Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Jak napisać ogłoszenie?

Temat:

2

1

4

Przygotowała: Agnieszka Łazarek

OGŁOSZENIE - krótki tekst o charakterze informacyjnym skierowany do grupy zainteresownych. W ogłoszeniach zawiadamiamy np. o mającej się odbyć wystawie, spotkaniu, zgubieniu lub znalezieniu jakiegoś przedmiotu, o zaginięciu zwierzęcia.

Stałe elementyogłoszenia- zobacz, na jakie pytaniapowinno odpowiadać ogłoszenie

Kiedy się odbywa?

Dla kogo (adresat/adresaci)?

PAMIĘTAJ O NAGŁÓWKU!

Gdzie się odbywa?

Kto ogłasza?

O czym ?

O czym należy pamiętać, pisząc ogłoszenie?

Zachęć do zainteresowania się treścią ogłoszenia - podaj korzyści wynikające z udziału w wydarzeniu (sformułuj je w postaci argumentów).

Wskaż czas (kiedy?) i miejsce zdarzenia (gdzie?).

Określ nadawcę i adresata ogłoszenia (kto ogłasza? / dla kogo?).

Zadbaj o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną (te elementy będą oceniane) - popraw zauważone błędy.

W ogłoszeniu o zgubie lub znalezieniu opisz także okoliczności wydarzenia, cechy szczególne. Zamieść dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

Podaj temat ogłoszenia (czego dotyczy?).

informuję o ..., oznajmiamy, że ..., ogłaszam, że ..., pragną zakomunikować, że ...,znaleziono, zaginął

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

CZASOWNIKI

Organizatorzy przewidzieli ...Nasza oferta jest skierowana do wszystkich ...Udziałw festiwalu pozwoli Wam ...Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział ...Można będzie obejrzeć ...

SFORMUŁOWANIAZACHĘCAJĄCE DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

Na znalazcę czeka nagroda ...Zmartwieni właściciele czekają na informację ...

SFORMUŁOWANIAZACHĘCAJĄCEDO KONTAKTU

Zobacz przykładowe ogłoszenie

Czas na ćwiczenia

Zadanie nr 1(aby poznać jego treść, kliknij w gwiazdkę)

Napisz w zeszycie ogłoszenie o występie magika w Twojej szkole.

Kliknij tutaj

Zadanie nr 2

Napisz w zeszycie ogłoszenie o zbiórce książek do szkolnej biblioteki.

Zadanie nr 3

Napisz w zeszycie ogłoszenie adresowane do uczniów Twojej szkoły związane z organizacją wakacyjnej kolonii językowej.

ZADANIE DOMOWE

Chcesz sprzedać rower. Zredaguj tekst ogłoszenia.

3

2

1

4

Agnieszka Łazarek

Dziękuję!