Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

49ERS GOLD RUSH PRESENTATION

Presentation

RACISM AND HEALTHCARE

Presentation

BRANCHES OF U.S. GOVERNMENT

Presentation

Transcript

Karol Józef Wojtyła,ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II,18.05.1920 - 02.04.2005,Katecheza 12,Wprowadzenie i modlitwa,,Witaj na kolejnej katechezie.Dzisiaj spotkamy się ze św. Janem Pawłem II. 45 minut to za mało, aby poznać tak wielkiego i świętego Człowieka. W prezentacji zostaną zatem przedstawione wybrane wydarzenia z Jego życia i pontyfikatu.Rozpocznij katechezę modlitwą, którą Ojciec Święty przekazał młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny w Warszawie w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów”. ,INFO,Lolek,Nauka w szkole,Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Wraz z mamą Emilią, tatą Karolem i bratem Edmundem mieszkali przy ulicy Kościelnej 4.,Karol, nazywany Lolkiem, był wyjątkowym uczniem. Uczył się bardzo dobrze, interesował się językami obcymi i teatrem. Lubił grać w piłkę nożną. W kościele służył jako ministrant.,Urodziny,W 1929 roku, na miesiąc przed pierwszą Komunią Świętą zmarła Karolowi mama. Dalej wychowywał Go sam tata, urzędnik wojskowy. Prowadzili skromne życie. Trzy lata później zmarł Jego brat, Edmund, który był lekarzem.,Smutne doświadczenia,W Krakowie,W 1938 roku Karol Wojtyła przyjął sakrament bierzmowania, a kilkanaście dni później zdał maturę, uzyskując wysokie wyniki. Wraz z tatą przeniósł się do Krakowa.,Studia teologiczne, kapłaństwo i dorobek naukowy,Kraków,Ksiądz Karol Wojtyła,Rzym, konklawe - 1978 rok,INFO,16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Przyjął imię - Jan Paweł II.,Habemus papam,Pontyfikat Jana Pawła II,Papież Jan Paweł II w ciągu swojego pontyfikatu opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Wiele z zawartych w nich myśli stało się powszechnie znanymi cytatami i sentencjami. Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 142 podróży po Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. Dzięki mediom, jego wystąpienia trafiały do milionów ludzi na całym świecie.,"Nie bójcie się otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".,Świadek Ewangelii,"Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach".,Jan Paweł II przez całe swoje kapłańskie życie głosił Jezusa Chrystusa. Jako Jego Apostoł głosił Ewangelię słowem i życiem.,"Ewangelia (...) to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi".,"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem".,Niestrudzony Pielgrzym,25%,W czasie swojego potyfikatu św. Jan Paweł II odbył 102 podróże apostoskie (pielgrzymki),z czego 8 do Polski.,INFO,Pielgrzymki papieża do Polski,Papież gościł w naszej Ojczyźnie osiem razy,krótko o tych pielgrzymkach na filmie.,Przyjaciel młodzieży,Papież kochał ludzi, a szczególnie bliska Jego sercu była młodzież. W czasie pielgrzymek spotykał się z młodzieżą, z którą nawiązywał bliskie relacje. Zainicjował Światowe Dni Młodzieży,które są kontunuowane do dnia dzisiejszego.,Jan Paweł II w Sandomierzu,12 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II gościł w Sandomierzu. Na Sandomierskich Błoniach mówił o czystości serca.,ZADANIE,Do młodzieży,"Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali","Miłość bowiem to nie tylko uczucie; to akt woli, który polega na stałym wyborze dobra innych ponad dobro własne: <Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich> (J 15, 13)".,"Gdzie w świadomości osoby ludzkiej umiera Bóg, nieuchronnie następuje śmierć człowieka – obrazu Boga".,"Pamiętajcie, że kto miłuje Boga ze wszystkich sił i oddaje Mu swoje najlepsze zamiary, niczego nie traci, przeciwnie, wszystko zyskuje".,"Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!",„W was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy”.,"Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem każdego chłopca i każdej dziewczyny".,”Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem".,”Słuchajcie Jezusa, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu. Uczcie się mówić: „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia".,Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Na uroczystościach pogrzebowych wierni wołali: "santo subito" tzn., święty natychmiast. 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II, a 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym Kościoła Katolickiego.,Santo subito,Euismod tincidunt ut laoreet,Góral, piłka, kremówka i przesłanie,Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, ponieważ 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka.,Rok Jana Pawła II,Zamiast podsumowania,Modlitwa,Na zakończenie zaśpiewajmy ulubioną piosenkę św. Jana Pawła II.,Dziękujemy,Zapraszamy na kolejną katechezę,diec. sandomierska