Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

QUE ÉS L'ABP?

Aprenentatge basat en projectes.

Presentació

2

1

4

L'aprenentatge basat en projectes és

una metodológía que permet a les i els alumnes adquirir els coneixements i competències clau al segle XXI mitjançant
l' elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida diaria.

L'ABP,implica als alumnes i els fa protagonistes dels seus aprenentatges

(aprenentage significatiu)

Els alumnes adquireixen:


1- Coneiximents.

2- Habilitats socials.

3- Actituds.

4- Pensament crític.

5- Comprensió.

6- Millor comunicació.

7- Les competéncies clau.

L'ABP FOMEMTA :

El treball en equip.

La cooperació.

La investigació.

L'escolta respectuosa.

Les fortaleses individuals.

Espera del seu torn(paciéncia).M'agrada molt treballar així!!

És més divertit!

Aprenem més coses!!Tots i totes aportem idees!!

Treballem en equip!!