Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bóg opiekuje się ludem - dzieje Józefa.

Zaczynamy modlitwą. Kliknij i wylosuj cytat.

Katecheza43

Józef i Jego bracia

Józef był ukochanym synem Jakuba.

Bracia zazdrościli Józefowi, że ojciec bardzo go kocha i postanowili się go pozbyć. Sprzedali go kupcom wędrującym do Egiptu.

W Egipcie Józef został ponownie sprzedany jako niewolnik urzędnikowi faraona, Potifarowi, który polubił Józefa i uczynił go zarządcą swego majątku.

Józef niesprawiedliwie oskarżony przez żonę Potifara, trafił do więzienia. Ale i tam Pan Bóg go nie opuścił i opiekował się nim. Józef potrafił wytłumaczyć sny dwóm więźniom, dzięki czemu został wezwany przez faraona, żeby odkrył sens tajemniczego snu.

Pan Bóg dał Józefowi zdolność wyjaśnienia proroczego snu faraona. Doceniony przez faraona, stał się zarządcą Egiptu i robił wszystko, aby przygotować kraj na czasy nieurodzaju i głodu.

Głód dotknął również rodzinę Jakuba. Wysłał on więc do Egiptu swych synów, aby zakupili żywność dla jego ludu. Wtedy bracia stanęli przed Józefem i poprosili o sprzedanie im zboża. Józef rozpoznał swoich braci i poddał ich próbie, która dowiodła, że bracia bardzo się zmienili, że kochają swego ojca, żałują tego co zrobili swemu bratu.

Zło zostało zwyciężone przez dobro. Józef pojednał się z braćmi i zaprosił swego ojca Jakuba z całą rodziną, by osiedlili się w Egipcie.

Z Panem Bogiem !

Żródło: Słuchamy Pana Boga, Podręcznik do klasy 4, wyd. św. Stanisława