Want to make creations as awesome as this one?

Maig 2020

Transcript

Coneix la nostra escola


ESO

INFANTIL i
PRIMÀRIA


La nostra escola

En aquesta presentació trobareu la filosofia de l'escola i la seva pedagogia, al mateix temps que els projectes que es porten a terme a educació infantil, primària i secundària.

La nostra escola

PEC
Projecte educatiu de centre

INici

Serveis

AMPA

Secretaria

INici

ANTERIOR

AMPA El Cim

INici

Extraescolars

Dinamització d'activitats durant tot l'any

ANTERIOR

Serveis

SERVEIS

INici

TEMPS DE MIGDIA .

BATES I XANDALLS .

SONS .

CASALS .

ANTERIOR

ACOLLIDA .

TEMPS DE MIGDIA

tornar

El temps del migdia és compartir, gaudir, descans...

Càtering servit per l'empresa:

INFANTIIL

PRIMÀRIA

INici

 • De 9 a 13h. i de 15 a 17h. Els podeu venir a recollir a partir de les 12:45 i les 16:45h.


 • Els nens i nenes que es queden a dinar, a les 12:45h van al menjador.


El nostre horari

INici

Infantil

Inf-prim

Una dia a P3


Cicle Inicial

Cicle Superior

INici

El nostre horari

Inf-prim

Primària

Hàbits

Infantil

Inf-prim

InfANTIL

T'ajudo?

Quin dia és avui?

Quin temps fa?

Quants som? Qui falta?

Què farem avui?

Assemblea matinal

Protagonista de la setmana

Compartint les pròpies experiències desenvolupem la nostra autoestima i aprenem a respectar la diversitat. .

Infantil

Inf-prim

InfANTIL

Taller d'escriptura

Primària

 • Grups reduïts
 • Observació i anàlisi de models
 • Elaboració de la Pauta d'Escriptura
 • Realització de la pauta d'avaluació
 • Realització de l'esbós
 • Autocorrecció del text
 • Correcció entre iguals
 • Autoavaluació i coevaluació

Inf-prim

PRIMÀRIA

Treball Globalitzat i per projectes

Infantil

Primària

Exemples
PROJECTES INFANTIL

Exemples
PROJECTES PRIMÀRIA

Inf-prim

Aprenentage significatiu

Aprenem experimentant

Treball dels continguts

curriculars

Les àrees de coneixement ens ajuden a entendre el món que ens envolta, per això les utilitzem com a eina per aprendre a relacionar-nos-hi.

Els projectes surten dels interessos dels alumnes i ens porten a investigar el món que ens envolta en totes les seves disciplines.

Donem valor a la conversa i la vida d'aula ja que generen situacions d'aprenentatge.

El tutor passa gran part de les hores a l'aula. Això permet treballar globalment els continguts de les diferents àrees.

Treball Globalitzat i per projectes

Infantil

Projecte P5

Projecte P3

Exemples
PROJECTES INFANTIL

ANTERIOR

Treball Globalitzat i per projectes

Experiència d'aula - 6è primària

Treball globalitzat - 3r primària

Primària

Exemples
PROJECTES PRIMÀRIA

ANTERIOR

Ambients d'aprenentatge intercursos

 • Llum i foscor

Fomenta l'adquisició de diversos llenguatges.

Aprofita l'alegria per aprenrdre.

Infantil

Possibilita l'aprenentatge reflexiu i significatiu.

Fomenta l'autonomia i el compromís.

Primària

Respecta els ritmes personals i respon a les necessitats individuals.

AMBIENTS
INFANTIL

AMBIENTS
CICLE MITJÀ

AMBIENTS
CICLE INICIAL

Potencia l'acció, la inventiva i la imaginació.

Inf-prim

INFANTIL Ambients d'aprenentatge

Infantil

ANTERIOR

CICLE INICIAL Ambients d'aprenentatge

Primària

ANTERIOR

CICLE MITJÀ Ambients d'aprenentatge

Primària

ANTERIOR

Lectura i la biblioteca de l'escola

Cada matí comencem la jornada llegint de moltes maneres.

Biblioteca oberta a l'hora del pati. i de 17 a 18h

Lectura individual de lliure elecció

Lectura modelada

Lectura col·lectiva


Primària

PRIMÀRIA

Inf-prim

Atenció a la diversitat, escola inclusiva

Tutories individuals i acompanyamnet integral de l'alumne.

inici eso

Infantil

Equip

d'orientació

L'equip d'orientació dona suport a l'equip docent i a les famílies

Primària

Psicòloga

Psicopedagoga

Inf-prim

Mestre d'educació especial

Adaptem l'educació a les necessitats individuals (adaptacions curriculars).

