Want to make creations as awesome as this one?

Beata Wawrzeńczyk

Transcript

Basic guide to create an awesome presentation

Lekcja 3

Jakim językiem opowiada Puszkin swoją bajkę?

Beata Wawrzeńczyk

  • Co to jest epitet
  • Co to jest ożywienie
  • Co to jest uosobienie
  • Co to jest porównanie
  • Jak formułować pytania

Epitety,ożwienia, uosobienia i porównania to środki poetyckiego wyrazu. Charakteryzuje się nimi język poetycki. Używają go poeci i pisarze.

Na tej lekcji powtórzysz i utrwalisz:

Epitet

Określa rzeczownik w utowrze literackim.

AKWARIUM

KOLOROWE

RYBKI

RUCHLIWE

ROŚLINY

WODNE, ZIELONE


słodkowodne, morskie, kolorowe

kolorowe, akwariowe, żywe, szybkie, słodkowodne

wodne, akwariowe, zielone, bujne

Zadanie 1

Dodaj do rzeczowników epitety, które znajdziesz w tekście

"O rybaku i złotej rybce"

  • morze
  • rybka
  • koryto
  • lepianka
  • rybak

Ożywienie

Nadanie przedmiotom, pojęciom i zjawiskom cech istot żywch


Uosobienie

Nadanie przedmiotm, pojęciom, zjawiskom cech ludzkich.Aleksander Puszkina w utworze "Bajka o rybaku i złotej rybce" używa wielu środków poetyckiego wyrazu - epitetów, uosobień, ożywień

Porównanie

Zestawienie dwóch zjawisk, przedmiotów lub osób, które ma na celu ukazanie ich podobieństwa. Obie części porównania są połączone często słowami jak, jakby, niby, niczym, na kształt

Drzewa pochyliły się i zapłakały z żalu.

Pies zawołał: Pomóż mi".

Kamień uśmiechał się.


Chmura goni chmurę.

Autobus zawarczał.

Ławki i zeszyty odfrunęły.

Morze ryczy.

Kto lub co jest ożywione w tekście?

Która z postaci jest uosobiona?

Blady jak ściana.

Usta jak maliny.

Chmurki na kształt rąbkowych firanek.

Twardy niczym głaz.

Zadnie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Narysuj w zeszycie rybkę - bohaterkę bajki - i dopisz do niej jak najwięcej epitetów określających ją; mogą też być epitety związane z charakterem bohaterki

Ułóż przynajmniej trzy pytania, które chciałbyś zadać wybranemu bohaterowi baśni -

rybakowi, jego żonie lub rybce

Dziękuję za uwagę

To było ostatnie nasze spotkanie ze złotą rybką