Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

Transcript

CO TY WIESZ OUNII EUROPEJSKIEJ?escape room,Autor: Anna Krygier,Start,GRA,Uczniu,zbliża się 9 maja, kiedy świętujemy Dzień Europy.W związku z tym sprawdź sięswoją wiedzę o Unii Europejskiej.Powodzenia,Na początek trochę historii.Wykonaj zadanie online, aby dowiedzieć sie, co musisz wpisać na maszynie.,ZADANIE 1,POWRÓT,? ? ?,POWRÓT,? ? ?,POWRÓT,? ? ?,POWRÓT,BŁĄD. Spróbuj jeszcze raz,POWRÓT,BŁĄD. Spróbuj jeszcze raz,POWRÓT,BŁĄD. Spróbuj jeszcze raz,?,?,?,?,?,Rozwiąż zadanie online, aby odnaleźć zagubione portrety.,Witaj w sali OJCÓW ZAŁOŻYCIELI ZJEDNOCZONEJ EUROPY.,Za tymi drzwiami są ukryte obrazy. Wpisz kod.,POWRÓT,Za tymi drzwiami są ukryte obrazy. Wpisz kod.,POWRÓT,BŁĄD. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ.,POWRÓT,BŁĄD. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ.,POWRÓT,Udało Ci się znaleźć portrety. Teraz kliknij w portret tego, który był inicjatorem powstania pierwszej wspólnoty europejskiej.,Witaj w sali OJCÓW ZAŁOŻYCIELI ZJEDNOCZONEJ EUROPY.,To nie jest ten portret. Na tym portrecie jest KONRAD ADENAUER.,POWRÓT,To nie jest ten portret. Na tym portrecie jest ALCIDE DE GASPERI.,POWRÓT,To nie jest ten portret. Na tym portrecie jest PAUL-HENRI SPAAK.,POWRÓT,To nie jest ten portret. Na tym portrecie jest JEAN MONNET.,POWRÓT,Na kolejnym slajdzie znajdź ukryte liczby. Następnie wpisz je według odpowiedniego wzoru:- tylko założyciele EWG- kraje uporządkuj alfabetycznie,SZUKAJ,POWRÓT,1,4,6,0,2,7,9,5,POWRÓT,Podaj kod. Otwórz drzwi,POWRÓT,Podaj kod. Otwórz drzwi,POWRÓT,Podaj kod. Otwórz drzwi,DRZWI,Błąd. Spróbuj jeszcze raz,DRZWI,Błąd. Spróbuj jeszcze raz,DRZWI,Błąd. Spróbuj jeszcze raz,Odpowiedz na pytania dotyczące organów Unii Europejskiej.,QUIZ,KOD,POWRÓT,POWRÓT,POWRÓT,Błąd. Spróbujjeszcze raz,POWRÓT,Błąd. Spróbujjeszcze raz,W tym miejscu poszukaj:- zakodowanej wiadomości- deszyfratora- miejsca do wpisania tajnej wiadomości,SZUKAJ,BŁĄD. TU NIC NIE MA. SZUKAJ DALEJ.,POWRÓT,Masz deszyfrator. Musisz mieć jeszcze zakodowaną wiadomość i miejsce do wpisania wiadomości.,POWRÓT,I,NAJPIERW KOLUMNA,POTEM WIERSZ,Masz zakodowaną wiadomość. Musisz mieć jeszcze deszyfrator i miejsce do wpisania wiadomości.,POWRÓT,54-33-42-11,Jeśli masz deszyfrator i zakodowaną wiadomość, to możesz wpisać rozszyfrowaną wiadomość.,POWRÓT,Kontynuuj wpisywanie wiadomości.,BIBLIOTEKA,BIBLIOTEKA,Kontynuuj wpisywanie wiadomości.,BIBLIOTEKA,Kontynuuj wpisywanie wiadomości.,BIBLIOTEKA,Błąd. Spróbuj jeszcze raz albo poszukaj brakujących elementów w bibliotece,POWRÓT,BIBLIOTEKA,POWRÓT,Błąd. Spróbuj jeszcze raz albo poszukaj brakujących elementów w bibliotece,BIBLIOTEKA,POWRÓT,Błąd. Spróbuj jeszcze raz albo poszukaj brakujących elementów w bibliotece,BIBLIOTEKA,POWRÓT,Błąd. Spróbuj jeszcze raz albo poszukaj brakujących elementów w bibliotece,Super. Udało Ci się rozwiązać escape room. Możesz zrobić zdjęcietego slajdu i dołączyć jew Classroom