Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

itd.

KRATICE

r.

min

kg

km

kratice = skraćene riječi

U hrvatskome jeziku neke riječi pišemo skraćeno. Zovemo ih kratice.

Kratimo samo neke, točno određene riječi.

NEKE RIJEČI NAPISANE SU SKRAĆENO.

r.

tj.

g.

mj.

h

min

...

Što znače kratice na zaslonu računala?

r.

tj.

g.

mj.

h

min

str.

= razred

= to jest

= godina

= mjesec

= sat

= minuta

= na primjer

npr.

kg

dag

g

km

m

cm

itd.

= stranica

= dekagram

= gram

= kilometar

= metar

= centimetar

= i tako dalje

= kilogram

Neke kratice pišemo s točkom, a neke bez točke.

tj.

str.

km

min

Opće kratice

r. = razred

tj. = to jest

g. = godina

mj. = mjesec

str. = stranica

npr. = na primjer

itd. = i tako dalje

gosp. = gospodin

sl. = slično

šk. = škola

uč. = učenik


Opće kratice pišemo s točkom.

Oznake za mjerne i novčane jedinice

h = sat

min = minuta

s = sekunda

kg = kilogram

dag = dekagram

g = gram

km = kilometar

m = metar

dm = decimetar

mm = milimetar

l = litra

kn = kuna

lp = lipa


Oznake za mjerne i novčane jedinice pišemo bez točke.

ZAPAMTI!

Kratice ne moraju uvijek biti prva slova riječi.

lipa = lp (ne li)

dekagram = dag (d ili dek)

Kratice nekih riječi možemo pisati na dva načina.

gospodin = g. ili gosp.

godina = g. ili god.

ZAPAMTI!

Ako izjavna rečenica završava kraticom s točkom, ne pišemo dvije točke na kraju rečenice.

Npr. Jedinice za mjerenje mase su: kg, dag, g i sl.

KVIZ!


Označi pravilno napisanu kraticu.

ZADAĆA

Smisli dva matematička zadatka. U jednom se koristi kraticama koje se pišu s točkom, a u drugom kraticama koje se pišu bez točke.

3

2

1

4

Škola na Trećem

Hvala na pažnji!