Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A. ściółka

C. podszyt

B. runo leśne

D. korony drzew

fot. A. Romańska

A

B

C

D

ŚCIÓŁKA

 • jest najniższym piętrem lasu
 • zalega bezpośrednio na podłożu
 • składa się z odpadłych liści, igliwia i szczątków roślin oraz zwierząt.
Żyją tu destruenci (bakterie, grzyby, organizmy glebowe np. dżdżownice) rozkładający szczątki i tworzący próchnicę.

RUNO

 • rośliny runa leśnego osiągają wysokość kilka lub najwyżej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią
 • na tej wysokości światła jest zwykle bardzo mało,
 • wiatr jest tu najmniejszy, prawie nie odczuwalny
 • latem jest chłodno i wilgotno.
Dominują tu mchy i paprocie oraz krzewinki, czyli krzewy bardzo małych rozmiarów, np. wrzosy i borówki. Do runa zaliczamy także grzyby. Tutaj pożywienia szukają ssaki (np. dziki, sarny, lisy, zające), gady (jaszczurki, węże), płazy (żaby i ropuchy) oraz owady.

PODSZYT

 • piętro podszytu sięga do wysokości kilku–kilkunastu metrów nad poziomem ziemi.
 • rosną tam młode drzewa oraz krzewy.
 • korony drzew zatrzymują dużą część światła, więc do podszytu dociera go mniej.
 • słabo odczuwalny jest wiatr
 • wahania temperatury są mniejsze.
W piętrze podszytu żyją liczne leśne ptaki (np. pokrzewki, rudzik, kos), czasami płazy (rzekotka drzewna) oraz liczne owady i pająki. W piętrze tym poruszają się większe leśne ssaki: sarny, dziki, łosie.

KORONY DRZEW

 • piętro koron drzew jest najwyższą warstwą lasu.
 • pochłania ona większość światła słonecznego
 • narażona jest na oddziaływanie najwyższej temperatury powietrza latem, a najniższej zimą.
 • wiatry w tej części lasu są najsilniejsze.
W piętrze koron drzew zakładają gniazda niektóre ptaki leśne, zwłaszcza drapieżne (np. bielik, myszołów). Żyją tam również niektóre nadrzewne ssaki leśne (np. wiewiórka i kuna) oraz żerują nietoperze i owady.