Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

QUE ÉS L'ABP?Aprenentatge basat en projectes.

Presentació

2

1

4

L'aprenentatge basat en projectes ésuna metodológía que permet a les i els alumnesadquirir els coneixements i competències clau alsegle XXI mitjançantl' elaboració de projectesque donen resposta a problemes de la vida diaria.

L'ABP,implica als alumnes i els fa protagonistes dels seus aprenentatges(aprenentage significatiu)

Els alumnes adquireixen:

1- Coneiximents.

2- Habilitats socials.

3- Actituds.

4- Pensament crític.

5- Comprensió.

6- Millor comunicació.

7- Les competéncies clau.

L'ABPFOMEMTA :

El treball en equip.La cooperació.La investigació.L'escolta respectuosa.Les fortaleses individuals.Espera del seu torn(paciéncia).

Tots i totes aportem idees!!

Treballem en equip!!

És més divertit!

Aprenem més coses!!

M'agrada molt treballar així!!