Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


om

on en


em

om, on, em, en

Zasady pisowni


om piszemy w zakończeniach rzeczowników w liczbie mnogiej, gdy odpowiadają na pytania:

komu? czemu?

chłopcom, dziewczynkom, ludziom, dzieciom,

ulicom, nogom, rękom, myszkom samochodom, drzewom, psom,

drogom, chmurom

om

om

om

om

om

om

om

Sprawdź się !


em piszemy w zakończeniach

liczby pojedynczej kilku czasowników:

jem, wiem, umiem, rozumiem,

śmiem

em

em

em

em

em

em

em

1. Podaj formę wymienionych czasowników,

w 1 osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym.


jem, wiem, umiem, rozumiem, śmiem


liczba pojedyncza liczba mnoga

ja ................. my ..................


2. Z każdym z podanych czasowników

w liczbie pojedynczej ułóż zdanie i zapisz

w zeszycie.on, en piszemy:

- przed spółgłoskami:

t, d, k, g, f, w, s, z, sz, ch

konto, kontrola, renta, mentol,

konduktor, kondycja, kalendarz,

konkurs, kongres, konfitury,

konwój, konserwa, pensja, sensacja,

benzyna, konszachty

en

en

on

en

en

on

on

1. Wymienione na planszy wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej i zapisz w zeszycie.

om, on, em, en
piszemy w zapożyczonych rzeczownikach
np.:
bomba, bombonierka, plomba, koncert,
ponton, temperatura, temperówka,
stempel, kalendarz, benzyna

em

on

en

on em

om

om em

*Zadanie dodatkowe.

Wykonaj planszę, na której zobrazujesz każdy z wyrazów.

Możesz rysować, wklejać wycinki z gazet lub wydruki :)

Podpisz każdy obrazek.

Pamiętaj o poprawnej pisowni!

Termin wykonania pracy - 11.05.20 r.

Przeczytaj wierszyki związane z omówionymi zasadami ortograficznymi.


Zapamiętaj

poznane zasady ortograficzne

pisowni wyrazów

z

om, on, em, en

i przykładowe wyrazy!

Powodzenia!

Grażyna Adamowska