Aules SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) a Primària i ESO

La diversitat ens enrriqueix a tots.


Metodologies de treball flexibles i fàcilment adaptables.

ESO

TREBALL COOPERATIU I GLOBALITZAT

TUTORIES I ORIENTACIÓ

AUTONOMIA I EMPRENEDORIA

PATI

Espai educatiu, de joc lliure i de relació

Infantil

Primària

Inf-prim

Gestió de les emocions - TREVA

Programa TREVA (Tècniques de relaxació vivencial a l'aula)

Escola pionera en el programa #aquiproubullying del Departament d'educació.

Infantil

Primària

Espai per millorar el rendiment escolar, educar en la salut i desenvolupar la intel·ligència emocional.

PRIMÀRIA

InfANTIL

Anglès, "English project" i "Speak English"

Diverses maneres de treballar la llengua amb mestres nadius.

Material on-line

INici

Anglès currigular amb material de "University of Cambridge"

Infantil

Grups reduïts de conversa

Projectes multidisciplinars

Primària

Inf-prim

anglès

Infantil

Anglès amb mestra nadiua

Mixing white and red to make pink

Infantil

Songs

Stories

Dancing

Inf-prim

ANTERIOR

Games

Psicomotricitat

Mètode Aucouturier

Espai per acompanyar el desenvolupament de l'infant a través de l'acció motriu lliure i el joc com a manera d'expressar-se.

Infantil

Inf-prim

ANTERIOR

Educació Física i natació

Foment de l'esport i els hàbits saludables

Natació de P5 a 2n

INici

Infantil

Primària

Inf-prim

Educació Musical

Motor del desenvolupament integral de l'infant i activador de les seves emocions.

Métode Ireneu Segarra

INici

Infantil

Primària

Dansa

Inf-prim

Cant

Llenguatge musical

Música activa

Colònies i sortides

INici

Infantil

Complementen els projectes i estimulen les ganes d'aprendre.

Primària

Inf-prim

Escola verda

inici eso

Eix transversal
PROJECTE TRIENNAL

INici

Infantil

Primària

Inf-prim

 • RESIDUS
 • ENERGIA
 • AIGUA
 • HORT ESCOLAR
 • BIODIVERSITAT
 • MATERIALS
 • MOBILITAT SOSTENIBLE
 • CANVI CLIMÀTIC
 • MEDI I TERRITORI
 • CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Aquest curs:

CONSUM RESPONSABLE

ESO

inici eso

Valors i cultura religiosa

Infantil

Primària

Setmana solidaritat

Inf-prim

Tots Sants

Advent

Quaresma

Promovem la cultura religiosa i eduquem en els valors de la llibertat, la justícia, la solidaritat, l'amor i la pau.

ESO

INici

ESO

Organització i funcionament

Les peces que fan encaixar el nostre "puzzle"

Grups i Horari

Matèries i aprenentatges

Treball més enllà de l'aula

Gestió de les emocions - TREVA

Convivència i mediació

Tutoria i orientació

Autonomia i emprenedoria

Noves tecnologies a l'aula

Treball de valors, acció social i medioambiental

Treball cooperatiu i globalitzat

Inclusió i atenció a la diversitat

Horari base ESO

Grups

inici eso

4t ESO

Subtítulo aquí

2n ESO

SIEI

1r ESO

3r ESO

2 línies i 1 SIEI

Organització i funcionament

inici eso

TALLER D'EXPRESSIÓ


FRANCÈS

(2a llengua estrangera)

ÚS DE L'ANGLÈS


GESTIÓ DE LES EMOCIONS I MEDIACIÓ

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

MATÈRIES DEL CURRÍCULUM D'ESO

CULTURA RELIGIOSA

Organització i funcionament

Matèries i aprenentatges

MIGDIES AL CIM


 • L’escola ofereix de manera opcional la participació en unes classes diferents, fora de les activitats lectives curriculars.
 • El tractament pedagògic que es fa d’aquestes activitats posa èmfasi en l’apropament a algunes àrees de manera més lúdica, o bé per ampliar algunes tècniques com ara la preparació d’exàmens oficials, o bé per aprofundir en l’acció mediambiental i solidària.
 • Aquestes sessions es fan al migdia, de 13:30 a 14:30h els dimecres i els divendres, que són els dies que els alumnes no tenen classe a la tarda.
 • Els alumnes que s’apunten a aquestes sessions de manera voluntària comparteixen l’activitat amb els alumnes d’altres cursos de la ESO (fan l’activitat conjuntament els alumnes de 1r a 4t d’ESO).
 • Aquesta característica fa que la manera de treballar i de relacionar-se amb els altres alumnes de l’escola transcendeixi al grup d’alumnes de la mateixa edat i grup, aconseguint d’aquesta manera que sigui més enriquidora.

CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ

Art in English


L'aprenentatge de l'anglès es fa més significatiu quan la llengua es fa servir com a eina vehicular per impartir continguts que no siguin exclusius de llengua. És el que en pedagogia es coneix com a Content and Language Integrated Learning (CLIL). Per aquesta raó a l'escola hem apostat per fer l'assignatura de Plàstica en anglès, impartida per una professora llicenciada en història de l'Art i de parla anglesa. D’aquesta manera, les hores d’exposició a la llengua anglesa també es multipliquen i els alumnes reben models de professors diferents.

Anglès en grups reduïts


L’aprenentatge de qualsevol llengua estrangera és més efectiu si el grup és reduït. En els moments que es treballen activitats de producció, com en les activitat de parlar (speaking) i d’escriure (writing), intentem treballar amb grups reduïts per monitoritzar de manera més efectiva aquestes produccions. Per treballar amb grups reduïts comptem amb la possibilitat de tenir dos professors a l’aula un cop per setmana.

Aprendre a escriure amb estil i ajustant-se a totes les tipologies textuals és una habilitat que requereix molta pràctica, a més de molta monitorització.

Per aquesta raó, el nostre claustre de professors ha estat format en tècniques de suport a l’expressió escrita, que s’apliquen en totes les àrees, no només en les assignatures de llengües (Programa Ara Escric del Departament d'Educació)

A més, també hi ha unes hores a 3r d’ESO dedicades exclusivament a treballar l’expressió escrita, tant de manera individual com per grups, i de forma molt contextualitzada. Per tal que l’aprofitament d’aquestes hores lectives sigui més intensiu també disposem d’un professor extra a la classe.


Oferim Francès com assignatura optativa des de 1r fins a 3r d’ESO, dues hores a la setmana.

Recomanem que a l’hora de triar aquesta assignatura, la tria sigui molt meditada per les següents raons: cal que als alumnes que l’escullen els agradi l’aprenentatge de les llengües, i cal que siguin constants en la tria al llarg dels tres cursos. Per aconseguir un nivell acceptable de francès al final d’aquests tres cursos és imprescindible aquesta constància.

Organització i funcionament

iMATèries

inici eso

Reptes matemàtics

Reptes lingüístics

Agenda 21

Llengua de signes catalana

Voluntariat

S'aixeca el teló (teatre)

Ready, stady, go! (Anglès)

MIGDIES AL CIM


 • L’escola ofereix de manera opcional la participació en unes classes diferents, fora de les activitats lectives curriculars.
 • El tractament pedagògic que es fa d’aquestes activitats posa èmfasi en l’apropament a algunes àrees de manera més lúdica, o bé per ampliar algunes tècniques com ara la preparació d’exàmens oficials, o bé per aprofundir en l’acció mediambiental i solidària.
 • Aquestes sessions es fan al migdia, de 13:30 a 14:30h els dimecres i els divendres, que són els dies que els alumnes no tenen classe a la tarda.
 • Els alumnes que s’apunten a aquestes sessions de manera voluntària comparteixen l’activitat amb els alumnes d’altres cursos de la ESO (fan l’activitat conjuntament els alumnes de 1r a 4t d’ESO).
 • Aquesta característica fa que la manera de treballar i de relacionar-se amb els altres alumnes de l’escola transcendeixi al grup d’alumnes de la mateixa edat i grup, aconseguint d’aquesta manera que sigui més enriquidora.

La llengua catalana i la literatura des d’una altra punt de vista: els alumnes participen al concurs Picalletres (en format radiofònic per 2n d’ESO i televisiu per 3r d’ESO) i són una peça important en l’organització dels jocs florals de l’escola.

Pels alumnes que tenen inquietuds mediambientals, l’Agenda 21 elabora i participa en activitats de conscienciació mediambientals com ara la posada en escena d’obres pels més petits de l’escola, recollir l’oli usat o participar en congressos internacionals.

Per aquells alumnes que gaudeixen de les matemàtiques, des d’aquest migdia es fan activitats matemàtiques d’estil diferent a les de les classes. A més es preparen per participar a les proves Estalmat i les proves Cangur (entre d'altres concursos)

La cooperació i el treball dels valors és un del pilars de l’escola. Els alumnes que trien fer aquest migdia tenen l’oportunitat de participar en campanyes solidàries i d’elaborar un curt cinematogràfic de conscienciació que es presentarà a concurs.

