Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

genial(L)ne lekcje j. polskiego dla klas 4-6

Anna

Stasiak

Karolina

Strógarek

Justyna i Magdalena Zaryczańskie

Zuzanna Fijałkowska

Agnieszka

Łazarek

Irmina

Żarska

Katarzyna Porębska

Jarosław Karczmarzyk

Izabella

Bartol

Justyna

Jędrzejak

Agnieszka

Ptasiewicz

Monika

Czerkas

Asia

Heftowicz

Arleta Kwaśniewska

Anna

Nowak

Karolina

Tomaszek

Marcin

Michalik

Magda

Krajewska

Asia

Krzemińska

Lidia Nykiel

Agata

Sieńczak

Katarzyna

Polak

Monika

Osińska

Dorota

Polatyńska

Ewa Majka

Anna

Foks

Ewa

Wiśniewska

Barbara Ochmańska

Aneta Kałamarska

Jolanta Jonowska

Joanna Niewiadomska-Serafinko

Beata Lubosz

Beata Wawrzeńczyk

Martyna Budzyła

Emilia Wrosz

Anna Danielczyk

Karolina Krzysztoń

Agnieszka Pietnoczka

Agnieszka Wydra

Viola Grząśko

Maja

Cieślak-Strzelec

Karolina Pawłowska

Joanna

Olszewska

Katarzyna Majchrowicz

Iwona

Habas

Justyna Stokłosa

Iwona Kaźmierczak

Monika

Szkliniarz

Małgorzata Bernatowicz

Karolina Domańska

Aneta

Cytryńska- Boczek

Monika Kupis

Agnieszka Iwulska

Barbara Mendyk

Dorota

Węgrzyn

Agnieszka Nowicka

Justyna Zabielska

Krystyna Palicka

Anna

Ciszewska

spis treści

lektury obowiązkowe

formy wypowiedzi

gramatyka

inne lekcje

ortografia

lektury nieobowiązkowe

zróżnicowanie wypowiedzi i słownictwa, znaczenie wyrazów

blogi

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

Różności

There's no creativity without fun,
No innovation without creativity,
No success without innovation.

Are you ready to do awesome things?

lektury obowiązkowe

juliusz słowacki, w pamiętniku zofii bobrówny

hENRYK SIENKIEWICZ, w pustyni i w puszczy

J.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

biblia- stworzenie świata i człowieka

mity

józef wybicki, mazurek dąbrowskiego

przypowieści

JANusz christa, kajko i kokosz

R.goscinny, J.J.Sempe, mikołajek

ADAM MICKIEWICZ, powrót taty

c.s.lewis, lew , czarownica i stara szafa


ADAM MICKIEWICZ, pani twardowska

ADAM MICKIEWICZ, pan tadeusz

ferenc molnar, chłopcy z placu broni

bolesław prus, katarynka

podania i legendy

baśnie

iGNACY kRASICKI, bajki

JAN brzechwa, akademia pana kleksa

WYBRANE WIERSZE autorów z pp

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

AN brzechwa, akademia pana kleksa

jANusz christa, kajko i kokosz

kajko-i-kokosz-test-z-lektury wordwall

R.goscinny, J.J.Sempe, mikołajek

IGNACY KRASICKI, bajki

IGNACY KRASICKI, bajki

c.s.lewis, lew , czarownica i stara szafa

c.s.lewis, lew , czarownica i stara szafa

adam mickiewicz, powrót taty

ADAM MICKIEWICZ, pani twardowska

ADAM MICKIEWICZ, pan tadeusz

ferenc molnar, chłopcy z placu broni

Ferenc molnar, chłopcy z placu broni

bolesław prus, katarynka

juliusz słowacki, w pamiętniku zofii bobrówny

hENRYK SIENKIEWICZ, w pustyni i w puszczy

j.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

j.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

j.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

Józef wybicki, Mazurek Dąbrowskiego


mity

mity

mity

MITY

MITY

biblia - stworzenie świata i człowieka

przypowieści

przypowieści

podania i legendy

Legendy i podania

biblia - stworzenie świata i człowieka

baśnie

baśnie

baśnie

baśnie

baśnie

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

wybrane wiersze autorów z pp

wybrane wiersze autorów z pp


Wybrane wiersze autorów z pp


WYbrane wiersze autorów z pp

formy wypowiedzi

dialog

opis

sprawozdanie

list prywatny, oficjalny, otwarty

charakterystyka

opis przeżyć wewnętrznych

opowiadanie

wywiad i analiza tekstu ikonograficznego

krótkie formy wypowiedzi

tekst o charakterze argumentacyjnym

przepis

dialog

opis

sprawozdanie

opis przeżyć wewnętrznych

charakterystyka

list

opowiadanie

wywiad i analiza tekstu ikonograficznego

krótkie formy wypowiedzi

tekst o charakterze argumentacyjnym

przepis

GRAMATYKA

FONETYKA

Słowotwórstwo

Fleksja - czasownik
składnia

fleksja - nieodmienne części mowy

felksja -rzeczownik

felksja -przymiotnik

felksja -liczebnik

felksja -zaimek

felksja -

mix

fonetyka

słowotwórstwo

fleksja- czasownik

fleksja- rzeczownik

fleksja- przymiotnik

fleksja- liczebnik

fleksja- zaimek

fleksja- nieodmienne części mowy

SKŁADNIA

SKŁADNIA

części zdania

części zdania

składnia

Skladnia

mix

ortografia i interpunkcja

ó - u

rz - ż

ch - h

pisownia z łącznikiem

pisownia "nie" z częściami mowy

pisownia wielką i małą literą

inne zasady

interpunkcja

mix ortograficzny

There's no creativity without fun,
No innovation without creativity,
No success without innovation.

Are you ready to do awesome things?

ó - u

rz - ż

ch - h

pisownia wielką i mała literą

pisownia "nie" z częściami mowy

pisownia z łącznikiem

inne zasady

interpunkcja

ortograficzny mix

ortograficzny mix

Inne lekcje

inne lekcje

Inne lekcje

Inne lekcje

różności

Opis innowacji

róŻności

różności

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

Władca Lewawu

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

różnicowanie wypowiedzi i słownictwa, znaczenie wyrazów

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

blogi


to be continued...

contact

(choose your contact buttons)