Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Jak napisać ogłoszenie?


Temat:

2

1

4

Przygotowała: Agnieszka Łazarek

OGŁOSZENIE - krótki tekst o charakterze informacyjnym skierowany do grupy zainteresownych. W ogłoszeniach zawiadamiamy np. o mającej się odbyć wystawie, spotkaniu, zgubieniu lub znalezieniu jakiegoś przedmiotu, o zaginięciu zwierzęcia.

Stałe elementy

ogłoszenia
- zobacz, na jakie pytania
powinno odpowiadać ogłoszenie


Kto ogłasza?

Dla kogo (adresat/adresaci)?

O czym ?

Kiedy się odbywa?

Gdzie się odbywa?

PAMIĘTAJ O NAGŁÓWKU!


O czym należy pamiętać, pisząc ogłoszenie?

W ogłoszeniu o zgubie lub znalezieniu opisz także okoliczności wydarzenia, cechy szczególne. Zamieść dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

Zadbaj o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną (te elementy będą oceniane) - popraw zauważone błędy.

Zachęć do zainteresowania się treścią ogłoszenia - podaj korzyści wynikające z udziału w wydarzeniu (sformułuj je w postaci argumentów).

Wskaż czas (kiedy?) i miejsce zdarzenia (gdzie?).

Podaj temat ogłoszenia (czego dotyczy?).

Określ nadawcę i adresata ogłoszenia (kto ogłasza? / dla kogo?).

  • informuję o ..., oznajmiamy, że ..., ogłaszam, że ..., pragną zakomunikować, że ...,
  • znaleziono, zaginął

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

CZASOWNIKI

  • Organizatorzy przewidzieli ...
  • Nasza oferta jest skierowana do wszystkich ...
  • Udziałw festiwalu pozwoli Wam ...
  • Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział ...
  • Można będzie obejrzeć ...

SFORMUŁOWANIA

ZACHĘCAJĄCE DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

  • Na znalazcę czeka nagroda ...
  • Zmartwieni właściciele czekają na informację ...

SFORMUŁOWANIA

ZACHĘCAJĄCE

DO KONTAKTU

Zobacz przykładowe ogłoszenie


Czas na ćwiczenia


Zadanie nr 1

(aby poznać jego treść, kliknij w gwiazdkę)

Napisz w zeszycie ogłoszenie o występie magika w Twojej szkole.

Kliknij tutaj

Zadanie nr 2

Napisz w zeszycie ogłoszenie o zbiórce książek do szkolnej biblioteki.

Zadanie nr 3

Napisz w zeszycie ogłoszenie adresowane do uczniów Twojej szkoły związane z organizacją wakacyjnej kolonii językowej.


ZADANIE DOMOWE


Chcesz sprzedać rower. Zredaguj tekst ogłoszenia.

3

2

1

4

Agnieszka Łazarek

Dziękuję!