Oferim als alumnes interessats en aconseguir treure’s el títol del Preliminary English Test de Cambridge University les estratègies necessàries per presentar-se al examen amb èxit.

Des de l’adaptació de textos clàssics, passant per càstings, elaborar l’escenografia i acabant amb la representació d’una obra de teatre a final de curs, els alumnes que s’apunten a aquest migdia tenen una experiència total del món del teatre.

La llengua de signes possibilita la relació amb persones que tenen algun deficiència auditiva. En aquest migdia aprenem les bases d’aquesta llengua i fem moltes activitats pràctiques.

inici eso

Convivència i mediació

Els conflictes formen part de les relacions humanes i no es poden evitar, però sí que es poden solucionar.

Entenem l'escola com un espai on les bones relacions a l'aula són fonamentals per un bon desenvolupament cognitiu i afectiu.

Per garantir les millors solucions tenim eines com els equips de convivència i de mediació, i aprenem tècniques de resolució de conflictes.

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

Formem part del projecte d'innovació del Departament d'Educació

inici eso

Treball més enllà de l'aula

Per potenciar aquest desenvolupament, des de l'escola participem en molts projectes:

Les persones ens desenvolupem interactuant amb el nostre entorn

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

inici eso

Tutoria i orientació

Els tutors ens esforcem per tenir un tracte proper i acollidor amb l'objectiu de conèixer les potencialitats de cadascun dels estudiants i treballar amb ells per fer-los creìxer.

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

El tutor és una figura clau per assegurar el desenvolupament emocional i acadèmic de l'alumne

Fem freqüents tutories individuals i reunions amb les famílies per acompanyar i unificar els criteris.

inici eso

Autonomia i emprenedoria

Des de l'escola acompanyem els nostres alumnes per tal que siguin emprenedors, constructors del seu propi saber i que adquireixin autonomia personal.

Alhora treballem l’autoexigència i la cultura de l’esforç, perquè els alumnes entenguin la importància d'aquests valors per la seva vida futura

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

Volem que els nostres alumnes tinguin les eines per construir activament el seu propi futur.

inici eso

Gestió de les emocions - TREVA

Amb aquest objectiu es fan activitats d'autoconeixement (una hora de Gestió de les emocions a 1r d'ESO)

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

Entenem que els nostres alumnes han de ser capaços de gestionar les seves emocions i expressar els seus sentiments de manera assertiva.

S'apliquen tècniques de relaxació i d'organització de les sessions lectives (TREVA), aconseguint així cear un clima d'aula agradable.

inici eso

Inclusió i atenció a la diversitat

A l'hora de desenvolupar el currículum, adoptem una metodologia personalitzada, oberta i flexible, que s'ajusta a les necessitats i capacitats individuals dels nostres alumnes.

Som escola inclusiva. Entenem la diversitat com a suma i enriquiment personal.

El nostre equip d'orientació, format per psicòlogues i pedagogues, segueix l'evolució dels processos emocionals i d'aprenentatge per ajudar a adaptar els materials i els objectius en cada moment.

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

inici eso

Ús de les tecnologies a l'aula

Tots els alumnes treballen amb el seu ordinador i les aules disposen de pissarres digitals.

Conscients que vivim en un món tecnològic, les tecnologies tenen un paper molt important a les nostres aules i en les nostres metodologies de treball.

Es potencia l'ús de diferents aplicacions informàtiques i s'imparteixen continguts de robòtica.

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO t

inici eso

Treball de valors, medioambiental i acció social

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO

La dimensió social de la persona se sosté sobre els seus valors.

Des de l'escola volem fomentar ciutadans responsables, que aportin en positiu a la societat. Que siguin solidaris, respectuosos, flexibles i sensibles amb el món que els envolta.

Prenem part en nombroses accions de voluntariat repartides al llarg del curs i promovem i potenciem el respecte i la cura del medi ambient.

inici eso

Treball cooperatiu i globalitzat

Donem especial rellevància a les activitats col·laboratives i grupals, que trenquin els límits propis de les assignatures i abarquin una prespectiva global del coneixement.

Quan cadascú aporta el millor de si mateix, el resultat és excel·lent.

Resoldre reptes, fer presentacions en públic, debatre, treballar de forma cooperativa... La nostra metodologia de treball potencia l'esforç, la curiositat i la seguretat en un mateix tant dins l'aula com en el futur.

Vídeo realitzat per un alumne de 4t d'ESO