Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Intymność

Lekcja dla chłopców

Godność człowieka „Godność to poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie; honor, duma”

(Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1995, t. 1, s. 631)

Godność

Cele lekcji

Uczeń potrafi:

• określić, czym jest intymność,
• rozróżnić kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej,
• uzasadnić potrzebę nieufności i dystansu wobec obcych ludzi,
• wskazać na potrzebę zachowania intymności
i nietykalności osobistej.


Uczeń uświadomi sobie:

• wartość zachowania intymności,
• prawo każdego człowieka do szacunku jego ciała i godności

Title 1

Obejrzyj uważnie i zapamiętaj

Jestem osobą


Człowiek nie jest rzeczą, ale osobą. Drugi człowiek nie może być wykorzystywany jako środek
(rzecz) do osiągania celów i zaspokajania potrzeb.

Strefy bliskości Człowiek ustala wokół siebie pewne strefy; im bliższa jest mu osoba, tym bliżej dopuszcza ją do siebie.

Title 1

Intymność jest poszanowaniem najbardziej osobistej sfery życia, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.

Każdy człowiek ma prawo do intymności.


Prawo do intymności stoi
na straży godności człowieka.


Title 1

Szacunek dla ciała oznacza, że szanuję intymność swoją

i drugiego człowieka.
Brakiem szacunku
jest także używanie wulgarnych słów.

Title 1

jutro w rozterce chwyta rozum rozdygotane sercew dłoniachCzłowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść.

Kazimiera Szczykutowicz

Immanuel Kant

Title 1

Title 1

Dziękuję za uwagę