Want to make creations as awesome as this one?

Źródła informacji nt. zawodów oraz preferencji zawodowych

Transcript

Wybór szkoły ponadpodstawowej

Kilka wskazówek jak wybrać właściwie szkołę?

START

Olga Mazurek - Lipka

Źródła wiedzy online

Wiedza nt. zawodów

Zalety i wady

Fajna szkoła

Holistyczne podejście

Index

CDZdM

Do Roboty

E - ZAMEK

RSPO

Czym się kierować przy wyborze zawodu

Mapa Karier

Jak wybrać zawód - efekt motyla

Testy online

Żródła wiedzy online

Wybór szkoły i zawodu to proces , który trwa - potrzeba więc czasu, aby wszystko przemyśleć i podjąć włąściwą decyzję. W tym okresie masz prawo do błędów, w końcu na błędach również się uczymy. Ostatecznie podjęty przez Ciebie wybór ma zaspokoić Twoje życiowe potrzeby. Poniżej w linkach poukrywane są przydatne dla Ciebie miejsca w Internecie

Każdy ma swoją szansę na sukces

Źródła wiedzy online

Wiedza nt. zawodów

Zalety i wady

Holistyczne podejście

Fajna szkoła

YEP

VENUS It is the second planet in the solar system in order of distance from the Sun, the sixth in terms of size, ordered from largest to smallest. Like Mercury, it lacks natural satellites.

Activity 1 Tell your friend which is your favorite planet in the solar system and why you would like to live there someday.

Solar System The Solar System is the gravitationally bound system of the Sun and the objects that orbit it, either directly or indirectly. Of the objects that... Wikipedia

Co trzeba wiedzieć o zawodach

Informator

CWRKDiZ w Poznaniu

ORE - podstawa programowa kształcenia w zawodach

Rola rodzica w wyborze zawodu

Gdzie szukać?

Źródła wiedzy online

Wiedza nt. zawodów

Zalety i wady

Holistyczne podejście

Fajna szkoła

Świadomy wybór

Aby świadomie dokonać wyboru zawodu, trzeba poznać tajniki zawodu.

Activity 2 Tell your friends which is your favourite season and why.

Season A season is a division of the year marked by changes in weather, ecology, and amount of daylight. On Earth, seasons result from Earth's orbit around... Wikipedia

Decyzja dot. wyboru zawodu

Odroczenie decyzji

Zalety

Wybór zawodu już teraz czy za cztery lata?

Zalety i wady wyboru zawodu już

Wybór technikum czy szkoły branżowej wiąże sie z podjęciem decyzji wybrania zawodu już dzisiaj. Ta decyzja nie odbiera żanych szans - ona właśnie je daje. Każde doświadczenie jest nauką, która bezpośrednio wpływan na kształtowanie kariery zawodwej. Wybór liceum ogólnokształcące to swego rodzaju odłożenie decyzji w czasie.

Wady

Źródła wiedzy online

Wiedza nt. zawodów

Zalety i wady

Holistyczne podejście

Fajna szkoła

Activity 3 Try to explain to your friends how the Sun and Earth work.

Earth's rotationEarth's rotation is the rotation of Planet Earth around its own axis. Earth rotates eastward, in prograde motion. As viewed from the north pole star...Wikipedia

Kariera zawodowa

Na własną karierę należy spojrzeć z perspektywy: co ma być efektem mojego przygotowania zawdowego? Czy chcę pracować dla innych czy dla siebie? Jaka to ma być praca? Co jest moim celem?

Cztery ważne pytania?

Holistyczna perspektywa kariery zawodwej

Źródła wiedzy online

Wiedza nt. zawodów

Zalety i wady

Holistyczne podejście

Fajna szkoła

Jakie są moje aspiracje?

Jakie są moje potrzeby?

Jakie są moje możliwości?

Jaki w razie czego mam plan B?

Activity 5 Tell a friend. Why do you think Earth is called the blue planet? and Why do you think Earth is the only one where we can live?

EarthEarth is the third planet from the Sun and the only astronomical object known to harbor life. According to radiometric dating and other sources of...Wikipedia

A tak w ogóle to ta szkoła jest super....

http://zspgbuk.pl/https://www.facebook.com/Bran%C5%BCowa-Szko%C5%82a-I-stopnia-w-Buku-1667879623331261/