Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

om

onen

em

om, on, em,en

Zasady pisowni

om piszemy w zakończeniach rzeczowników w liczbie mnogiej,gdy odpowiadają na pytania: komu? czemu?

chłopcom, dziewczynkom, ludziom, dzieciom,ulicom, nogom, rękom, myszkom samochodom, drzewom, psom,drogom, chmurom

om

om

om

om

om

om

om

Sprawdź się !

em piszemy wzakończeniachliczby pojedynczej kilku czasowników:jem, wiem, umiem, rozumiem,śmiem

em

em

em

em

em

em

em

1. Podaj formę wymienionych czasowników, w 1 osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym.jem, wiem, umiem, rozumiem,śmiemliczba pojedyncza liczba mnogaja ................. my ..................2. Z każdym z podanych czasownikóww liczbie pojedynczej ułóż zdanie i zapiszw zeszycie.

on, enpiszemy:- przed spółgłoskami: t, d, k, g, f, w, s, z, sz, chkonto, kontrola, renta, mentol,konduktor, kondycja, kalendarz,konkurs, kongres, konfitury,konwój,konserwa, pensja,sensacja,benzyna,konszachty

en

en

on

en

en

on

on

1. Wymienione na planszy wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej izapisz w zeszycie.

om, on, em, enpiszemyw zapożyczonych rzeczownikachnp.: bomba, bombonierka, plomba, koncert,ponton, temperatura, temperówka, stempel, kalendarz, benzyna

em

on

en

on em

om

om em

*Zadanie dodatkowe.Wykonaj planszę, na której zobrazujesz każdy z wyrazów.Możesz rysować, wklejać wycinki z gazet lub wydruki :)Podpisz każdy obrazek.Pamiętaj o poprawnej pisowni!Termin wykonania pracy - 11.05.20 r.

Przeczytaj wierszyki związane z omówionymi zasadami ortograficznymi.

Zapamiętaj poznane zasady ortograficznepisowni wyrazówzom, on, em, eni przykładowe wyrazy!Powodzenia!

Grażyna Adamowska