Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zajrzyj do

środka

Słowniczek

Ta część składa się z kilku elementów

• Śpiew na ofiarowanie – pieśń śpiewana podczas procesji z darami i przygotowania darów, aż do słów „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę”.

• Procesja z darami – uroczyste przyniesienie do ołtarza darów. Zazwyczaj oprócz chleba i wina zanosi się inne dary. Procesja z darami zwykle ma miejsce przy uroczystych celebracjach. Kiedyś ludzie składali różne dary - ser, mleko, po skończonej Eucharystii uczestnicy gromadzili się na uroczystej agapie czyli uczcie.

Przynosimy także nasze niematerialne dary: intencje z jakimi przychodzimy na Mszę Św.

W tym czasie możemy również wesprzeć biedniejszych od siebie oraz by utrzymać parafię - składając dar na tacę.

• Przygotowanie darów – kapłan ofiaruje Bogu chleb i wino i prosi o to, aby przemieniły się w Ciało i Krew Chrystusa


Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

Jest to modlitwa przeznaczona na dany okres liturgiczny lub święto. Jest ona podsumowaniem obrzędów przygotowania darów i swego rodzaju wprowadzeniem do Modlitwy eucharystycznej.

Modlitwa Eucharystyczna rozpoczyna się dialogiem :

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.


Potem kapłan wybiera jedną z wielu Modlitw Eucharystycznych. Najważniejszym punktem kadżej z nich jest Przeistoczenie czyli przemiana chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

To są te same słowa które wypowiedział Jezus podczas ostatniej wieczerzy.

Kiedy dokona się przemiana my odpowiadamy z wiarą :

I. K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

II. K. Wielka jest tajemnica naszej wiary

W. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

III. K. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

W. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

IV. K. Tajemnica wiary.

W. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.


No właśnie, TAJEMNICA! Tajemnica, którą będziemy zgłębiać do końca życia, bo tak trudno nam ją zrozumieć.

Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. My jesteśmy jego dziećmi, czyli wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Dlatego zwracamy się do Boga naszego Ojca słowami modlitwy, której nauczył nas sam Pan Jezus. Musimy pamiętać, że Msza Święta jednoczy nas w sposób doskonały z Bogiem ale też z Kościołem - naszymi braćmi i siostrami na całym świecie.

1) OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE – Bóg Ojciec jest w niebie; jest Ojcem wszystkich ludzi na ziemi.

2) ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE – Imię Boga jest święte; Wymawiam je z miłością i z szacunkiem; Chcemy, by wszyscy ludzie na całej ziemi poznali i chwalili Pana Boga.

3) PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE – Pragniemy, aby Pan Bóg i jego Królestwo było obecne tu na ziemi, w naszych domach, szkołach, na podwórku, wszędzie tam, gdzie jesteśmy.

4) BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI – Pan Bóg ma najlepsze pomysły na wszystko, co ma być; chcemy, by to Jego pomysły się spełniały zawsze i wszędzie, nawet te, które wydają nam się trudne lub niezrozumiałe.

5) CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ – Prosimy Pana Boga o pożywienie dla wszystkich ludzi na ziemi; by ludzie nie umierali z głodu.

6) I ODPUŚĆ? NAM NASZE WINY JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM – Przebaczamy tym, którzy nam uczynili coś złego i prosimy, by i nam Pan Bóg przebaczył.

7) I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE – Prosimy Pana Boga, by chronił nas przed pokusami, które prowadzą do grzechu; by dodawał nam siły w przeciwstawianiu się złu.

8) ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO – Prosimy, by Pan Bóg chronił nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństw.

Po modlitwie Ojcze nasz kapłan przechodzi do dialogu :

K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

K. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W. I z duchem twoim.


Jak w dobrej rodzinie powinniśmy żyć w zgodzie i miłości. I to sobie właśnie w tym momencie przypominamy. Ale jak dobrze wiemy, często między nami pojawiają się jakieś nieporozumienia, kłótnie, bójki itd. Dlatego właśnie podczas Mszy Świętej, aby godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej, przekazujemy sobie symbolicznie znak pokoju, poprzez podanie ręki lub skinienie głową.


K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Po tych słowach następuje chwila ciszy następnie ci, którzy mogą - są w stanie łaski uświęcającej przyjmują komunię świętą.

Udzielając komunii wiernym kapłan mówi:

K. Ciało Chrystusa.

W. Amen.

Kiedy przyjmiesz już Ciało Chrystusa pomyśl o Tym co właśnie się wydarzyło. To czas by uwielbiać Boga za Jego dar. Możesz to zrobić własnymi słowami lub skorzystać z gotowych modlitw, które masz w książeczce, możesz też włączyć się w śpiew - niech każde słowo będzie wyśpiewane z wdzięcznością.

Ostatnia modlitwa odmawiana z formularza na dany dzień. Kończy ona obrzędy Komunii Świętej, jak i całą Liturgię Eucharystyczną.Ułóż puzzle

Golgota

Msza Święta

Jezus ofiaruje się:

OSOBIŚCIE

POD POSTACIAMI CHLEBA I WINA

Ofiara

KRWAWA

BEZKRWAWA

CEL

1. ODDANIE BOGU NAJWYŻSZEJ CZCI

2. PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY!!!JEDNA I TA SAMA OFIARA, CHOĆ INNY SPOSÓB OFIAROWANIA!!!