Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

التأمين التكافلي الإسلامي

Dossiers

Transcript

Lekcja dla chłopców,Intymność,Godność,Godność człowieka „Godność to poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie; honor, duma”(Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1995, t. 1, s. 631),Cele lekcji,Uczeń potrafi:• określić, czym jest intymność,• rozróżnić kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej,• uzasadnić potrzebę nieufności i dystansu wobec obcych ludzi,• wskazać na potrzebę zachowania intymności i nietykalności osobistej.Uczeń uświadomi sobie:• wartość zachowania intymności,• prawo każdego człowieka do szacunku jego ciała i godności,Obejrzyj uważniei zapamiętaj,Title 1,Jestem osobąCzłowiek nie jest rzeczą, ale osobą. Drugi człowiek nie może być wykorzystywany jako środek(rzecz) do osiągania celów i zaspokajania potrzeb.,Strefy bliskości Człowiek ustala wokół siebie pewne strefy; im bliższa jest mu osoba, tym bliżej dopuszcza ją do siebie.,Title 1,,Intymność jest poszanowaniem najbardziej osobistej sfery życia, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.,Każdy człowiek ma prawo do intymności.Prawo do intymności stoina straży godności człowieka.,Title 1,Szacunek dla ciała oznacza, że szanuję intymność swojąi drugiego człowieka.Brakiem szacunkujest także używanie wulgarnych słów.,jutro w rozterce chwyta rozum rozdygotane sercew dłoniach,Title 1,Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść.,Kazimiera Szczykutowicz,Immanuel Kant,Title 1,Dziękuję za uwagę,Title 1