raj! x2Ucisk braci naszych cisnął,niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. Wiwat, Maj, piękny Maj, wiwat wielki Kołłątaj! x2,Co to jest konstytucja ?,od łaciny 'constitutio" =urządzać ,ustanawiać ,regulować.Akt prawny, który ma najwyższąmoc prawną w państwie.Zestaw reguł, praw i obowiązków,Konstytucja 3 maja - reformy,- liberum veto-mniej praw dla szlachty- wolna elekcja- zniesienie Unii polsko-litewskiej,- władza ustawodawcza, wykonawcza (król) i sądownicza- dziedziczenie tronu- prawa dla chłopów- utworzenie jednego państwa- władza spoczywała w rękach rady królewskiej "Straż prawa",Konstytucja 3 maja,Reformy,Konstytucja 3 maja,1,2,3,4,4,5,Sprawdź co zapamiętałeś,Sprawdź swoją wiedzę o konstytucji,Dla ambitnych,Czytaj więcej,Pierwszy rozbiór Polski,Jeszcz Polska nie zginęła póki my żyjemy,kliknij i zaśpiewaj hymn,Lekcja online, 05/2020 - Gosia BADECKA,Dziękuję za udział !,W przyszłym tygodniu:,Legiony Dąbrowskiego